Do Vrbového po koľajniciach v roku 2009

16.10.2009 8:00 Ing. Marko Engler

Do Vrbového po koľajniciach v roku 2009

Septembrové počasie roku 2009 bolo pomerne priaznivé pre konanie rôznych zábavno-spoločenských akcií. Nie inak tomu bolo aj v sobotu 19. septembra, kedy nakrátko opäť ožila železnica Piešťany – Vrbové. Konal sa na nej už druhý ročník na Slovensku ojedinelej akcie s názvom „Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v jazde na pákových drezinách“.

 

 

 

Tento rok však centrom akcie bola stanica vo Vrbovom. Bolo to spôsobené nie len lepšími podmienkami pre verejnosť (prístup, parkovanie, priestor na sprievodné akcie), ale aj ústretovosťou mesta Vrbové, resp. jeho predstaviteľov. To sa ukázalo ako podstatne lepšie a bezpečnejšie riešenie, než improvizovanie stanice pri hypermarkete Tesco v Piešťanoch počas minulých rokov. Výraznou nevýhodou boli iba koľajové polia, ktoré vrbovskú stanicu špatia už niekoľko rokov.

Šprint na 300 m bol štartovaný z piešťanského zhlavia stanice... 19. 9. 2009 © Ing. Marko Engler

Hlavný program začal o desiatej hodine dopoludnia príhovorom primátora mesta Vrbové PaedDr. Ivana Borovského a následným vyrazením prvej dreziny na pretekársku trať dlhú 8000 m (vytrvalostný pretek so šiestimi osobami). Za ňou vyštartovala druhá drezina na krátku pretekársku trať dlhú 300 m (šprint ). Takto sa striedavo vykonávali obidve súťažné disciplíny súčasne, čím sa skrátil celkový čas pretekov, ale aj publikum malo stále postarané o program.

Druhý ročník súťaže poctilo viac družstiev, ako tomu bolo minulé roky, čo svedčí o raste záujmu o podobné pohybovo-súťažné aktivity:

  1. Klub priateľov železníc II. Žilinskej univerzity (KPŽ II)
  2. Ratíškovice (Občanské sdružení Ratíškovická železnice Ratíškovice, Česká republika)
  3. Občianske združenie (OZ) Čango
  4. TRIPO Nové Mesto nad Váhom
  5. Klub rýchlostnej kanoistiky (KRK) Zvolen
  6. Myjavský cyklistický spevokol (MCS) Myjava
  7. Klub priateľov železníc I. Žilinskej univerzity ((KPŽ I)
  8. iMHD Bratislava (zástupcovia dopravného webu www.iMHD.sk)
  9. Stredná odborná škola technická (SOŠT) Piešťany
10. EUROPA team (pán Stefan John a priatelia zo Zubrnickej muzeálnej železnice)
11. Piešťany (Gymnázium Pierra Coubertina Piešťany)
12. WATER TEAM – DOMOSS (družstvo piešťanských kanoistov) 

Niektoré z nich vznikli len pre toto podujatie, či už za účelom športu alebo zábavy, iné zas tvorili trénovaní športovci. Už to ponúkalo zvedavosť, ako dopadne porovnanie síl profesionálov a amatérov, pretože úľavy neexistovali žiadne.

Inou zaujímavosťou bolo, že trénovať pravidelne na pákových drezinách malo možnosť len minimum zúčastnených (najlepšie je na tom zrejme stále TEAM EUROPA). Študenti zo Žilinskej univerzity zostavili až dve družstvá! Družstvo Čanga svoje súťaženie zrušilo najmä z dôvodu vyťaženia členov pri samotnom organizovaní akcie, symbolicky sa zúčastnilo aspoň šprintu na 300 m. Pre nedostatok členov odriekli „dlhú trať“ aj súťažiaci z Ratiškovic.

Prišli sme do cieľa... 19. 9. 2009 © Ing. Marko Engler

Už spomenutú prvú jazdu na trať dlhú 8000 m absolvovalo družstvo z Klubu priateľov železníc II zo Žilinskej univerzity. Súťaženie všetkých družstiev zabralo viac ako 5 hodín a pred 16. hodinou sa uskutočnilo zhodnotenie zaznamenaných časov. Dráhu dlhú 8000 m prekonali najlepšie, a to ako jediný pod 20 minút, pretekári z družstva WATER TEAM-DOMOSS. V šprinte na 300 metrovej dráhe dosiahlo najlepší čas družstvo z Klubu priateľov železníc II zo Žilinskej univerzity. Vyhlásenie poradia a víťazných miest riadne zamiešalo „spočítanie“ výsledkov obidvoch disciplín – až z nich boli vyhlásené víťazné miesta. Na treťom mieste skončilo družstvo KRK zo Zvolena, druhé miesto obsadilo TEAM EUROPA a prvé víťazné miesto si odniesli, nie ďaleko, Piešťanci.

Po riadnom spotení si víťazné družstvo z Piešťan zaslúži doplnenie tekutín... 19. 9. 2009 © Ing. Marko Engler

Organizátori (Občianske združenie Čango) sa už tradične postarali aj o sprievodný program – nechýbali športové disciplíny pre deti, možnosť povozenia sa na šliapacích drezinách na samostatnej koľaji, občerstvenie, posedenie na lavičkách pri stoloch.

Už tradičné každoročné usporiadanie akcie prináša tiež prvé možnosti aplikovania skúseností z minulých ročníkov – súťažiace dreziny boli na hlavnej koľaji, voľné vozenie prebiehalo na vedľajšej koľaji, priestor pre publikum bol výrazne vyhradený (aby nedošlo k vstupu divákov do súťažnej dráhy), trasa pre dreziny bola vyznačená vrátane miest, kde bolo potrebné zastaviť, pred úrovňovými kríženiami museli dreziny zastaviť a až po signáli pracovníkov zastavujúcich cestné vozidlá mohli pokračovať ďalej v jazde. Bolo zabezpečené aj mobilné WC atď. To len dokazuje, že každoročné konanie takejto súťaže môže viesť k postupnému zdokonaleniu a rozšíreniu v prospech divákov aj súťažiacich.

Radošinská stanica ako pred sto rokmi? Každopádne ju navštívilo množstvo ľudí... 19. 9. 2009 © Ing. Marko Engler

Zaujímavým prekvapením po ukončení súťaženia vo Vrbovom sa stal urýchlený presun drezín okolo 16. hodiny do Radošiny. Radošinská stanička, zvyčajne už zívajúca prázdnotou, ale bohato obdarená vegetáciou, ožila pri príležitosti svojho stého výročia a konajúcich sa miestnych hodov na nádherný podvečer pre množstvo prihliadajúcich, najmä detí. Toľko ľudí tunajšia staničná budova nezažila už riadne dlhý čas.

Radosť odvezených detí vyčarila organizátorom dobrý pocit z náročnej prípravy a najmä kosenia porastu aj na trati Piešťany – Vrbové, ale aj v Radošine. Väčšina návštevníkov si náročnosť prípravy takejto akcie nevie ani predstaviť. Napríklad stačilo tak málo – aby pán Stefan John nepriviezol z Nemecka na vlastnom aute dve pákové dreziny – a nebolo by na čom súťažiť! Aby..., tých „aby“ je veľa.

Dôležité je, že organizátori sa posnažili, diváci potešili, súťažiaci spotili a umierajúca železnica dostala možnosť žiť ďalej. Všetkým zúčastneným, aj predstaviteľom z Múzejno-dokumentačného centra ŽSR v Bratislave, preto patrí obrovské ĎAKUJEM, ktoré by železnica rada vyslovila, keby mohla...

Záujem detí o vozenie sa na drezinách neustával ani pri západe septembrového slnka... 19. 9. 2009 © Ing. Marko Engler

Vo Vrbovom a v Radošine sa tak v roku 2009 uskutočnila opäť jedna akcia, ktorá ukázala, že železnica môže ponúknuť aj podstatne viac, než aká je medzi ľuďmi o nej mienka. Veď koľko sa v súčasnosti hovorí o umožnení športovania mládeže? Železnica – jazda na pákových drezinách – ponúka aj to! Kto neverí, nech si príde na budúci rok vyskúšať rozbehnúť drezinu vlastnou silou, pravda, ak ešte bude železnica do Vrbového existovať...

Odkazy:
  1. Múzejno-dokumentačné centrum Bratislava
  2. Zubrnická museální železnice
  3. Eisenbahnfreunde Wetterau e.V.

Titulná snímka: ...a môžeme pretekať súbežne na jednotlivých koľajach... © Ing. Marko Engler

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy