ŽSR 301: Piešťany - Vrbové

Rozchod
1 435 mm
Správca
Železnice Slovenskej republiky
  • Základné informácie
  • Objekty
  • Dokumenty
  • Články
  • Diskusia

Koncesia pre výstavbu a prevádzku trate zo stanice Piešťany MÁV do Vrbového a odbočkou Trebatice – Rakovice bola udelená nariadením MO č. 78247/906.X.12 budapeštianskej firme G. Gregersen a synovia. Na odbočke Trebatice – Rakovice sa pritom rátalo iba s nákladnou dopravou.

Na trati boli 3 nákladiská a dve stanice s jednou výpravnou budovou, jedným strážnym stanovišťom a čakárňou, jedným skladom a dvoma nekrytými nákladiskovými rampami. Trať križovalo 21 úrovňových priecestí bez závor. Stavebný kapitál 11,2 km dlhej železnice obnášal 869 000 K. Prevádzka sa na nej začala 27.10.1906.

©  ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska.
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.

Km TTP
Km KCP
Objekt
Typ
0,000
0,000
ŽST
5,059
5,000
Nak./zast.
6,800
7,000
Zastávka
7,910
8,000
ŽST

Cestovné poriadky

PDF
PDF
873 kB
23.3.2020
PDF
PDF
111 kB
11.7.2010
PDF
PDF
140 kB
11.7.2010
PDF
PDF
231 kB
21.3.2020
PDF
PDF
144 kB
11.7.2010
PDF
PDF
401 kB
11.7.2010
PDF
PDF
387 kB
11.7.2010
PDF
PDF
445 kB
5.4.2020

Ostatné prílohy