Dlhy z roku 2016: 110 rokov trate Piešťany – Vrbové

31.3.2017 8:00 Ing. Marko Engler, PhD.

Dlhy z roku 2016: 110 rokov trate Piešťany – Vrbové

V roku 2016 sa uskutočnilo niekoľko železničných akcií, ktoré súviseli s oslavami alebo aspoň s pripomenutím si okrúhlych výročí. Niektoré z nich mali uverejnené na VLAKY.NET aj pozvánky, ale reportáže z ich priebehu som už nepostrehol. Zrejme to súvisí s dlhšie oznamovaným problémom – nezáujmom členov VLAKY.NET tvoriť reportáže, čím klesá aj pestrosť uverejňovaných tém. Chcel by som preto pripomenúť niektoré výročia zo sveta železníc, aj keď som sa ich osláv nezúčastnil, prípadne zúčastnil len okrajovo.

 

 

 

 

Druhým výročím, ktoré by som rád pripomenul, ale na VLAKY.NET o ňom nebola doposiaľ reportáž, boli oslavy 110 rokov železnice Piešťany – Vrbové. Trať, ktorá ešte stále existuje a je prevádzkyschopná, ožíva už len niekoľkokrát v roku, aj to prevažne len vďaka snahe niekoľkých železničných fanúšikov, ktorí bojujú o jej prežitie.


Ešte pred 20 rokmi jazdili do Vrbového občas aj nákladné vlaky... 15.03.1997 © Marko Engler

Železnica bola postavená v roku 1906 pre napojenie mesta Vrbové na verejnú železničnú sieť (Považskú železnicu). Išlo o klasickú miestnu železnicu s osobnou aj nákladnou prepravou. Súčasne bola odovzdaná do užívania aj krátka odbočka z Trebatíc do Rakovíc, ktorá až do povojnového obdobia slúžila výlučne nákladnej doprave.

V niektorých obdobiach sa uvažovalo s prepojením týchto železníc novými miestnymi železnicami na Trnavu (cez Malženice) alebo Smolenice (cez Chtelnicu), prípadne pokračovanie trate z Vrbového na Brezovú pod Bradlom, tieto plány sa však nikdy nerealizovali. Viac z histórie tejto železnice je možné sa dočítať napríklad v pripojených odkazoch.


Ako v 60. a 70. rokoch... 26.08.2012 © Marko Engler

Dôležité je spomenúť, že trať z Piešťan do Vrbového s odbočkou do Rakovíc postupne strácala svoj význam, pretože hlavnú časť jej záťaže prevzala po roku 1945 automobilová doprava. To viedlo k zrušeniu odbočky Trebatice – Rakovice a osobnej dopravy na trati Piešťany – Vrbové. Postupne klesal aj objem nákladnej prepravy. V súčasnosti sa trať Piešťany – Vrbové používa prevažne iba na uskladnenie koľajových polí z rekonštruovaných hlavných tratí.


Koľajové polia "vyrástli" aj v Trebaticiach... 26.08.2012 © Marko Engler

Pred niekoľkými rokmi prišlo zopár nadšencov s myšlienkou využiť trať Piešťany – Vrbové na jazdy ručných, prevažne pákových drezín. Myšlienka sa uchytila a nadšenci založili Občianske združenie ČANGO. Odvtedy sa snažia každý rok uskutočniť na tejto trati majstrovstvá v jazde pákových drezín. Tieto podujatia zvýšili záujem verejnosti o „zaspávajúcu“ trať a podnietili k zavedeniu mimoriadnych osobných vlakov počas tradičných jarmokov vo Vrbovom vedených historickými motorovými vozňami.

Každoročne sa tak na trati Piešťany – Vrbové čosi deje. Osud železnice je však napriek tomu neistý. Stále o ňu bojujú dve skupiny – jedna, ktorá chce trať zachovať a využívať ju na rekreačné a športové aktivity (mimoriadne vlaky, súťaže drezín a pod.) a druhá, ktorá chce trať zrušiť a na jej mieste postaviť cyklochodník. Hľadajú sa preto kompromisné možnosti, či by nebolo možné trať zachovať a súbežne s ňou postaviť aj cyklochodník.


Vykosená stanica vo Vrbovom... 26.08.2012 © Marko Engler

V takomto stave sa trať dožila v októbri 2016 svojich 110 rokov. Nielen členovia OZ ČANGO, ale aj samosprávy, sponzori a mnohí spolupracovníci zorganizovali pri tejto príležitosti mimoriadne vlaky vedené motorovými vozňami, výstavky historických predmetov a fotografií, kultúrny program a iné sprievodné aktivity pozdĺž celej trate.

K samotnému priebehu osláv nemám čo uviesť, pretože som sa ich nezúčastnil. Vyhľadal som však niekoľko odkazov, na ktorých je možné nájsť niečo z osláv vrátane fotografií. Čitateľ VLAKY.NET si tak určite niečo o 110. výročí trate Piešťany – Vrbové nájde. Ja pripájam len niekoľko ilustračných záberov z roku 1997 (teda z obdobia s ešte fungujúcou nákladnou dopravou) a z roku 2012 (s mimoriadnymi motorovými vlakmi).


Dorazili sme do Piešťan. Ďalšia úspešná jazda je za nami... 26.08.2012 © Marko Engler

Na záver poprajem členom OZ ČANGO a ich sympatizantom, nech sa im plány na zachovanie železnice Piešťany – Vrbové podaria a región Piešťan a Vrbového získa zaujímavú turistickú atrakciu. Takmer rovinatá trať s dĺžkou len 8 km je na rôzne aktivity ohľadom drezín na ručný pohon určite jedna z najvhodnejších...

 

Odkazy:

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy