Čango alebo trať Piešťany – Vrbové inak

19.9.2007 8:40 Ing. Marko Engler

Čango alebo trať Piešťany – Vrbové inak

Keď som v októbri 2006 písal krátky príspevok o storočnej trati Piešťany – Vrbové, načrtol som v ňom aj možnosť budúceho využitia tejto trate pre jazdy osobných cyklodrezín. Vôbec som netušil, že niečo podobné sa už v tom čase realizovalo. Síce iba pokusne, ale predsa. Storočnicu si tak železnica pripomenula skutočne unikátnym spôsobom. Pokus zavedenia cyklodrezínovej prevádzky však nepredstavoval ojedinelosť, ale vlastne iba začiatok snahy zaviesť celosezónnu prevádzku na trati, ktorej budúcnosť je zatiaľ ohrozená.

 

Celý projekt oživenia trate (a teda jej možnej záchrany pred likvidáciou) spôsobila skupinka nadšencov, ktorá pre tento účel zabezpečila vďaka grantovému programu „ŠANCA PRE VÁŠ REGIÓN“ Konto Orange n.f., výrobu prvých dvoch kusov cyklodrezín v Strednom odbornom učilišti elektrotechnickom a strojárskom v Piešťanoch (umožňujúcich prepravu na trati Piešťany – Vrbové s posádkou 4 a 6 ľudí) a uvažuje so založením Občianskeho združenia ČANGO. Dlhodobým cieľom je snaha zaviesť na trati počas letnej sezóny pravidelnú prevádzku cyklodrezínami s nadväznosťou na kultúrne a spoločenské podujatia a akcie, čím by sa oživil turistický ruch regiónu a ponúkli výnimočné formy trávenia voľného času a relaxácie.
 
Keďže sa jedná o dobrovoľnú prevádzku na železnici, sú k nej potrební aj ľudia – dobrovoľníci, ktorí by pomáhali pri samotnej prevádzke, bezpečnosti, ale aj konštrukcii a výrobe cyklodrezín, tvorbe vyžadovanej administratívy, predpisov, technickými aj laickými radami a mnohí ďalší. Samozrejmosťou sú aj zákazníci, ktorí by chceli vyskúšať jazdu cyklodrezínami a pre ktorých je vlastne celý projekt určený. To všetko vyžaduje peniaze, ale aj ochotu ľudí, mediálnu podporu, propagáciu, odborné konzultácie a veľa iného. Kto chce prispieť k záchrane trati Piešťany – Vrbové a k prevádzke zaujímavej atrakcie, na Slovensku ešte nerozšírenej, nech neváha a kontaktuje skupinku nadšencov na kontaktnej adrese cango.piestanyvrbove@centrum.sk alebo osobne počas akcie.
 
Ako ukážka pre tých, ktorí ešte cyklodrezíny nezažili alebo majú chuť ich opäť vidieť, prípadne sa s nimi previesť, môže poslúžiť akcia pripravovaná na 22. septembra 2007 (t.j. v sobotu). V tento deň by mala byť trať Piešťany – Vrbové vyčlenená pre jazdy drezín. Ako centrum ukážok a štartovacej stanice bolo zvolené miesto pri hypermarkete TESCO pri priecestí poľnej cesty od kruhového objazdu (pri autobazáre). Miesto je dosiahnuteľné od parkoviska hypermarketu TESCO, kde je možné sa tiež občerstviť alebo si nakúpiť. Bez auta je vhodné na návštevu hypermarketu TESCO použiť autobus TESCO linky, premávajúcej v hodinovom intervale cez centrum Piešťan alebo použiť MHD. Zo železničnej a autobusovej stanice je vhodné vlastnými nohami prejsť po Dopravnej ulici okolo SAD Piešťany (prevádzka SAD Trnava, a.s.) až k St. 2, kde je v súčasnosti úrovňové priecestie kryté závorami AŽD 71. Po prejdení cez koľaje je vhodné prejsť vľavo po asfaltovej ceste, ktorá pokračuje v trase bývalej železničnej vlečky do Uhoľných skladov až k hypermarketu TESCO. V pokračovaní chodníka vedúceho popri parkovisku sa na jeho konci nachádza kruhový objazd, ktorý je potrebné prejsť vľavo. Nie sú tu však prechody pre chodcov, preto je potrebné dávať pri prechádzaní frekventovanej cesty zvýšenú pozornosť!
 
Podľa organizátorov akcie, ktorými sú Petrova hudobná agentúra a SOUEaS Piešťany, sa akcia pod názvom SPANILÁ JAZDA DREZÍN „ČANGO“ bude konať v čase od 10:00 do 16:00 hod. Slávnostné otvorenie sa uskutoční pri železničnom priecestí neďaleko kruhového objazdu pri Hypermarkete TESCO Piešťany. Okrem domácich drezín sa akcie majú zúčastniť aj drezíny zahraničných výrobcov a drezíny z  Múzejno – dokumentačného centra ŽSR Bratislava (vďaka Ing. Jiřímu Kubáčkovi, CSc.). V priestore štartu sa uskutoční zábavný program:
  • Koncert country skupiny MUSTANG BAND,
  • Vystúpenie folklórnej skupiny z Krakovian,
  • Jazda v koči s poníkom a jazda na koni,
  • Ochutnávka nápojov firmy KOFOLA a.s.
 
Podujatia by sa mali zúčastniť drezíny:
  • 2 šliapacie drezíny vyrobené v SOUEaS Piešťany
  • 1 šliapacia drezína p. Šenkyřika z Brna
  • 1 motorová drezína MDC ŽSR Bratislava (WARSZAWA)
  • 1 nákladná motorová drezína s prívesným vozíkom (upravené pre dopravu cestujúcich)
  • 1 motorová drezína ŽSR Spišská Nová Ves (Š 1203)
  • 1 motorová drezína kombinovaná so šliapacím pohonom p. Juraja Kováča z Hradca nad Svitavou
Po úvodnej spoločnej jazde šliapacích a motorových drezín z Piešťan do Vrbového a späť, budú ďalej premávať šliapacie drezíny okolo TESCA v úseku železničné priecestie pri kruhovom objazde – železničné priecestie pri vjazde do žel. stanice Piešťany a späť a motorové drezíny budú prevážať cestujúcich v smere železničné priecestie pri TESCU – Vrbové a späť.
Podujatie sa uskutoční vďaka grantovému programu
 
„Šanca pre Váš región“ Konto Orange n. f.,
 
v spolupráci s 
 
Múzejno-dokumentačným centrom ŽSR,
MÚ Piešťany,
MÚ Vrbové,
ObÚ Trebatice,
ObÚ Krakovany,
VÚC Trnava,
Jozefom Jánskym
 
a firmami
 
SEMIKRON s.r.o. Vrbové,
AQUACENTRUM s.r.o. Piešťany,
TELUX s.r.o Piešťany,
Trade Tising s.r.o. Piešťany,
ZIPPA Piešťany,
KOFOLA a.s. Rajecká Lesná,
STAMIX a.s. Piešťany,
Allianz – Slovenská poisťovňa a.s., pobočka Piešťany,
ROPSPOL, a.s. Nové Mesto nad Váhom
T - štúdio, s.r.o. reklamná agentúra a tlačiareň Stará Turá
 
 
 
Na záver už iba popriať organizátorom, aby „vybavili“ počasie, najazdili veľa kilometrov, odviezli veľa ľudí a získali skúsenosti pre ďalšie akcie...

Foto: ilustračné, autor: Ivan Wlachovský

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy