Napříč republikou se poprvé prohnal fotbalový „mesršmit“

10.5.2012 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Napříč republikou se poprvé prohnal fotbalový „mesršmit“

Stalo se tak včera, kdy lokomotiva 380.011-7 Českých drah ve zbrusu novém propagačním nátěru, připomínajícím účast české fotbalové reprezentace na šampionátu EURO 2012, odvezla vlak EC 111 Praha v úseku mezi pražským hlavním nádražím a železniční stanicí Bohumín. Tento děj neunikl pozornosti fotoreportérů VLAKY.NET, kteří onu premiérovou jízdu sledovali takřka v celé její trase.

 
 
 
 
 
Nebyli pochopitelně sami, protože nešlo o žádnou tajnou akci. Dovolte, abychom Vás pozvali k prvnímu výjezdu nejrychlejší české lokomotivy řady 380.011 ze společnosti Škoda Transportation v neobvyklém propagačním nátěru, který připomíná účast českého fotbalového týmu na šampionátu EURO 2012, psalo se v tiskovém sdělení Českých drah, které se objevilo i v naší rubrice zpráv z dopravy. Zdá se, že náš národní železniční dopravce tentokrát zcela změnil „píárovou“ taktiku – místo nějakého slavnostního stříhání pásky pro novináře a pozvané hosty dal přednost široké medializaci nového počinu v oblasti reklamního využití svých hnacích vozidel.
 
 
Ostře sledovaný odjezd 380.011-7 v čele EC 111 z pražského hlavního nádraží © Jiří Řechka
 
No „svých“, to asi není v tomto případě nejšťastněji zvolené zájmeno. Žádná z lokomotiv řady 380 totiž ještě v majetku Českých drah není, patří stále výrobci a zákazník je provozuje jako pronajaté. Příčinou je skutečnost, že stroje doposud nedisponují všemi požadovanými povoleními k provozu, což vedení a.s. České dráhy vedlo kdysi dokonce k úvahám o odstoupení od smlouvy, v poslední době se však rozhodlo pro vymáhání penále. Ale i zapůjčené vozidlo lze nepochybně polepit reklamou, jak se stalo poprvé u této řady stroji inventárního čísla 11, vybraného zřejmě nikoliv bez souvislosti s počtem hráčů kopané. Nebo že by to byla náhoda?
 

Detail čela lokomotivy 380.011-7, zachycený v žst. Pardubice hl.n. © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Otázku výběru konkrétního stroje ponechejme stranou a zaměřme se spíš na důvod, proč jej vůbec bylo třeba vzhledově ozvláštnit. 13. března tohoto roku jsme se z tiskové zprávy dověděli, že České dráhy jsou oficiálním dopravcem fotbalové reprezentace, která do Polska odjede už 3. června z pražského hlavního nádraží a krom toho na každý ze tří zápasů české reprezentace ve Wroclawi vypraví České dráhy dva zvláštní vlaky pro fanoušky. O týden později byl na tyto vlaky zahájen prodej jízdenek, což je záležitost, která se bez reklamy neobejde. Vznikl slogan Vlakem na Euro a vymýšlela se jeho grafická podoba, i pro využití na vozidlech.
 

Řešení vzhledu vozidel je částí širšího grafického návrhu (otevře se po kliknutí do obrázku)
 
Ač je ten ucelený grafický návrh od studia Najbrt stále ještě uváděn v příslušné sekci webu Českých drah, k jeho realizaci vesměs nedošlo. V případě konečné podoby lokomotivy 380.011-7 určitě ne, tu mají na svědomí společnosti Spyron s.r.o. a Railreklam, spol. s r.o. K proměně mesršmita prostého ve fotbalový došlo v jeho domovském depu, tedy v PJ Praha-Vršovice. Možná jste někde na internetu zahlédli jeho snímek po dohotovení, ale když jsme se po podobném, avšak oficiálním pídili, aby oživil tuto reportáž, narazili jsme. Až do včerejšího příjezdu ke 4. nástupišti žst, Praha hl.n. bylo na jeho podobu vydáno informační embargo.
 

