Nové rušne rady 380 pre České dráhy

17.6.2004 15:34

Nové rušne rady 380 pre České dráhy

České dráhy - V marci 2004 bolo rozhodnuté o kúpe 20 nových elektrických rušňov pre České dráhy. Rušne sú označené radou 380 a sú určené predovšetkým pre vozbu vlakov kategórie EC/IC a rýchlikov na tratiach celoštátnych a regionálnych na území Česka, Slovenska, Nemecka, Rakúska, Poľska a Maďarska a koridoroch Európskej únie, elektrizovaných systémami 3 kV =, 25 kV/50 Hz a 15 kV/16,7 Hz.

čelo rušna rady 380 Trakčné motory sú typu Škoda Electric ML 4550 K/6. Strecha sa skladá z troch samostatne odnímateľných častí z ľahkej zliatiny s nasávacímy žalúziami pre vstup vzduchu pre chladenie trakčných motorov, hlavného transformátoru a dvoch trakčných meničov a výfukovými mrežami chladenia odporníkovej brzdy. Dva strešné mosty sú súčasťou skrine. Akumulátorové batérie sú typu KPM. Ide o akumulátorové batérie s napätím 24 V =, ktoré sú umiestnené v dvoch batériových skriniach. Pomocné pohony sú trojfázové, asynchronné. Striedače pomocných motorov sú napájané zo siete 570 V =.

Základné technické údaje:

Rozchod: 1435 mm
Usporiadanie dvojkolí: Bo´Bo´
Max. rýchlosť: 200 km/h
Výkon na háku trvalý: 6050 kW
Rýchlosť pri trvalom výkone: 102 km/h
Ťažná sila na háku pri trvalom výkone: 213 kN
Max. ťažná sila na háku: 274 kN
Výkon EDB na obvode kolies:
- pri rekuperácii: 6963 kW
- pri brzdení do odporníku: 4700 kW
Max. brzdná sila EDB: 226 kN
Dĺžka cez nárazníky: 18000 mm
Vzdialenosť stredov otočných podvozkov: 8700 mm
Rázvor podvozkov: 2500 mm
Priemer kolies: 1250 mm
Šírka skrine rušňa: 2940 mm
Max. šírka rušňa: 3070 mm
Max. výška rušňa so spustenými zberačmi: 4280 mm nad TK
Celková hmotnosť rušňa: 86 t (+3%, -1%)
Hmotnosť na nápravu: 21,5 t
Hmotnosť podvozku: 15,8 t
Min. polomer oblúku pri prejazde traťovou rýchlosťou: 120 m


Rušeň rady ČD 380 je vybavený nasledujúcimi druhmi bŕzd:
3D podvozok rušna rady 380
* nezávislá elektrodynamická brzda - riadená regulátorom trakčného pohonu - požadovaná brzdná sila je zadávaná brzdnou pákou alebo zo zariadenia CRV & AW (centrálny regulátor vozidla a automatické vedenie vlaku),

* elektropneumaticky ovládaná doplnková tlaková brzda - doplňuje úbytok brzdiacej sily EDB * ovládanie pomocou systému CRV & AW,

* elektricky ovládaná samočinná brzda - je ovládaná brzdičom DAKO BSE, ktorý je povolovaný z hlavnej jazdnej páky, resp. zo systému CRV & AW,

* elektropneumatická prídavná tlaková brzda - je ovládaná elektrickým ovládačom - určená pre brzdenie samostatného rušňa,

* elektricky riadená pneumatická parkovacia brzda - je uvádzaná v činnosť samostatného zastavenia vozidla,

* záchranná brzda - jej prevedenie umožňuje premostenie záchrannej brzdy podľa vyhlášky UIC 541-5 a podľa DB,

* zaisťovacia pružinová brzda - pôsobí na každé dvojkolie rušňa, je ovládaná z kabíny rušňa.

3D podvozok rušna rady 380

Pre komunikáciu medzi jednotlivými zariadeniami a komponentami riadiaceho systému v rámci rušňa slúži lokálna vozidlová zbernica MVB. Riadiaci systém tiež zaisťuje režim aktívneho odstavenia vozidla. Prvé dva prototypy rušňov rady 380 majú byť Českým dráham dodané v prvej polovici roku 2007. Sériové dodávky majú nasledovať v rokoch 2008 a 2009. -rp-

Súvisiace odkazy