Železničné priecestia a úrovňové križovania ciest a koľají

15.7.2004 20:19

Železničné priecestia a úrovňové križovania ciest a koľají

Nemecko - Zásadne je každé železničné priecestie chránené krížom, čo upozorňuje cestnú dopravu dať prednosť železničnej doprave. Je to pochopiteľné, lebo koľajové vozidlá sa nemôžu vyhýbať a majú extrémne dlhú brzdnú dráhu - aj pri nízkych rýchlostiach. Preto sa napríklad pripustí aj električkám prednosť pred osobnými a nákladnými autami. Keď sa majú napríklad zabudovať závory alebo zrušiť priecestie, musí sa o tom dohodnúť dráha, vláda a majiteľ cesty.

Zákon predpisuje, že každý partner musí prevziať tretinu nákladov. V Nemecku má DB asi 24-tisíc priecestí, k tomu prídu ďalšie priecestia súkromných dráh a vlečiek. 40 % priecestí DB majú plné závory, 44 % polovičné závory so svetelnou signalizáciou, 15 % iba so svetelnou signalizáciou a 1 % s červeno-žltým semaforom. Polovičné závory aktivuje vlak a majú výhodu, že cestné vozidlo nemôže uviaznuť medzi závorami. Polovičné závory sa budujú tam, kde personál DB ne šírej trati nemôže preskúmať, či cestné vozidlo uviazlo medzi závorami.

Na zabezpečenie priecestí vydáva DB ročne 170 mil. €. K tomu prídu ešte 340 mil. €, čo zaplatí vláda a majiteľ ciest. Počet priecestí sa stále znižuje. Výsledok úsilia sa vyplatí. Nehody na priecestiach sa znižujú, zatiaľ čo v roku 1994 bolo 628 nehôd, v roku 2003 to bolo iba 259. Technicky nechránené priecestia sa kontrolujú rutinne tri razy ročne, ostatné podliehajú dva razy ročne ostrej kontrole.

Napriek odstráneniam priecestí a budovaniu automatickej zabezpečovacej techniky bohužiaľ dôjde stále opäť k ťažkým nehodám. Pretože 97 % nehôd sa stanú vinou majiteľov cestných vozidiel, dráha spolu s políciou a dopravnými zväzmi intenzívne poučujú vodičov formou kampane. K tomu patria reklamné spoty v televízii a akcie automobilových klubov s náučným sprevádzaním.

Ľahkomyseľnosť sa nevyplatí. Kríž na priecestiach a technické zabezpečovacie zariadenia treba brať vážne. -hb- a -rp-

Súvisiace odkazy