380.011-7 předmětem obdivu lidu informovaného i náhodného © Jiří Řechka
 
Lokomotiva s číselným označením 380.011 s fotbalovým nátěrem odjede poprvé ve středu 9. května v 10:17 z Prahy hl.n. v čele pravidelného vlaku EC 111 Praha, který spojuje Prahu s Varšavou. Lokomotiva poveze soupravu v části trasy mezi Prahou a Bohumínem, zpět do Prahy pojede v čele vlaku EC 110, psalo v už výše zmíněné tiskové zprávě. Ale také to, že ve svém reklamním kabátku nezůstane osamocena. Nátěr druhé lokomotivy řady 163 přijde na řadu v průběhu tohoto týdne v depu v České Třebové. My můžeme doplnit, že jde o polonizovaný stroj 163.043-3 jménem Grażyna, jehož povrchová úprava by měla být dokončena právě dnes.
 

163.043-3 se v českotřebovském depu mění na reklamní lokomotivu © Pavel Stejskal
 
Ale vraťme se k jedenáctému mesršmitu a jeho včerejší premiérové jízdě v dresu šampionátu EURO 2012. Její start pro nás zdokumentoval náš pražský reportér, který měl zrovna volno a mohl tak splnit roli, bez níž by celá ta naše akce neměla smysl. Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo „pokrýt“ třeba Kolín, pomyslný štafetový kolík převzala moje maličkost v Pardubicích. Kde sice bylo asi méně publika kolejnicí praštěného než v Praze, ale zato tam vydrželo déle, protože nedlouho po odjezdu onoho EC 111 se bylo nadíti atrakce další, už spíš utajované než propagované. Ale té (i jiným zajímavostem) bude věnována až reportáž následná.
 

Mírné rojení kolem 380.011-7 před jejím odjezdem z Pardubic © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Přiznám se, že jsem zvažoval, zda v tomto případě dát přednost fotografování ve stanici nebo se pokusit o pořízení snímku traťového. Nakonec jsem zůstal u své oblíbenější metody první, protože umožňuje zachytit sice ne krásno vlaku jedoucího krajinou, ale zato leckteré zajímavé dění kolem a při dostatku času i nějaký ten kýžený detail daného objektu. Ostatně předpokládal jsem, že fotografie z širé trati pořídí někteří mí kolegové. Což se také stalo, jak můžete vidět v připojené galerii. Tak trochu jsem doufal, že aspoň jeden z nich zvolí pro realizaci svých tužeb ono kultovní místo mezi Brandýsem a Ústím nad Orlicí. A nikoliv marně, jak se ukázalo.
 

380.011-7 v čele EC 111 projíždí zastávkou Bezpráví © unipetrolák741
 
Díky tomu, že hydrometeorologům jejich původně nepříliš příznivá předpověď nevyšla, měli jsme všichni na jednu stranu radost ze slunečného počasí, ale na stranu druhou jsme museli možná některé své původní fotografické či kameramanské záměry přizpůsobit ne vždy světelně zrovna příznivé aktuální situaci. Náš emisar českotřebovský šel ovšem nepochybně najisto, protože má své letité zkušenosti. (K nimž ovšem přibyla další, s jistým členem redakce VLAKY.NET, který jej nezodpovědně před vlastním uměleckým výkonem na trati nahnal na výzkumy do depa, jak už bylo vidět výše). A tak vznikl snímek na dalším téměř klasickém místě.
 

380.011-7 v čele EC 111 opustila estakádu a míří do České Třebové © Pavel Stejskal
 
Zbylé snímky vnikly opět na nádražích. Náš lakotné Hanák sice původně také inzeroval výlet do krajiny, ale v čase, který si mohl dovolit této záležitosti věnovat, to nebylo možné. Přesto (nebo možná právě proto) pořídil i na olomouckém hlavním nádraží snímky svým obsahem zajímavé a rozmanité. Nejvíce času fotbalové mašince však věnoval obětavý a kdejaké špatnosti nakloněný Ostravák, který podlehl nápadu svézt se tím ostře sledovaným vlakem ze svého sídelního města až do stanice, kde pouť mesršmita skončila, A tak jej mohl nejen vyfotografovat jak v Ostravě-Svinově, tak v Bohumíně, ale také pořídit zajímavé video.
 

380.011-7 při příjezdu do Ostravy-Svinova a při posunu v Bohumíně © Karel Furiš
 
V Bohumíně tak skončila nejen premiérová jízda první reklamní lokomotivy řady 380, ale také naše reportážní štafeta. Zatímco ovšem její finišmen měl odmakáno a mohl se vrátit domů do Ostravy, sám „štafetový kolík“ musel pokračovat v plnění svých úkolů. I když na jejich počátku byla jízda stejným směrem, jakým se ubíral Karel, protože se ta fotbalová mašinka měla postavit do čela EC 137 Moravia Ostrava hl.n. - Budapest-Keleti pu, a odvézt jej do Břeclavi. Někomu může připadnout takový oběh od hranice k hranici trochu podivný, ale řada 380 na cizí koleje zatím nesmí, jak už ostatně bylo naznačeno. Karel tak aspoň zachytil její druhé čelo.
 

380.011-7 posunuje po odstoupení z EC 111 v Bohumíně © Karel Furiš
 
Jestliže někdo lituje, že včera prvního reklamního zástupce řady 380 nestihl, nemusí tak činit, protože České dráhy myslí i na něj. Pokud budete mít zájem vyfotografovat si lokomotivu řady 380, která v červnu poveze české reprezentanty na EURO do Polska, posíláme seznam vlaků, na kterých bude tento stroj v následujících dnech k vidění, píší ve včerejším tiskovém sdělení, které i s oním seznamem a dalšími informacemi najdete na obvyklém místě. A pak se může každému podařit třeba takový záběr, jaký včera pořídil náš redakční člen jihomoravský. Pokud tedy budou i vám rosničky příznivě nakloněny a ve zprávě uvedené oběhy dodrženy.
 

380.011-7 s EC 137 „Moravia“ Ostrava hl.n.. - Budapest-Keleti pu.u Hrušek © Milan Vojtek
 
A co na závěr? Především poděkování všem kolegům, kteří do naší štafety zapojili a jejichž jména najdete v popiscích snímků. A také poznámka k textu samotnému: Možná někomu chybí širší pojednání o celém tom projektu Vlakem na Euro popřípadě zmínka o podobných a pochopitelně mnohem širších aktivitách železnic obou pořadatelských zemí šampionátu. Ale takto postupovaly už naše „spřátelené stránky“, na něž vás v tomto ohledu mohu odkázat. Stejně jako na informační zdroje uvedené níže či na květnové číslo magazínu ČD pro Vás, pro které je EURO 2012 nosným tématem. Z něj pochází i tato mapka spojů do místa jeho konání:
 

Trasy zvláštních vlaků pro fanoušky šampionátu EURO 2012 © České dráhy, a.s.
 
Dne 11. května do redakce přišla z generálního ředitelství Českých drah, a.s. potěšující zpráva, že v sobotu 12. května vyrazí na trať druhá lokomotiva Českých drah v propagačním nátěru EURO 2012. Jedná se o lokomotivu 163.043 z depa Česká Třebová. Poprvé tato lokomotiva v novém nátěru vyrazí s osobním vlakem 5046 s plánovaným odjezdem z České Třebové ve 22.25 minut. Do Pardubic přijede poprvé v neděli časně ráno s osobním vlakem číslo 5012 z Chocně do Pardubic, plánovaný příjezd v 5.46 hodin. Více se dovíte v Krátkých zprávách.
 

163.043-3 v propagačním polepu EURO 2012 s týmem jeho realizátorů © České dráhy, a.s.
Prameny a odkazy:
 1. České dráhy, a.s. – osobní doprava
 2. České dráhy, a.s.: Vlakem na EURO
 3. Vlakem na Euro. Jak se lokomotiva oblékla do českých barev
 4. PLK SA: Kolej na EURO 2012
 5. PKP Intercity: Intercity na EURO 2012
 6. Lokomotivy PKP Intercity propagují fotbalové EURO 2012
 7. Офіційний веб-сайт Укрзалізниці: Євро-2012
 8. Mistrovství Evropy ve fotbale 2012 - Wikipedie
 9. UEFA EURO – UEFA.com
 10. Euro 2012 – oficiální stránky
 11. Fotbalová asociace České republiky – oficiální stránky
 12. Česká fotbalová reprezentace - Wikipedie
 13. zdroje uvedené pod odkazy v textu

380.011-7 v čele EC 111 „Praha“ před premiérovým odjezdem z pražského hlavního nádraží © České dráhy, a.s.

Galéria

Súvisiace odkazy