Aktuálně z rekonstrukce Negrelliho viaduktu

22.5.2018 8:00 Jiří Řechka

Aktuálně z rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Když jsem v únoru letošního roku připravoval reportáž o snesení ocelového mostu, který byl součástí Negrelliho viaduktu, napadlo mne, že by nebylo od věci, domluvit si pozdější „soukromou“ návštěvu staveniště, v něž se tento skvost drážní architektury v rámci rekonstrukce proměnil. Oslovil jsem odpovědného představitele dodavatelské firmy a ukázalo se, že to nebude problém.

 

 

 

Dohodli jsme se, že jakmile nastane příhodná doba, ozvu se. Předběžný termín byl domluven na duben, a tak se i stalo. Den D nastal 23. dubna, kdy jsem přišel za oním pracovníkem na staveniště. Než došlo k vlastnímu setkání, využil jsem času a zhotovil jsem první snímky zachycující stavební činnost a provoz vlaků na Novém spojení. V galerii je i pár snímků další probíhající stavby, která nemá s vlastní rekonstrukcí  Negrelliho viaduktu nic společného, nicméně tato stavba velmi významně změní prostor nedalekého Masarykova nádraží, a tak jsem se rozhodl je přidat. Zanedlouho už určité výhledy nebudou existovat. Před vlastní prohlídkou staveniště, která probíhala v prostoru autobusového nádraží Florenc a spojovacího karlínského viaduktu, jsem dostal ochranné pomůcky, vestu a přilbu.


Spojovací karlínský viadukt (23.4.2018) © Jiří Řechka

Vydali jsme se po viaduktu směrem ke Štvanici a skončili na mostě přes Křižíkovu ulici, dál to nabylo možné vzhledem k už vybouraným obloukům. Když jsem se díval na odkryté stavební dílo našich předků, tak jsem v duchu smeknul před jejich prací. Tím skončila návštěva vlastního Negrelliho viaduktu a následovala ještě prohlídka spojovacího viaduktu. Zde jsou stavební práce přece jen v pokročilejším stádiu. Prošli jsme vlastně také téměř k místu prvního sneseného mostu. V době mé návštěvy se již budovala opěra pro nový most. Co jsem mohl vidět a nafotit, to jsem nafotil, a po rozloučení jsem se vydal na okružní cestu podél Negrelliho viaduktu, tentokráte již po chodníku. Od svého průvodce jsem se dozvěděl, kdy se bude snášet most přes Křižíkovu ulici, a tak jsem mohl do svého plánu zahrnout i tuto akci.


Rekonstrukce viaduktů (23.4.2018) © Jiří Řechka

Moje fotograficko-dokumentační cesta pokračovala směrem ke Štvanici, Některé oblouky viaduktu jsou kompletně vybourány, přeci jen zub času se na jejich stavu podepsal (a možná taky ta velká povodeň), a tak budou vybudovány nově. Moje cesta skončila na železniční zastávce Praha-Bubny Vltavská. Zde na zabrané části kolejiště jsou kamenné bloky, které byly sneseny a po opravě budou opět instalovány na původní místa včetně těch, které jsou uloženy na Masarykově nádraží. To obdivuji, vědět kam, který díl opět přijde – i když jsou k tomu účelu pochopitelně pečlivě označené. Tím skončila moje dubnová návštěva Negrelliho viaduktu, kdy jsem měl možnost vidět něco z rekonstrukce této významné a historicky cenné mostní stavby přímo na staveništi, což se osobě nepovolané hned tak nepovede.


Vyhořelé památkově chráněné stavědlo (23.4.2018) © Jiří Řechka

Jak jsem se zmínil, měl jsem informaci, kdy dojde ke snesení mostu přes Křižíkovu ulici. Bylo to pro mne trochu komplikované, protože před touto akcí jsem se zúčastnil dvou „služebních cest“ do Chebu a do Lužné u Rakovníka ve čtvrtek 3. a v pátek 4. května. A právě toho druhého dne začaly přípravné práce na snesení mostu. Takže po příjezdu z Lužné u Rakovníka do Prahy jsem se přesunul na dané místo, abych tuto činnost aspoň letmo zachytil. Ostatně výchozí stav jsem stihl zdokumentovat už ráno, před odjezdem do Lužné. Jak jsem napsal v reportáži z toho dne, naše zpáteční cesta z Lužné do Prahy vedla přes Kralupy nad Vltavou, a tak jsme do hlavního města přijeli po Novém spojení a při výjezdu z tunelu jsem spatřil a fotograficky zaznamenal, že na staveništi jsou již připraveny dva jeřáby.


Jeřáby jsou připraveny (4.5.2018) © Jiří Řechka

Během několika minut po příjezdu jsem se ocitl v Křižíkově ulici a začal jsem fotograficky dokumentovat začátek likvidace mostu. Přesto, že jsem se zeptal, kdy v sobotu ráno začne vlastní snášení jednotlivých nosníků (most se skládal z jedenadvaceti kusů, váha jednoho byla 42 tun a délka 26 metrů), nikdo mi nebyl schopen říci přesný čas, pouze přibližně. V sobotu ráno jsem tedy měl časný budíček, nechtěl jsem promeškat snesení prvního nosníku. Ten se nakonec ze svého lůžka zvedl před půl devátou, čímž  začala vlastní likvidace mostu, který byl postaven v letech 1954 – 1956. Obdivoval jsem práci jeřábníka, pro položení nosníku měl prostor vymezený sloupem veřejného osvětlení, opěrnou zdí, semaforem pro chodce, dopravními značkami na sloupku a stavební ohradou.


Ukládání prvního nosníku (5.5.2018) © Jiří Řechka

Po snesení nosníku by na místě pomocí hydraulických nůžek přestřižen a poté naložen na transportní vozidlo, které každou polovinu odvezlo do vyhrazeného prostoru Masarykova nádraží, kde došlo k jejich konečné likvidaci. Demolice probíhala i v neděli a končila v pondělí, kdy jsem opět přijel zaznamenat snesení posledních nosníků. Před tím  jsem se vydal podívat, jak probíhá rekonstrukce spojovacího viaduktu. Na několika místech začalo obkládání cihlami a já jsem si představoval, jak to bude vypadat po skončení. Během polední pauzy na staveniště přijel druhý jeřáb, který měl jistit poslední nosník při snášení toho předposledního. Ale byl nápomocen i snesení nosníku posledního, neboť bez jeho přítomnosti by musel být původní jeřáb přestaven na jiné místo, jak jsem se později dověděl.


Historie mostu končí, poslední nosník mizí (7.5.2018) © Jiří Řechka

Poslední nosník zmizel za stavební ohradou před půl třetí a most odešel do historie. Nový má být postaven na konci letošního roku. Ve státní svátek 8. května, byl prováděn úklid staveniště a 9. května již byla křižovatka uvolněna pro silniční dopravu. Naposled jsem stavbu navštívil v pondělí 14 .května, abych zachytil pozůstatky nosníků na místě jejich likvidace. Rekonstrukci Negrelliho viaduktu budu pochopitelně sledovat i nadále. V červnu by měla být k jejímu postupu svolána tisková konference a krom toho jsem si předběžně domluvil další návštěvu staveniště na podzim tohoto roku, kdy stavební práce už uršitě hodně postoupí. Tím si dovoluji poměrně skrovnou textovou část své reportáže ukončit a pozvat vás na prohlídku mnohem obsáhlejší části obrázkové, tedy prohlídce připojené galerie fotografií.


Nová podoba Negrelliho viaduktu se rýsuje (7.5.2018) © Jiří Řechka

Prameny a odkazy:

Úvodní snímek: Technika na Negrelliho viaduktu (23.4.2018) © Jiří Řechka

Upravil a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy