Opravené náchodské nádraží slouží cestujícím

23.8.2017 8:00 Jiří Řechka

Opravené náchodské nádraží slouží cestujícím

SŽDC dokončila první větší rekonstrukci výpravní budovy od převzetí správy nádraží loni v létě. Státní organizace navázala na České dráhy a dokončila poslední etapu oprav. Koncem prázdnin tak začíná cestujícím sloužit omlazené náchodské nádraží, které citlivě respektuje již dokončenou stavbu autobusového terminálu, uvádí tisková zpráva k završení stavby 21.8.2017, při němž magazín VLAKY.NET nechyběl.

 

 

 

A byl k tomu dobrý důvod. Na adresu naší redakce totiž přišla pozvánka, z jejíhož textu nás zaujala věta: Jedná se o první dokončenou investiční akci v rámci revitalizace osobních nádraží po převzetí výpravních budov do správy SŽDC. Takovou průlomovou událost nebylo možno ignorovat. Vzhledem k tomu, že žádný z našich dvou východočeských redaktorů nemohl akci reportážně pokrýt, musel jsem se do Náchoda vydat já z Prahy (to jen k objasnění původu prvních snímků v připojené galerii, které s tématem reportáže nemají zdánlivě nic společného).


Kontrast fasády nové na výpravní budově a staré na jejím přístavku © Jiří Řechka

Náchodské nádraží mne přivítalo pod temnými mračny zářící novou fasádou výpravní budovy a plné příprav. Vzhledem k tomu, že do zahájení malé slavnosti zbývalo ještě dost času, mohl jsem něco zachytit nejen něco z toho organizačního ruchu na nádraží, ale také třeba nedaleký poměrně známý a v nejednom ohledu unikátní přejezd. U výpravní budovy se zatím scházeli pozvaní hosté, kteří byli všichni natolik dochvilní, že tiskový mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský mohl přesně úderem 11. hodiny, jak bylo uvedeno na pozvánce, pronést slova na uvítanou.


Jakub Ptačinský vítá účastníky slavnosti © Jiří Řechka

Poté se slova ujal ministr dopravy Dan Ťok. V úvodu svého projevu připomenul, že když SŽDC převzala v loňském roce nádraží od ČD, rozhodla se rekonstruovat zanedbané výpravní budovy. České dráhy na tyto opravy neměly finanční prostředky a mají dost jiných starostí. SŽDC začala tyto rekonstrukce ihned plánovat. V případě pražského hlavního nádraží bylo rozhodnuto nespoléhat se na žádné třetí strany. Ministr vyzvedl, že v Náchodě se přitom povedlo sloučit moderní autobusové nádraží s vlakovým, nepochybně ke spokojenosti všech cestujících.


Slovo má ministr dopravy Dan Ťok © Jiří Řechka

Ministr také poděkoval společnosti STRABAG Rail a.s. jako zhotoviteli a SŽDC coby investorovi stavby za odvedenou práci. Jak řekl, těší se na další rekonstruované nádraží, na které peníze jsou. Jako druhý promluvil starosta Náchoda Jan Birke. Poděkoval všem, kdo se podíleli na této rekonstrukci. Zdůraznil, že se při ní povedlo zachovat někdejší charakter nádraží a vrací se do něj život, čemuž je velmi rád. Ale bude se ještě muset řešit zvýšení bezpečnosti cestujících, protože nádraží, náchodské nevyjímaje, bohužel přitahují různé závadové jedince.


V nečetném publiku nechyběla ani ministerská ochranka © Jiří Řechka

Poté se slova ujal generální ředitel SŽDC Pavel Surý. Pochvalně se zmínil o tom, že rekonstrukce, zahájená ještě Českými drahami, se nezastavila ani po převodu nádraží na SŽDC a plynule se pokračovalo dál. Poděkoval všem na ní zúčastněným, ale také obyvatelům Náchoda a cestujícím za trpělivost, s níž snášeli omezení a určité nepohodlí plynoucí ze stavebních prací. Posledním řečníkem byl jako zástupce firmy STRABAG Rail a.s. Petr Sodomka, ředitel stavby. Připomenul, že poslední fáze rekonstrukce byla zahájená v lednu letošního roku.


Za zhotovitele hovoří ředitel stavby Petr Sodomka © Jiří Řechka

Nádraží bylo otevřeno v roce 1875 a při rekonstrukci byla snaha dodržet ráz této budovy tak, aby to odpovídalo původním záměrům architektů, ale zároveň dodržet standardy současné doby. Poté poděkoval za spolupráci městu Náchod a investorovi SŽDC. Na závěr, ještě před obligátním přípitkem na zdar díla, dodal tiskový mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský pro odlehčení od končících oficialit, že se odehrávají právě na místě, kde v roce 2015 vznikla mediálně notoricky známá fotografie tří tabulí, do jisté míry znesvěcující název železniční stanice i města:


Beze slov; zdroj: internet

Po ukončení této následovala ještě další, už drobnější oficiální událost. Šlo o slavnostní otevření prodejny PONT market společnosti JPServis, a.s., právě dvacáté na železniční síti SŽDC. V červnu byla otevřena zkušebně a nyní přešla do plného provozu. Prodejny tohoto řetězce byly původně zejména v uzlových stanicích, ale zkušenost ukázala, že je možné je provozovat i na menších nádražích a také na místech mimo železnici. Celkový počet provozoven PONT Market je k dnešnímu dni 27. V loňském roce využilo jejich služeb téměř devět miliónů zákazníků..


Došlo i na stříhání pásky © Jiří Řechka

Prodejna PONT Market není jediným novým prvkem, který krášlí a oživuje interiér náchodské výpravní budovy, jak se můžete přesvědčit nahlédnutím do připojené galerie, která jistě vhodně doplní tento text. Stejně jako níže odkazované zdroje informací, včetně tiskové zprávy a zvukového záznamu slavnostního dění. Já už doplním jen tolik, že zpáteční cestu do Prahy mi „zpestřila“ porucha na trakčním vedení v Nymburku, kvůli níž byl můj vlak ve Velkém Oseku odkloněn na Kolín. Naštěstí – kdybychom stihli dojet dál, bylo by hůř a domů bych se dostal poději.


Vstup z odbavovací haly náchodského nádraží na nástupiště © Jiří Řechka

Prameny a odkazy:

 1. Náchod – Wikipedie
 2. Náchod (nádraží) – Wikipedie
 3. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
 4. Náchodské nádraží je důstojnou vstupní branou do města – tisková zpráva (formát PDF)
 5. Zvukový záznam oficiální části slavnostního ukončení stavby (formát MP3)
 6. STRABAG Rail a.s. – oficiální web zhotovitele stavby
 7. Železniční trať Týniště nad Orlicí – Otovice zastávka – Wikipedie
 8. České dráhy, a.s.
 9. Železniční stanice Náchod - Příjezd vlaků; Platí od 11.06.2017 do 09.12.2017 (formát PDF)
 10. Železniční stanice Náchod - Odjezd vlaků; Platí od 11.06.2017 do 09.12.2017 (formát PDF)
 11. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Výpravní budova SŽDC v barvách nových a motorový vůz 841.072-2 ČD v barvách původních © Jiří Řechka

Přepracoval a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy