Švestková dráha testuje bezúdržbový provoz

23.2.2020 8:00 Jiří Dlabaja Zdroj: AŽD Praha - tisková zpráva

Švestková dráha testuje bezúdržbový provoz

Na takzvané Švestkové dráze (tedy trati Čížkovice – Obrnice, do jízdního řádu Správy železnic zahrnuté v rámci trati číslo 113 Lovosice – Most) připravuje její vlastník a provozovatel, společnost AŽD Praha, přechod na bezúdržbový provoz. Bude se jednat o první železniční trať v České republice, která kromě pravidelných preventivních údržbových zásahů nebude potřebovat ani takzvané pochůzkáře, kteří jinde pravidelně kontrolují technický stav infrastruktury.

Inovativní Globální diagnostický systém, který bude průběžně sledovat a vyhodnocovat důležité parametry tratě a všechny technologie na ní nainstalované, je umístěn v technologické místnosti ve stanici Třebívlice. Chytrá technologie dokonce umí predikovat některé poruchové stavy, takže servisní technici budou zasahovat před vlastní poruchou a nedojde tak k omezení dopravy.


Budova žst. Třebívlice skrývá srdce dráhy (10.12.2019) © Jiří Řechka

Místo pochůzkářů bude celistvost kolejí hlídat speciální systém FTS s optickým kabelem, který sleduje vibrace kolejnic při projíždění vlaku. Když dojde k trhlině či lomu, systém tuto skutečnost identifikuje a přesně určí místo. Jakmile se podaří dořešit legislativní problémy, je v plánu, že po zjištění trhliny či lomu, případně i při detekování dalších poruchových stavů na trati, automaticky vzlétne dron, který poletí ve vymezeném letovém koridoru mimo pohyb lidí a automobilů, aby zjistil reálnou situaci. V tuto chvíli jsou drony testovány za dohledu techniků s velmi uspokojivými výsledky.


„Pochůzkář“ 21. století zblízka © AŽD Praha s.r.o.

Sledovány budou také železniční přejezdy, systém ETCS (jednotný evropský vlakový zabezpečovač), činnost informačních systémů a rozhlasu, osvětlení stanic a zastávek a další prvky. Také technický stav propustků a mostků bude sledován po osazení chytrými čidly.


AŽD Praha má nejmodernější lokálku nejen u nás (10.12.2019) © Jiří Řechka

Od tohoto inovativního systému, který bude rok ve zkušebním provozu, si slibujeme významné zlevnění provozu celé tratě, zefektivnění zásahů servisních techniků a minimalizaci omezení provozu. V současné době je trať bez dopravních zaměstnanců, protože je dálkově řízena z dispečerského pracoviště v železniční stanici Lovosice. Jsem přesvědčen, že v diagnostice a automatizovaných reakcích na zhoršené parametry tratí je budoucnost zejména v plynulosti železniční dopravy,“ říká generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

Úvodní snímek: Dron v roli pochůzkáře © AŽD Praha s.r.o.

Upravil a ilustracemi doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy