Naše téma: Železniční policie

9.4.2018 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Naše téma: Železniční policie

V jedné reportáži, uveřejněné na tomto místě nedávno, zazněla otázka, zda by v České republice neměla být zřízena železniční policie. A protože v diskusi k článku žádná odpověď nepadla, pokusme se ji najít společně v této pravidelné rubrice. A vyjděme při tom z historie ostrahy naší železnice a udržování bezpečnosti a pořádku na ní, která je nepochybně sama o sobě zajímavá.

 

 

 

První bezpečnostní složka ČSD vznikla poměrně pozdě, v roce 1935. Stalo se tak tedy v době zvýšeného ohrožení Československa stále více nepřátelským nacistickým Německem a Ozbrojené strážní oddíly železnic (OSOŽ) měly policejním orgánům pomáhat především v ostraze železniční sítě a drážních objektů před případnými útoky záškodníků. Hlavními úkoly OSOŽ byla ochrana bezpečnosti provozu železnice bez přímého zásahu do výkonu služby provozních zaměstnanců, dále udržování pořádku v obvodu dráhy a ochrana majetku. To se můžeme dočíst v hojně citovaném anonymním dokumentu, který je k dispozici na internetu pod názvem Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici. Zahrnuje vše podstatné k dané problematice, již proto v můžeme načrtnout jen velice stručně, s vynecháním let nesvobody.


Zasahující „osožák“ v televizní inscenaci z roku 1998; zdroj: www.ceskatelevize.czExistenci Sboru ozbrojené ochrany železnic připomíná milovník uniforem Čestmír Čep
(15.5.2004, Jaroměř) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Krátce po osvobození Československa se i na jeho železnici vrátily prvorepublikové pořádky, včetně fungování OSOŽ. Nicméně do ostrahy železnice a udržování pořádku na ní se stále více zapojovaly složky SNB, což vyvrcholilo zřízením útvarů Veřejné bezpečnosti na železnici (VBŽ) v roce 1953 a zapojením roku předchozího ustavené Vnitřní stráže (VS) do střežení klíčových železničních objektů. Role ozbrojených složek ministerstva vnitra i ministerstva dopravy na železnici se pak několikrát změnila, až v roce 1963 došlo ke zrušení VBŽ a následně ke zřízení Ozbrojené ochrany železnic (OOŽ), později Sboru ozbrojené ochrany železnic (SOOŽ), jako složky Ministerstva dopravy ČSSR resp. Federálního ministerstva dopravy. Souběžně s ní na ČSD působily jednotky závodní stráže, zaměřené na ostrahu železničních objektů.


Na železnici v ČR dnes „pomáhají a chrání“ policisté pořádkoví ...(2.3.2011, Praha hl.n.)
© PhDr. Zbyněk Zlinský


... a v krajním případě i zásahoví (4.4.2009, Přerov) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Konec československých „osožáků“ nastal v roce 1992 v souvislosti se vznikem Federální železniční policie, zřízené v působnosti Federálního ministerstva dopravy. Ta však neměla dlouhou životnost, nedožila se ani rozdělení federace, neboť už v říjnu roku 1992 byla delimitována do působnosti obou republik. V roce 1994 byla takto vzniklá Železniční policie ČR převedena pod Ministerstvo vnitra do struktur Policie ČR jako samostatná Služba železniční policie, ale v rámci následné reorganizace a restrukturalizace se dostávala formálně i fakticky stále více do pozadí. V dubnu 2006 se sloučila se službou pořádkovou a v lednu 2009 z názvu jejich společného ředitelství zmizela i zmínka o železnici. Což se pak promítlo také do policejní praxe, jejíž některé úkoly na dráze dnes supluje policie městská nebo bezpečnostní agentury.


O zachování pořádku na nádražích se starají městští strážníci ...
(9.10.2011, Hradec Králové hl.n.) © PhDr. Zbyněk Zlinský


... či zpravidla ke konkrétnímu účelu najatí bezpečnostní pracovníci
(26.9.2015, Hradec Králové hl.n.) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Tento vývoj je možno hodnotit různě, ale jeho pozitivem jistě není skutečnost, že v obvodu dráhy dnes zasahují příslušníci bezpečnostních složek, kteří vesměs nemají potřebné znalosti a zkušenosti, o příslušných oprávněních nemluvě. Může se tak hravě stát, že z veřejnosti nepřístupných prostorů dráhy občana vykazuje kdosi uniformovaný, jenž tam sám z hlediska předpisů nemá co dělat. Ve Slovenské republice byl vývoj policejního zajištění železnice značně odlišný, jak se můžeme dočíst ve stručné historii sboru zvaného Železničná polícia SR. Po relativně dlouhou dobu je měla na starosti složka ministerstva dopravy, jež byla až později převedena do rezortu vnitra, kde je stále samostatná. Pro nás může být zajímavé také srovnání s Polskem, jehož „osožáci“ fungují od 18.11.1918 do současnosti.


Na Slovensku se zachovala (později už jen relativně) samostatná Železničná polícia
(3.9.2006, Kúty) © PhDr. Zbyněk Zlinský


V Polsku stále existuje Straż Ochrony Kolei, dnes jako složka správce železniční
infrastruktury PLK (29.8.2010, Chabówka) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Po tomto teoretickém úvodu (jehož případnou suchopárnost jsme se snažili zmírnit dvojnásobnou porcí ilustračních snímků) a který lze doplnit nahlédnutím do tématicky shodné diskuse našeho Fóra, se můžete zamyslet a své názory na účelnost zřízení železniční policie v České republice vyjádřit třeba v těchto okruzích otázek:

Považujete současné zajištění majetku železnice a bezpečnosti jejích cestujících za dostatečné?

Zneklidňují vás nějaká bezpečnostní rizika (od kriminálních až po teroristická) na naší železnici?

Myslíte si, že by takováto rizika pomohla snížit existence železniční policie či podobného sboru?

Jaké jsou vaše zkušenosti se železniční policií a obdobnými složkami na železnici u nás i jinde?

Úvodní snímek: Existenci Sboru ozbrojené ochrany železnic připomíná milovník uniforem Čestmír Čep (7.9.2008, Dobruška)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy