Vyhrá železnica Piešťany – Vrbové svoj boj o prežitie?

1.8.2009 8:00 Ing. Marko Engler

Vyhrá železnica Piešťany – Vrbové svoj boj o prežitie?

Železničná trať Piešťany – Vrbové má svoje „zlaté“ obdobie dávno za sebou. Posledné desaťročia ju sprevádzajú skôr výkriky o záchranu, než spokojná pieseň úspechu. Jej význam vzniku sa vplyvom napredovania vývoja techniky a spohodlnením ľudí výrazne zmenil. Po železnici sa už nevozia poľnohospodárske produkty z okolitých polí ani tovar z tovární v meste a zásob pre mesto – automobilizmus zvíťazil.

Ľudia, pre väčšinu ktorých je stanica alebo železničná zastávka ďaleko od ich obydlí, škôl, závodov a obchodov, dali tiež prednosť autobusom, resp. v poslednom období autám.


To však nemusí znamenať koniec pre trať. Železnica má svoje opodstatnenie predsa aj v roku 2009 a v niektorých krajinách sa s ňou počíta aj v ďalších desaťročiach. Príkladom je určite Švajčiarsko, ale aj iné krajiny (napr. Nemecko, Rakúsko, aj Česká republika...) investujú do modernizácie železničnej dopravy. Trať Piešťany – Vrbové sa zrejme nikdy nestane dôležitým medzinárodným koridorom, môže však byť prvou lastovičkou tzv. modernej miestnej železnice na Slovensku. Hodnota takéhoto výtvoru určite prevýši hodnotu cyklotrasy, ktorá má na mieste železnice vzniknúť.

Budúcnosť spomínanej železnice sa môže vyvíjať dvoma výraznými smermi – vlečkovou nákladnou dopravou a turistickou (muzeálnou) osobnou dopravou. Zatiaľ čo prvý smer – nákladná doprava pre podniky postavené pri trati, na ktorú by sa mohli pripojiť vlečkami – je výrazne závislý od prosperity týchto podnikov, ochoty využívať železničnú dopravu, poplatkami za použitie dopravnej cesty po ŽSR a schopnosťou nákladných prepravcov dopraviť tovar podľa požiadaviek zákazníka, druhý smer – turistická doprava drezinami prípadne inými vlakmi (parnými, motorovými) – je závislá najmä od záujmu ľudí využívať takýto druh atrakcie a trávenia voľného času.

Ilustračná snímka © Ing. Marko Engler

Okolie Vrbového, Krakovian a Trebatíc s lokalitou pri Piešťanoch s možnosťou napojenia aj na diaľnicu, je stále zaujímavé z pohľadu možného investovania do výstavby závodov rôznych firiem, ktoré by mohli byť pripojené na železnicu vlečkou. Žiaľ, hľadať príčiny, prečo sa tak ani v jednom prípade postupne rozmáhajúcich sa priemyselných podnikov v tejto lokalite zatiaľ nestalo, je na samostatný článok.

Väčšine zainteresovaných ľudí okolo problému budúcnosti železnice Piešťany – Vrbové je úplne jasné, že táto železnica nemá v najbližšom období žiadnu nádej stať sa traťou s pravidelnou osobnou dopravou s intervalom 60 alebo aspoň 120 minút, zabezpečovanou modernými nízkopodlažnými klimatizovanými motorovými jednotkami. Predsa len sú stanice a zastávky výrazne vzdialené od záujmu prípadných cestujúcich.

Napriek kríze, ktorá v súčasnosti ťažko skúša celú spoločnosť, má lokalita pri spomínanej železnici stále nádej stať sa rekreačným a turisticky zaujímavým prostredím. Priam idylické prostredie v Trebaticiach, bokom od ruchu hlavnej cesty, ponúka napr. možnosť vzniku ranču, ktorý by oživil tento kraj. To už by bol len krôčik k zavedeniu „konskej“ železnice. Priestory, ktoré by vznikli vo Vrbovom po odstránení koľajových polí z rekonštruovaných hlavných tratí, sú dostatočné na vybudovanie technickej základne pre dreziny alebo aj pre parné rušne. Vybudovanie výhybne a zastávky pri Hypermarkete TESCO v Piešťanoch a zastávky pri podchode na leopoldovskom zhlaví stanice Piešťany zas umožní vhodné miesta na nástup cestujúcich z kúpeľného mesta.

Ilustračná snímka © Ing. Marko Engler

To, čo tu však chýba, je koordinátor s potrebnými právomocami, ktorý by dokázal vidieť aspoň približnú vyššie uvedenú víziu budúcnosti železnice Piešťany – Vrbové a zosúladiť kroky všetkých zainteresovaných zložiek (od prevzatia železnice od ŽSR pod VÚC, cez zabezpečenie údržby zo strany zainteresovaných miest a obcí, až po prilákanie investorov, ktorí by vniesli okoliu trate turistický život formou atrakcií a služieb). Pokiaľ sa totiž nepodarí zabezpečiť komplexné riešenie pre železnicu, úplne zanikne alebo sa z nej stane osamotený a pred zrakmi verejnosti ukrytý odrezok z celoštátnej železničnej siete, napr. jeho likvidáciou v úseku Piešťany – Trebatice atď.

Laicky sa o vytvorenie budúcnosti železničnej trate Piešťany – Vrbové zaujíma Občianske združenie Čango (OZ Čango). Žiaľ, chýbajú mu potrebné kompetencie. Napriek tomu sa jeho členovia snažia rokovať s MDPT, GR ŽSR, OR ŽSR, VÚC Trnava o možnostiach prevodu železničnej trate do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja. V spolupráci s Piešťanskou regionálnou rozvojovou agentúrou (Piešťanská RRA) predložili návrhy na rokovanie poslancov Trnavského samosprávneho kraja.

Pracovná porada k projektu „Cyklotrasa Piešťany – Vrbové“, ktorá sa uskutočnila na Obecnom úrade v Krakovanoch, však napriek snahe OZ Čango dáva tušiť, že osud železnice sa onedlho spečatí. Aj keď návrhy na aspoň čiastočné nezdemontovanie úseku okolo Vrbového, Krakovian alebo Trebatíc umožňujú zachovať niekoľko kilometrov koľají, ktoré však bez napojenia na sieť ŽSR prestanú byť zaujímavé pre možnú nákladnú dopravu, muzeálnu železničnú dopravu ako aj príležitostnú turistickú dopravu. Zostala by iba možnosť prevádzkovať napr. šliapacie dreziny na krátkom úseku, čo v konečnom dôsledku zmarí všetky plány na vytvorenie turisticky zaujímavej oblasti na rovine Slovenska.

Ilustračná snímka © Ing. Marko Engler

Ako to s traťou do Vrbového dopadne, onedlho ukáže čas. Či je o ňu zo strany ľudí ešte záujem, môže ukázať aj pripravovaná akcia 2. Majstrovstvá Slovenska v jazde na pákových drezinách, ktorú na 19. septembra 2009 pripravuje opäť OZ Čango. Pozostávať by mala z dvoch disciplín – jazde na celej trati (cca 8 km) a šprint na dĺžku 300 m. Práve šprint má upravenú dĺžku dráhy podľa podobných majstrovstiev konaných v Anglicku, čím by bolo možné obidve akcie porovnať a možno získať na Slovensku svetový rekord!

Centrom akcie by tentokrát malo byť Vrbové. Otázne zostáva, či sa do tej doby stihnú demontovať koľajové polia nastohované v železničnej stanici Vrbové. Tie totiž pôsobia desivým dojmom nie len pre záujemcov o železnicu, ale aj pre okoloidúcich po súbežnej ceste. Vrbovská stanica však svojou rozlohou a prístupnosťou umožňuje dostatočné parkovacie kapacity, miesto pre občerstvenie a sprievodné akcie, ale aj lepšie možnosti pre publikum, čo zvýši aj bezpečnosť počas pretekov.

Organizátori očakávajú na e-mailovej adrese cango@centrum.sk, prípadne na telefónnom čísle 0903/174748, záväzné prihlášky do súťaže, ktorá sa uskutoční v šesťčlenných družstvách. Nie je pri tom rozhodujúce, či sa zídu tými pretekajúce na drezinách pravidelne alebo len občas zo zvedavosti a pre zábavu. Pozvaní sú tiež záujemcovia, ktorí by chceli aspoň vystaviť svoje dreziny alebo podobné, aj vlastnoručne zhotovené výrobky.

Ilustračná snímka © Ing. Marko Engler

Na záver pripájam ešte odkazy na stránku skanzenu pri maďarskom meste Szentendre (severne od Budapešti), ktorý je dôkazom, že v turisticky zaujímavej lokalite môže aj v roku 2009 vzniknúť úplne nová železnica určená len pre muzeálnu prevádzku s návštevníkmi. Tak prečo niečo podobné, s ešte viac cieľmi, nevytvoriť už z jestvujúceho medze Piešťanmi a Vrbovým?

ZOBRAZ CELÝ!

Odkazy:
  1. Skanzen v Szentendre (online - maďarsky)
  2. Železnica v skanzene v Szentendre (offline - maďarsky)
  3. Železnica v skanzene v Szentendre (offline - anglicky)
  4. Železnica v skanzene v Szentendre (offline - nemecky)

Titulná snímka: Nájdu členovia OZ Čango cieľ pre budúcnosť železnice Piešťany - Vrbové? 27. 9. 2008 © Ing. Marko Engler

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy