Prodloužení vlečkové koleje v kolínském přístavu a ekologizace terminálu Mělník

26.1.2021 15:00 PhDr. Zdeněk Zuntych Zdroj: Swietelsky Rail CZ

Prodloužení vlečkové koleje v kolínském přístavu a ekologizace terminálu Mělník

Na zhruba 24 milionů korun vyjde dostavba čtyř set metrů vlečkové koleje a instalace tří výhybek v kontejnerovém terminálu kolínského přístavu, kterou v prosinci zahájila společnost Swietelsky Rail CZ. Práce skončí v květnu.

„Máme za sebou teprve zřízení kotviště pro šíf a zahájení zemních prací. Pozoruhodné je, že zhruba 16 000 tun odtěžené zeminy se odveze po Labi ekologickou lodní dopravou,“ říká Tomáš Valík, manažer projektu ze společnosti Swietelsky Rail CZ.

Prodloužení vlečkové koleje investorovi, jímž je společnost T-PORT, umožní lepší operabilitu a propustnost překladiště kombinované dopravy, neboť budovaná kolej bude současně i kolejí překladní.


Mělnický přístav

Význam kombinované dopravy spočívá v převedení nákladní silniční dopravy na dlouhých trasách na dopravu železniční, která je nejen šetrnější k životnímu prostředí, ale ve svém důsledku má bezpochyby pozitivní dopad na počty a následky dopravních nehod a na zkracování času stráveného v dopravních zácpách,“ říká Miloslav Černý jednatel společnosti T-PORT.

To je také jedním z důvodů, proč výstavbu a modernizaci těchto překladišť s otevřeným přístupem podporuje Evropská unie prostřednictvím svých strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Doprava z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.


Mělnický přístav

Veřejný přístav Kolín je významným prvkem multimodální dopravy. V rámci tranzitních koridorů a tratí transevropské železniční sítě nákladní dopravy (TERFN) je součástí tzv. 1. Tranzitního koridoru a tratí sítě TERFN. Je rovněž jako součást Labsko-vltavské vodní cesty, tedy vodní cesty z Hamburku až do Pardubic, zařazen do systému transevropsky nejdůležitějších cest podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU z prosince 2013.

Ekologizace terminálu Mělník

Pro společnost České přístavy skupina Swietelsky v závěru loňského roku dokončila stavbu Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník. Její společnosti Swietelsky stavební a Swietelsky Rail CZ zde za zhruba 190 milionů korun prodloužily tři vlečkové koleje a dostavěly skladovací a manipulační plochy. Součástí prací byla i pevná jeřábová dráha pro tiché portálové jeřáby na elektrický pohon.

Mělnický přístav

„Šlo o poměrně koordinačně komplikovanou stavbu, na níž se projevila síla skupiny Swietelsky. Právě velmi dobrá interní spolupráce dvou závodů dopravních staveb i sesterské firmy, specializované na železniční stavby, umožnila projekt předat v požadované kvalitně a termínu,“ říká Milan Pavlík, ředitel oblasti Louny, závodu Dopravní stavby Západ Swietelsky stavební. Lounská část se zaměřila hlavně na železobetonové konstrukce, odvodnění a osvětlení ploch a finální povrchy ze zámkové dlažby, zatímco liberecká na zemní práce, včetně konstrukčních vrstev vozovky a kolejový spodek.

Mapa mělnického přístavu (upraveno z mapy.cz)

I tato stavba v Mělníku byla finančně podpořena Evropskou unií z kohezního fondu CEF. Vlastní instalaci tichých kolejových portálových jeřábů finančně podpořil Státní fond dopravní infrastruktury v rámci Operačního programu Doprava.

Úvodní snímek: přístav Mělník z leteckého pohledu


Súvisiace odkazy