Naše téma: S kýmkoliv kamkoliv na jednu jízdenku

30.7.2018 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Naše téma: S kýmkoliv kamkoliv na jednu jízdenku

Liberalizace osobní železniční dopravy má být výhodná zejména pro cestující, protože jim přinese lepší služby za nižší ceny. Tak zní nejčastější argument politiků při prosazování myšlenky o nezbytnosti zrušení monopolu jediného (národního) dopravce. Jenže naše cestující veřejnost naráží na přinejmenším jeden praktický problém této proměny – cestování se jí zbytečně komplikuje.

 

 

 

Kdysi, a není tomu tak dávno, to měl železniční cestovatel jednoduché. Přišel na nádraží, u pokladny si koupil jízdenku a pak nastoupil do prvního vlaku jedoucího příslušným směrem, Poté případně stejným způsobem přestupoval, až se dostal do cíle své pouti. Když tam naplnil předsevzatý záměr, vrátil se do výchozí stanice postupem právě opačným, zpravidla s využitím zpáteční jízdenky. Pozor si musel dávat jen na to, aby náhodou nenastoupil do spoje s povinným příplatkem, ale i ten si mohl jednoduše dokoupit. Dnes ovšem musí být neustále ve střehu, zda u nástupiště stojící vlak patří vskutku jeho dopravci a ne některému jinému, v němž jeho jízdní doklad nebude uznán. Připomeňme si třeba „tarifní chaos“, doprovázející svěření státem objednaných rychlíků na trase Plzeň – Most soukromému dopravci v roce 2016.


Rychlík dopravce GWTR Most - Plzeň ve výchozí stanici (3.2.2017) © Dominik Havel

Už tehdy (a samozřejmě také dávno před tím) se leckdo tázal, zda ministerstvo dopravy nezapřahá vůz před koně, když ve věci vstupu konkurence Českých drah na síť SŽDC tlačí na pilu, aniž vyřešilo takové „drobnosti“, jako je tarifní integrace. Vzájemné neuznávání jízdenek jednotlivými dopravci přitom není výsledkem nedostatku jejich dobré vůle. Dosavadní snahy o obchodní dohodu v této oblasti vždy narazily na právní překážky a hlavně neexistenci clearingového centra. […] Je to důsledkem předčasné liberalizace bez ošetření kritických míst ze strany státu. V důsledku bude touto liberalizací cestující poškozen, minimálně v oblasti odbavení, kde není státem zajištěna tarifní integrace, a přesto se již otevírá trh veřejné železniční dopravy, vyjádřila tisková mluvčí ČD názor svého chlebodárce ve výše zmíněném článku.


R 1196 Plzeň hl.n. - Most před odjezdem z výchozí stanice (31.7.2010)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

O potřebě zmíněných předpokladů k úspěšné (a cestujícím skutečně prospěšné) liberalizaci osobní železniční dopravy se samozřejmě po léta hojně diskutovalo, psalo, ale zjevně méně na jejich vytváření pracovalo. Zprávy o konkrétních krocích v tomto směru se začaly v médiích objevovat až loni. Cestující na železnici by to podle plánu Ministerstva dopravy mohli mít od konce roku 2019 výrazně snazší. Ministerstvo dopravy totiž hodlá zavést jednotné jízdné, které budou uznávat všichni zapojení dopravci. Cestující by si tak už nemuseli kupovat jízdenky u každého dopravce zvlášť. Inspiraci úřad našel ve Švýcarsku, kde obdobný systém uznávání jízdenek už nyní dobře funguje. Tak zní úvod tiskové zprávy, kterou dne 26.5.2017 vydalo Ministerstvo dopravy. Zjevně objevilo Ameriku, tedy vlastně Švýcarsko..


Jeď si s kým a čím chceš! aneb Švýcarsko náš vzor (8.3.2017, Brig) © Pavel Stejskal

Po tomto mocně manifestovaném záchvěvu aktivity nastalo mediální ticho, které až v půli minulého týdne narušila zpráva spíš negativní: Dálkové železniční tratě v Česku se mají dál otevírat soukromým dopravcům a RegioJet nově prolomil monopol Českých drah i na regionálních tratích v Ústeckém kraji. Lidé si zatím při přestupování mezi vlaky různých dopravců musí kupovat jízdenky zvlášť. To se má změnit, ale až za dva roky. Pokud jste ji objevili na portálu Novinky.cz, pak jste se také dověděli, co ten odklad dříve uváděn=ho termínu realizace zavinilo: Dříve se uváděl jako termín zavedení rok 2019. Za zpožděním mimo jiné stojí práce kolem zavádění slev pro důchodce a studenty, které z rozhodnutí vlády začnou ve vlacích a autobusech platit v září. Možná by bylo užitečné vědět, co se skrývá pod tím slůvkem „jiné“.


Jednou Luhačovice - Kraslice“; vrátí se někdejší možnost? (28.10.2009)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Pro nikoho věci aspoň trochu znalého totiž není tajemstvím, že ta naše (ne)slavná liberalizace má lecjaké temná zákoutí. Na jejich nedávné důsledky upozorňuje jistý podještědský železniční odborník na známém dopravním webu. A když si jeho názory přečtete, můžete se zamyslet třeba nad těmito (ale i jinými souvisejícími) otázkami:.

Vnímáte celostátní integraci tarifu osobní dopravy na naší železnici jako nezbytný předpoklad její liberalizace?

Nepřipadá vám, že otevírání dalších tratí konkurenci Českých drah je za daných okolností poněkud ukvapené?

Co si myslíte o celkové připravenosti České (či Slovenské) republiky na liberalizaci osobní železniční dopravy?

Úvodní snímek: Na trutnovském hlavním nádraží operují dva dopravci, ale pokladna prodává jen jízdenky ČD (11.9.2011)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy