Škodovka pokřtila svou vlajkovou loď

28.6.2013 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Škodovka pokřtila svou vlajkovou loď

Včera po jedenácté hodině zažilo pražské hlavní nádraží nevšední úkaz. K prvnímu nástupišti, oživenému shlukem vesměs společensky oděných osob, přijela lokomotiva 380.007-5 s olympijskými kruhy na čele, a to v doprovodu pyrotechnických efektů a za zvuků jakéhosi sportovního komentáře. Náhodný pozorovatel byl zmaten, pozvaní však věděli, o co jde - křest lokomotivy Škoda 109 E.

 
 
 
 
 
 

Byť důvod té opticky i akusticky manifestované vazby dotčené lokomotivy na sportovní sféru i jim zůstal do poslední chvíle utajen. V pozvánce ani v její průvodní zprávě o tom zmínka nebyla. Dobrý den, ráda bych Vás pozvala na křest lokomotivy 109 E, která nedávno získala jako druhá na světě evropský certifikát TSI. Slavnostní ceremoniál proběhne ve čtvrtek 27. června 2013 od 10 hodin ve Vládním salónku na Hlavním nádraží v Praze (Wilsonova 8, Praha 2). V 10 hodin proběhne tisková konference za účasti ředitele Ulricha Wiescholeka z německého inspekčního a certifikační úřadu, stálo ve zprávě. A vlastní pozvánka byla ještě stručnější:
 

Pozvánka na slavnostní akt (po kliknutí do náhledu se otevře ve formátu PDF)
 
Cosi tušit mohl jen ten, kdo zahlédl mezi pomalu se scházejícími účastníky slavnostního aktu známou tvář olympioničky Dany Zátopkové, jejíž přítomnost se nedala vysvětlit třeba jejím zájmem o železnici, protože jej nikdy neprojevila. A když zvídaví novináři objevili při příchodu na místo konání tiskové konference její jmenovku na předsednickém stole, začalo být zřejmé, že bude hrát jednu z klíčových rolí. Připravené materiály pak prozradily, v čem bude spočívat a jaké jméno bude při křtu lokomotivy vyřčeno. Ano, šlo o jejího zesnulého manžela Emila Zátopka, světově známého vytrvalostního běžce, což hned v úvodu setkání potvrdil jeho hostitel.
 

Dana Zátopková přichází na tiskovou konferenci © Karel Furiš
 
Jím byl generální ředitel Škoda Transportation, a.s. Ing. Josef Bernard, který se mimo jiné rozhovořil o tom, jak nápad pojmenovat nový stroj jménem Emila Zátopka vlastně vznikl. Je pro nás obrovská čest, že můžeme pojmenovat naši novou lokomotivu právě po legendě nejen českého, ale i světového sportu. Emil Zátopek byl často ve světě přezdíván „česká lokomotiva“ a my pevně věříme, že naše lokomotiva bude šířit mezinárodní povědomí o České republice podobně jako kdysi on, cituje jej k té příležitosti vydaná tisková zpráva. A pokračoval zábavným popisem jednání, které na to téma vedl s Danou Zátopkovou u slivovice s medem.
 

Ing. Josef Bernard mezi svou tiskovou mluvčí Lubomírou Černou a Danou Zátopkovou
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Poté se program tiskové konference posunul do roviny vážnější a poněkud sušší, když ředitel pro výzkum a vývoj společnosti Škoda Transportation Ing. Vladimír Malý představil samotnou lokomotivu a objasnil okolnosti jejího vývoje, výroby a následného schvalování. Je vcelku zbytečné, abychom zde jeho slova reprodukovali, neboť jsme se stroji typu Škoda 109 E v našem internetovém magazínu už opakovaně věnovali, ale hlavně najde zvídavý čtenář dostatek informací v řadě zdrojů, z nichž ty hlavní uvádíme níže v Pramenech a odkazech. A že se lokomotiva konečně dočkala i svého klíčového certifikátu, víme ze starší tiskové zprávy.
 

O lokomotivě hovoří Ing. Vladimír Malý © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Nebylo to snadné, protože Škodovka tak učinila jako vůbec první výrobce a schvalování lokomotivy probíhalo v době, kdy příslušná norma, tedy technická specifikace pro interoperabilitu evropského vysokorychlostního železničního systému pro subsystém kolejových vozidel (TSI High Speed RST) teprve vznikala, jak uvedl ve svém vystoupení Dipl.-Ing. Ulrich Wiescholek, vedoucí Benannten Stelle Interoperabilität (EISENBAHN-CERT) v Bonnu. Zdůraznil, že na délce schvalovacího procesu se nikterak nepodílely nějaké technické nedostatky předmětné lokomotivy, ta je podle jeho vyjádření naopak krásným a vyspělým výrobkem české firmy.
 

Slova Dipl.-Ing. Ulricha Wiescholeka byla tlumočena do češtiny © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Následující možnosti položit dotazy využili jen dva přítomní novináři a za zamínku stojí dotaz jediný, tedy spíš odpověď na něj. Otázka se týkala zakázky na dodávku vlakových souprav z produkce společnosti Škoda Transportation do Německa, o níž nedávno výrobce informoval. Ing. Vladimír Malý upřesnil, že konstrukce dvoupodlažních vratných souprav sice vyjde z koncepce řady 471 pro České dráhy, ale ve skutečnosti bude zcela nová, aby dodavatel vyhověl zadání odběratele, pokud jde o odlišný průjezdný profil či vnitřní uspořádání i aplikaci nejnovějších technických poznatků. První prototyp by měl být připraven ke zkouškám v roce 2015.
 

Dotaz z pléna © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Poté se mohli účastníci tiskové konference občerstvit, jak už ostatně činili další hosté, kteří průběžně přicházeli. Vlastní křest měl propuknout až po hodině jedenácté, ale už dlouho před tím, než odbila, zaplnilo se místo před pódiem na nástupišti postavami, které vyhlíželi směrem k vinohradským tunelům, odkud měla lokomotiva přijet. Pak se ujala své role moderátorka, která krom poskytnutí základních informací také navodila správnou „sportovní“ atmosféru. Pak se z reproduktorů ozvala rozhlasová reportáž ze Zátopkova slavného „zlatého“ běhu a lokomotiva typu 109 E 1 výrobního čísla 9436/2010 a s označením 380.007-5 „přiběhla“ do cíle.


„Emil Zátopek“ opět v cíli jako první © Karel Furiš

A mohlo dojít na ten slavný okamžik, kdy jméno na bočnici stroje bylo „posvěceno“ obvyklými bublinkami. Tentokrát ovšem nikoliv tak hladce, jak jsme byli zvyklí z jiných podobných událostí. Nejprve kdosi zjistil, že stroj stojí příliš daleko od stanoveného místa dění, takže se s ním muselo (vzhledem k tísnícím se davům velice opatrně) trochu popojet. Pak bylo třeba přemístit samotnou kmotru, tedy Danu Zátopkovou, jež je přece jen už dámou v letech a pohybuje se viditelně méně svižně, než činila v dobách své mladosti. A konečně se ukázalo, že značná část bublinek z otevřené láhve už mezi tím vyprchala, takže „hydraulický výkon“ byl slabší.


Ing. Josef Bernard a Dana Zátopková společnými silami plní svůj úkol © PhDr. Zbyněk Zlinský

Ale dobrá věc se podařila, kmotra si na své přání potřásla rukou se strojvedoucím Emila Zátopka, dostala od šéfa jeho výrobce kytku (aby mu na oplátku dala památeční půllitr) a mohlo se přistoupit k dalšímu programu. Tím bylo poděkování všem, kdož se na vývoji, konstrukci a výrobě lokomotivy Škoda 109 E podíleli a jež na pódiu symbolicky zastoupili jejich „úsekoví šéfové“, které Ing. Josef Bernard představil přítomnému obecenstvu a jichž se posléze moderátorka postupně dotázala, co by chtěli k tomuto plodu svého dlouholetého snažení říci. Netřeba jistě zdůrazňovat, že ze souhrnu všech odpovědí čišela spokojenost i naděje do budoucna.


Zástupci tvůrců nejmodernější lokomotivy Škoda © PhDr. Zbyněk Zlinský

Poté přišel na řadu „křestní list“ lokomotivy v podobě originálů už zmíněných certifikačních dokumentů, které Dipl.-Ing. Ulrich Wiescholek předal Ing. Josefu Bernardovi. A k tomu (zjevně tak trochu proti původnímu plánu) přednesl krátký projev, který z úst šéfa nezávislého certifikačního úřadu vyzněl snad až nepatřičně - tak byla jeho slova prodchnuta obdivem k nové lokomotivě a jejím kvalitám. Jako poslední se na pódium dostavil a mikrofonu ujal plzeňský krajský hejtman a stínový ministr dopravy za největší opoziční stranu Bc. Milan Chovanec, aby se z obou svých pozic vyjádřil k tomu, co se právě odehrálo. Pravil, že se „nadýmá pýchou“.
 

Plejádu vystupujících uzavírá hejtman Plzeňského kraje © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Jak dále rozvedl, předmětem jeho pýchy je skutečnost, že tak vyspělý výrobek, kterým lokomotiva Škoda 109 E nesporně je, spatřil světlo světa v české firmě sídlící v krajském městě jeho kraje. Vyjádřil tak pocity, které měli mnozí přítomní, ať už oprávněně či nikoliv. Celá ta akce, která se nesla ve velice optimistické náladě dospěla bohužel vlastně ještě před koncem k ne až tak veselému konci, o kterém hned za tepla referoval zpravodajský server iDnes. A týž v závěru článku o včerejší oslavě neopomněl připomenout, že s lokomotivami řady 380 pro České dráhy jsou spojeny další věci povahy neveselé - vzájemné žaloby dodavatele a odběratele.
 

„Emil Zátopek“ a „Spirit of Praha“ jsou symboly dvou různých třenic mezi Českými drahami
a Škodovkou © Karel Furiš
 
Věřme, že se vše vyřeší k alespoň relativní spokojenosti obou znesvářených stran - ale hlavně k úplné spokojenosti cestujících v dopravě osobní či koncových zákazníků v dopravě nákladní a nové univerzální lokomotivy budou plnit vše to, co se od nich očekává. Z dvacítky vyrobených lokomotiv řady 380 jich České dráhy mohou zatím využívat devatenáct, s výjimkou stroje inventárního čísla 17. Doposud byly tyto stroje stále v majetku výrobce a u ČD byly provozovány jako pronajaté, ale podle slov Ing. Josefa Bernarda jejich předávání už probíhá a nemělo by trvat dlouho. Cestujícímu je to v zásadě jedno, daňový poplatník to ale může vidět jinak.
 
Průřezové video z akce © Karel Furiš
Prameny a odkazy:
 1. Škoda Transportation, a.s. - oficiální stránky
 2. Škoda Transportation – Wikipedie
 3. Lokomotiva 109 E (ČD) na stránkách výrobce
 4. Lokomotivy Škoda - produktový katalog (formát PDF)
 5. Lokomotiva Škoda 109 E - referenční list (formát PDF)
 6. Lokomotiva 109 E - neoficiální stránky o univerzálních třísystémových lokomotivách
 7. Lokomotiva 380 – Wikipedie
 8. Lokomotiva řady 380 - Atlas Lokomotiv
 9. České dráhy, a.s. - skupina
 10. EISENBAHN-CERT (EBC), Zertifizierungs- und Inspektionsstelle für komplexe Eisenbahnsysteme und Komponenten - oficiální stránky
 11. Lokomotiva 109E získala homologaci podle evropských norem TSI - tisková zpráva (formát PDF)
 12. Při testech zapálili novou lokomotivu. V Německu jezdila běžně 225 km/h - článek o homologaci lokomotivy řady 380
 13. Emil Zátopek – Wikipedie
 14. Dana Zátopková – Wikipedie
 15. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Lokomotiva 380.007-5 přijíždí na místo křtu © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy