České dráhy představily motorovou jednotku „RegioShark“

29.6.2012 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

České dráhy představily motorovou jednotku „RegioShark“

Pod oním cizokrajným názvem se skrývá nové vozidlo našeho národního železničního dopravce od polského výrobce PESA Bydgoszcz SA, jehož první exemplář s označením 844.001-8 se v současné době podrobuje testům ve Zkušebním centru VUZ Velim. A právě tam jej včera odběratel a dodavatel společně předvedli pozvaným hostům, mezi nimiž nemohli chybět ani reportéři VLAKY.NET.

 
 
 
 
 
Smlouva na dodávku 31 motorových jednotek pro regionální dopravu ve čtyřech krajích České republiky typu PESA Link (označovaných také jako PESA Link II) podepsaly obě strany v Praze dne 17.3.2011, jak jsme naše čtenáře informovali v aktuálním článku, který jim měl současně dát první představu o tom, jak bude nové vozidlo vypadat. V té době ale nebyly známy všechny jeho technické údaje a konečnou podobu teprve vyvíjené dvouvozové motorové jednotky spíš jen naznačovaly vizualizace. Proto jistě bude vhodné, aby vlastní reportáži z její první prezentace předcházela úvodní část věnovaná dnes už známým údajům o řadě 844.
 

Podoba DMU 120 pro České dráhy na prospektu PESA Bydgoszcz SA z března 2011
 
Z technického hlediska je motorová jednotka ČD řady 844 dvoudílné, částečně nízkopodlažní drážní vozidlo lehké stavby s hydromechanickým přenosem výkonu. Skříň je uložena na třech podvozcích, z nichž oba krajní jsou hnací a prostřední, běžný podvozek typu Jacobs, je společný pro oba díly jednotky. Vozové skříně tvoří ocelové svařence. Polské vozidlo disponuje velkoprostorovými oddíly pro cestující první a druhé třídy. V nízkopodlažní části se nachází víceúčelový oddíl a WC upravené pro tělesně postižené osoby na invalidním vozíku, píše se na stránce Českých drah, věnované hlavně probíhajícím zkouškám a dalším okolnostem dodávky.
 

844.001-8 na kolejišti Zkušebního centra VUZ Velim v červnu 2012;
zdroj: cs.wikipedia.org, autor: PetrS.
 
Ve víceúčelovém prostoru se nacházejí dvě místa pro tělesně postižené osoby na vozíku nebo pět míst pro jízdní kola. Vozidlo je určeno k osobní dopravě na regionálních a celostátních tratích a síti TEN se střední vzdáleností zastávek 4 km a celkovou jízdní dobou vlaku do tří hodin, pokračuje stručný popis. K němu lze dodat, že vozidlo je plně klimatizované, vybavené vlakovými zabezpečovačem MIREL VZ 1 i německým PZB 90 a požární signalizací. Ve vícečlenném řízení mohou být provozovány až tři jednotky, k jejichž spojení slouží spřáhlo firmy Dellner s hlavicí typu 10. Zatím známé hlavní technické a výrobní údaje řady 844 shrnuje tabulka:
 
Základní technické údaje
označení
844
označení tovární
DMU 120
rozchod
1 435 mm
uspořádání dvojkolí
B’ 2’ B’
přenos výkonu
hydromechanický
maximální rychlost
120 km/h
spalovací motor*
2 x MTU 6H1800 R58L
hydromechanická převodovka*
2 x ZF-EcoLife Rail
instalovaný výkon
2 x 390 kW
délka přes spřáhla
43 730 mm
vzdálenost otočných čepů
17 040 mm
rozvor podvozku hnacího
2 100 mm
rozvor podvozku běžného (Jakobs)
2 650 mm
průměr kol (nových)
850 mm
maximální šířka vozidla
2 900 mm
maximální výška vozidla nad TK
4 185 mm
výška podlahy snížené části nad TK
600 mm
maximální hmotnost na nápravu
18 t
počet míst k sezení pevných
z toho 1. třída
          2. třída
120
9
111
počet míst k sezení sklopných
15
počet míst k stání
105
počet míst pro inv. vozíky/jízdní kola
2/5
výrobce
PESA Bydgoszcz SA
výrobce spalovacího motoru
MTU Friedrichshafen GmbH
výrobce hydromechanické převodovky
ZF Friedrichshafen AG
roky výroby
2012 - 2013
počet kusů (ve výrobě)
31
*) motor a převodovka tvoří vždy jeden powerpack pro každý hnaný podvozek
 
Významná zakázka s poněkud šibeničním termínem plnění (vezmeme-li v úvahu, že šlo o zatím nevyráběné vozidlo) byla ostře sledována na obou stranách česko-polské hranice. Nicméně hodnověrných informací bylo k dispozici málo, což se změnilo až v souvislosti s dokončením první jednotky koncem dubna 2012 a jejím nadcházejícím opuštěním bran výrobního závodu. Prototyp měl absolvovat jízdní zkoušky na zkušebním okruhu OETD IK Żmigród, čemuž ale zabránily jeho probíhající úpravy. První zkušební jízdy tak proběhly ve dnech 3., 4. a 7.5.2012 na traťovém úseku Bydgoszcz – Inowrocław, ještě s provizorním označením na čelech.
 

První „RegioShark“ s označením podle polských zvyklostí na továrním snímku
z května 2012 v montážní hale PESA Bydgoszcz SA
 
Hned následujícího dne se 844.001-8 vydala na cestu do České republiky, i když poněkud komplikovanou. Pro „zjednodušení“ jela po předem objednané trase přes Żmigród, kde přenocovala a 9.5.2012 se přesunula do PPS Międzylesie. O den později ji stroje ČD Cargo dopravily do žst. Velim, odkud pokračovala na ŽZO v Cerhenicích. První zkoušky byly zahájeny dne 11.5.2012 a mají pokračovat až do července, kdy se má na okruhu objevit také už dokončovaná 844.002-6, aby se mohly uskutečnit také testy vícečlenného řízení. Jak bývá zvykem, zkoušky vozidel se neomezují jen na samotný ŽZO, takže první RegioShark byl viděn už i na tratích SŽDC.
 

844.001-8 pod vodárenskou věží českotřebovského depa dne 7.6.2012 © Pavel Stejskal
 
Za předpokladu, že všechny zkoušky a administrativní úkony s nimi spojené budou probíhat podle plánu, měly by České dráhy první jednotku řady 844 převzít nejpozději 17.9.2012 a další tři ještě do konce téhož měsíce. Vzhledem k tomu, že 22 vozidel je pořizováno s podporou Regionálních operačních programů, je předem striktně dáno nejen jejich přidělení do krajů (přesněji řečeno do příslušných NUTS), ale také (což již není bezpodmínečně povinné) na konkrétní linky. Tato vazba musí trvat po dobu 12 let. Přehled postupu dodávek motorových jednotek řady 844 do jednotlivých krajů včetně jejich předpokládané dislokace ukazuje následující tabulka:
 
kraj:
Karlovarský
Plzeňský
Ústecký
Zlínský
ks
v dodávce
měsíc/rok
inventární číslo
09/2012
001
008
002
014
4
10/2012
003
 
 
 
1
11/2012
 
009, 010
 
 
2
12/2012
 
011
 
015
2
01/2013
 
012, 013
 
 
2
02/2013
 
 
 
016, 017
2
03/2013
 
030, 031
 
 
2
04/2013
004, 005
 
 
 
2
05/2013
006, 007
 
 
 
2
06/2013
 
019
018
 
2
07/2013
 
 
 
020, 021
2
08/2013
 
 
022, 023
 
2
09/2013
 
 
024, 025
 
2
10/2013
 
 
026, 027
 
2
11/2013
028, 029
 
 
 
2
ks v kraji:
8
9
8
6
31
dislokace:
Cheb*
Plzeň
Děčín*
Val. Meziříčí
*) viz níže
Poznámka: kurzívou jsou odlišena vozidla pořízená bez podpory ROP (9 ks)

V tomto článku sice není prostor pro podrobný výčet nasazení RegioSharků na konkrétní linky (nakonec v tomto směru lze do budoucna očekávat četné tiskové informace Českých drah k jejich postupnému uvádění do provozu), nicméně předchozí přehled jejich přidělení a dislokace vyžaduje jisté osvětlení. Karlovarský a Ústecký kraj budou v rámci NUTS II Severozápad provozovat společnou linku Karlovy Vary – Chomutov, pro niž jsou určeny jednotky inventárních čísel 001 (Karlovarský kraj) a 002 (Ústecký kraj), které mají být spolu dislokovány v provozní jednotce Cheb DKV Plzeň, byť tam zatím chybí potřebná infrastruktura pro údržbu. 


Kdysi jezdily do Chomutova pražské „katry“, teď se dočká chebských „RegioSharků“
(30.6.2007) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Na závěr této spíš teoretické části si připomeňme, že nejnovější vozidla pro České dráhy jsou sice vyráběna v Polsku, ale neděje se tak bez účasti několika dodavatelů z České republiky. Krom už naznačené skutečnosti, že jejich schvalování k provozu zajišťuje VUZ jako notifikovaná osoba, zmiňme se o firmách, podílejících se přímo na dodávkách jednotlivých komponentů. K nim patří BONATRANS GROUP a.s. (výroba dvojkolí konstrukce PESA Bydgoszcz SA), BORCAD cz s.r.o. (sedadla pro cestující 1. i 2. třídy), T-CZ, a.s. (radiostanice VS67) a UniControls a.s. (informační systém pro cestující včetně displeje na pultu strojvedoucího).
 

I na pultu strojvedoucího 844.001-8 najdeme cosi "Czech Made" (Česká Třebová, 7.6.2012)
© Pavel Stejskal
 
Nyní již obraťme svou pozornost ke včerejšímu dění v areálu Zkušebního centra VUZ Velim, který se vzdor svému názvu nalézá na katastru obce Cerhenice. Průběh prezentace nového vozidla pro regionální dopravu státního dopravce měl být svým uspořádáním i organizací obdobný, jak tomu bylo v případě květnového představení vozidla pro dopravu dálkovou dopravce soukromého, o níž jsme vás na tomto místě informovali. To lze ale zřejmě připsat spíš zvyklostem, které ve Zkušebním centru panují. Ačkoliv bylo slavnostní zahájení naplánováno na hodinu 11., hosté mohli na místo dění vstoupit už v 9:30 hod., jak bylo psáno na pozvánce:
 

Pozvánka na akci (v poněkud upravené podobě)
 
Čas byl vskutku dodržen, hosteska u vrátnice, která měla na starosti prezentaci hostů, byla jistě milá a půvabná, ale nekompromisní – příjezd s náskokem se netoleroval. Ti, kdož úderem půl desáté do areálu vstoupili, neprohloupili. Nejde ani tak o to, že pro ně už byl nachystán onen v pozvánce inzerovaný coffee break (ať žije světovost!), ale hlavně na koleji proti stanu, kde se dopolední občerstvení podávalo, stála v plné své kráse hlavní hrdinka celého dne, motorová jednotka 844.001-8. Navíc, což bylo pro reportéry VLAKY.NET a pár dalších zvídavců neméně podstatné, volně přístupná zvenčí i zevnitř, takže nic nebránilo pořízení její dokumentace.
 

Pohostinně otevřené nástupní dveře jednotky 844.001-8 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
A dokonce tam nestála sama, opodál zvala k prohlídce její sestřenice trakce závislé, elektrická jednotka EN76-012 z rodiny PESA ELF v barvách dopravce Koleje Mazowieckie, která se rovněž podrobuje zkouškám ve Zkušebním centru VUZ Velim a její výrobce se ji rozhodl při včerejší příležitosti předvést také. Jistě ne jako pouhou bezelstnou pozornost podniku zúčastněným, ale spíš s přáním umístit i toto vozidlo na trh v České republice. Vždyť mezi přítomnými byli představitelé nejen Českých drah a jednotlivých krajů, jichž se dodávka vozidel řady 844 týká, ale leckdo jiný – třeba Leoš Novotný. Co kdyby se někomu tato jednotka zalíbila...
 

Elektrická jednotka EN76-012 rozhodně nevypadá špatně © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Zmínka o druhém produktu spolupořadatele včerejší prezentace (která se omezí jen na jeden odstavec a jeden snímek s příslibem reportážního návratu budoucnu) dokumentuje skutečnost, že těch 90 minut „přestávky na kávu“ před vlastním zahájením akce, které se mohly předem zdát zbytečnou ztrátou času, mohlo být jejími účastníky vyplněno i docela jinak, než popíjením teplých či chladných nápojů a přikusováním chutných koláčů a štrúdlu. Ostatně ani ten. kdož s fotoaparátem neobcházel a neprolézal přistavená vozidla, neomezoval se jen na konzumaci. Důležitou součástí takových setkání jsou pochopitelně i hovory s partnery či přáteli.
 

Přátelské atmosféře uvnitř stanu nahrávala i slunečná pohoda kolem © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Úderem hodiny jedenáctá (takovou přesnost při podobné akci asi málokdo zažil) se ujal úvodního slova Mgr. Petr Štáhlavský, tiskový mluvčí Českých drah, aby přivítal zúčastněné a ve stručnosti jim zopakoval nám už z předchozího textu známá fakta o nákupu nových vozidel pro regionální dopravu ve čtyřech krajích České republiky. O regionální dopravě si pak od mikrofonu hořce zavtipkoval náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Ing. Antonín Blažek. Prý se mu zdá, jako by ten pojem byl dnes u nás (myšleno v politice a médiích) skoro sprosté slovo. A navázal stručným shrnutím faktů o obnově vozidel ČD pro tento účel.
 

Ing. Antonín Blažek hovoří nejen o právě prezentovaném vozidle © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Jeho partnerem na pódiu byl předseda představenstva a generální ředitel PESA Bydgoszcz SA Tomasz Zaboklicki, který pronesl krátký projev, v němž dokázal zábavnou formou spojit vzpomínku na nedávný bratrovražedný boj našich a polských fotbalistů (ještě, že jste nám nedali na frak víc) s informacemi o vozidle, které jeho polská firma premiérově posílá na české a moravské koleje. A zdůraznil také, že jde o vůbec první železniční vozidlo, poháněné spalovacím motorem, které splňuje požadavky EN 15227 z hlediska bezpečnosti při nárazu pro všechny čtyři nehodové scénáře. V závěru pak Ing. Blažkovi předal model prezentovaného vozidla.
 

Tomasz Zaboklicki hovoří o motorových jednotkách skutečných s jejich modely v rukou
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Pozorný čtenář si jistě všiml, že ty modely jsou dva – druhý byl určen generálnímu řediteli ČD Ing. Petru Žaludovi, který má prý stejně jako Ing. Blažek, jenž to při děkování prozradil, rád vláčky. (Ale na rozdíl od svého náměstka měl momentálně docela jiné starosti, skrývající se pod pojmem dopravní tripartita, a proto nemohl být v Cerhenicích přítomen. O tom se tam ovšem na mikrofon nehovořilo.) Po nedlouhých a hlavně ve svém vyznění spíš neformálních projevech ohlásil Mgr. Šťáhlavský křest nového vozidla, kterého se ujali Ing, Antonín Blažek, Tomasz Zaboklicki a jako třetí Ing. Jaroslav Grim, Ph.D., generální ředitel VUZ v roli hostitele.
 

Křest „žraloka“ bublinkami se povedl nad míru - mokří byli i tři pachatelé
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Trojčlenná úderka se se slavnostním aktem nějak zvlášť nepárala: napochodovala před vozidlo, bez dalších hovorů strhla fólii, kryjící onen nepochybně „světový“ název RegioShark, natřásla láhve sektu a postříkala jak bočnici vozu, tak také sebe. Pak si zbytkem šumivého moku připila a bylo vymalováno. Což spolu s rovněž svižně pojatými projevy před tím poněkud zaskočilo organizační pracovníky, protože do začátku dalšího bodu programu, tedy první prezentační jízdy, zbývalo ještě hodně přes půl hodiny. Nakonec bylo dohodnuto, že se „krajský žralok“ vydá na svou první pouť po velkém okruhu s cestujícími na palubě o něco dříve.
 

První cestující nastupují do jednotky 844.001-8, EN76-012 vpravo se jich dočká později
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Na programu byly tři jízdy, každá byla dvoukolová. Svezení nebylo na rozdíl od akce LEO Expressu nijak regulováno (ostatně proti výše zmíněnému předpokladu o podobnosti obou akcí bylo odlišností poměrně hodně), takže si každý z hostů mohl svobodně zvolit, zda se momentálně sveze, vyfotí či nafilmuje si po trati projíždějící vozidlo nebo využije gastronomických služeb, už pomalu poskytovaných ve stanu. Stihnout se dalo v pohodě vše – a pohoda všude také skutečně vládla. Nemalou měrou k ní jistě přispívalo i nabízené pivo polské provenience a pochvalně přijímané výkony z téže země importované hudební skupiny Żuki.
 

Vyhrávala kapela, vyhrávala z vesela... © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Doufejme, že ve stejné pohodě proběhne také schvalovací proces nového drážního vozidla, jeho dodávky a hlavně postupné nasazení na předem určené linky. A že je cestující přijmou v zásadě kladně, ač k němu jistě (jak už to tak u nás bývá) budou mít nejednu výhradu, Účastníci prvních jízd mohli vznést snad jen dvě – jednu na adresu momentálně zjevně nefungující klimatizace a druhou směrem k nepříliš měkkým sedadlům, Ale každý má jiné gusto..Například pro ty, kdož neradi čtou dlouhé texty, je tu jistě dobrá zpráva – písmenka končí a prostor dostávají pořízené fotografie a také už na tomto místě obvyklé průřezové video Karla Furiše:
 

Prezentace motorové jednotky RegioShark © Karel Furiš 
Prameny a odkazy:
  1. PESA Bydgoszcz SA – oficiální stránky
  2. PESA Link – Wikipedia, wolna encyklopedia
  3. LINK - PESA Bydgoszcz prezentuje nowy pojazd spalinowy - firemní video o jednotce pro ČD
  4. První LINK v České republice, Ing. P.Kadeřávek - Ing. J.Pernička, in Železniční magazín 5/2012
  5. Zkušební centrum VUZ Velim – oficiální stránky
  6. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: 844.001-8 při své první jízdě s cestujícími © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy