K zavedení 4. železničního balíčku

6.11.2020 8:00 Pavlína Straková Zdroj: Drážní úřad - tisková zpráva

K zavedení 4. železničního balíčku

Seminář Drážního úřadu poskytl odpovědi na otázky spojené se zavedením 4. železničního balíčku ● 4. listopadu se uskutečnil online seminář s železničními dopravci a držiteli ECM (subjekty zodpovědnými za údržbu). Změny, které nastaly 31. října 2020 se zavedením 4. železničního balíčku v České republice, shrnuli zástupci Drážního úřadu a Ministerstva dopravy. S vlastními zkušenostmi z dosavadní praxe seznámil účastníky Ing. Ivan Škoda ze slovenského Dopravného úradu.

Slovensko uplatňuje 4. železniční balíček od června 2020. Nové postupy pro naše dopravce se týkají především schvalování železničních vozidel a vydávání osvědčení o bezpečnosti pro dopravce. Do hry zásadní měrou vstupuje Evropská agentura pro železnice.

Evropská agentura pro železnice (ERA) od 31. 10. 2020 nově také v České republice schvaluje nová vozidla, jejich změny, vydává osvědčení o bezpečnosti dopravce, a to vše v případě použití ve více členských státech EU. Zároveň spolurozhoduje o traťovém zabezpečení ERTMS. Žádosti pro uvedená schválení jsou přijímány pouze přes webové rozhraní One-Stop Shop, které ERA spravuje.


Postavení jednotlivých subjektů v systému údržby © Drážní úřad
(kliknutí do náhledu otevře metodický materiál v PDF)

„Nová praxe je taková, že pokud subjekt podává žádost týkající se provozu ve více členských státech Evropské unie, vydává rozhodnutí Evropská agentura pro železnice,“ říká ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář a dodává: „V případě, že žadatel plánuje provoz pouze na území ČR, může se rozhodnout, zda má vydávajícím orgánem být ERA nebo národní bezpečnostní úřad, v našem případě Drážní úřad.“ V současné době Drážní úřad připravuje dohody o spolupráci se sousedními bezpečnostními orgány. Vyjma Rakouska jsou všechny dohody v pokročilé fázi vyjednávání. Dohody přesně specifikují podmínky provozu drážních vozidel a provozování drážní dopravy v příhraničních úsecích (tzn. uznání schválení vydané jiným členským státem na tomto úseku). Systém bude podobný jako doposud.


Rakouský stroj v moravském příhraničí s případnou reklamou
(29. 9.2007, Břeclav) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Co je 4. železniční balíček?

Jedná se o soubor právních dokumentů vydaných za účelem dokončení Jednotného evropského železničního prostoru. Technický pilíř, který byl přijat Evropským parlamentem a Radou v dubnu 2016 a který posiluje roli Evropské agentury pro železnice, má zvýšit konkurenceschopnost evropského železničního sektoru výrazným snížením administrativní zátěže v přeshraničních železničních službách. Ve státech Evropské unie byl 4. železniční balíček zaváděn postupně ve 3 vlnách – k 16. červnu 2019, 16. červnu 2020 a k 31. říjnu 2020.

Více informací najdete na webové stránce Drážního úřadu, věnované tomuto tématu.


Termíny zavádění 4. železničního balíčku v Evropské unii graficky
© Drážní úřad

Další odkazy:

  1. Drážní úřad – Wikipedie
  2. Dopravný úrad – oficiální web slovenské instituce
  3. Evropská železniční agentura – Wikipedie
  4. European Rail Traffic Management System – Wikipedie
  5. IV. železniční balíček - Ministerstvo dopravy ČR
  6. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/779 ze dne 16. května 2019 kterým se přijímají podrobná ustanovení o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel … - k pojmu ECM
  7. Metodický pokyn pro posuzování bezpečnosti provozovatele dráhy a dopravce – Drážní úřad

Úvodní snímek: Po kolejích Správy železnic jezdí vozidla z různých zemí EU
(19.11.2012, Praha hl.n.) © PhDr. Zbyněk Zlinský (zobraz velký)

Upravil, ilustroval a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy