Naše téma: Zabezpečený úrovňový přechod na nástupiště

11.12.2017 8:00 Luděk Šimek

Naše téma: Zabezpečený úrovňový přechod na nástupiště

Nové zabezpečovací zařízení má upozornit cestující světelnou i zvukovou signalizací u přechodu přes koleje od staniční budovy k nástupišti, že se blíží vlak a že nemají přecházet. Funguje v podstatě jako přechod pro chodce přes silnici, ale pouze s červeným panáčkem. Zařízení, které je běžné například v Polsku či Německu, je první svého druhu v Česku.

Ve Smržovce ho testuje společnost AŽD Praha. Může ušetřit stamiliony za podchody.Zhruba tento obsah měla jedna z Krátkých dopravních zpráv, která se zde objevila 26. listopadu a která mne velmi zaujala. Patřím už totiž do zdravotní kategorie lidí, kterým stoupání po schodech činí potíže a kterým značně znepříjemňuje cestování, mají-li přestupovat tam, kde jsou ostrovní nástupiště s podchodem, avšak bez eskalátorů nebo výtahů přístupných veřejnosti. A tam, kde výtahy jsou, trvá přestup mezi nástupišti několik minut, což také může hrát roli při těsné návaznosti spojů.

Domnívám se, že frekventované stanice, zejména křižovatky hlavních tratí, u nás již dlouhá léta vybavena podchody jsou, budovat další v mezilehlých stanicích by si opravdu vyžádalo mnohamilionové investice – ono nestačí jen vyhloubit podchod. Je zřejmé na první pohled, že stavba širokých ostrovních nástupišť se stříškami, propojených podchodem, je mnohem nákladnější a také vyžaduje větší zásah do půdorysu kolejiště, než postavit nástupiště sice také ostrovní, avšak bez stříšky, užší, spojené s budovou přechodem.  A že ušetřené miliony by se daly využít třeba na výstavbu výtahů tam, kde dosud nejsou. Že nové úrovňové přechody lze udělat i pěkně bezbariérově, snadno sjízdné i pro vozíčkáře, to dokazují některá nedávno rekonstruovaná nádraží, např. Turnov, Stará Paka či Chotěboř.

Jistě, je tu nebezpečí, že neukázněnci budou i nadále přecházet, když svítí červený panáček, tak, jako jde mimo jejich uši hlášení „Žádáme cestující, aby dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku...“ To ale dělají někteří spěchalové i tam, kde podchody jsou. A pokud bude jasná a zřetelná signalizace, lze za její nerespektování vybírat tučnou pokutu.

Je otázka, o které zde také můžeme diskutovat, jak budou v těchto stanicích organizovány příjezdy a odjezdy. Bude muset signalista s praporkem zastavovat vlaky před přechodem? Nebo postačí návěst Místo zastavení – bílá červeně orámovaná obdélníková deska? Nebo chcete mít přechod krytý návěstidly? Anebo to uděláme tak, že při příjezdu vlak na kolej bližší k budově přejede až za přechod, pak teprve po zastavení druhého vlaku u vzdálenějšího nástupiště zhasne červený panáček a zvukový signál (pro nevidomé) a především rozhlas oznámí, že je možno přecházet?

Mně osobně se tedy navrhované (u nás navrhované a zkoušené, u našich sousedů již provozované) řešení líbí. Z poznámky v odkázaném článku ovšem vyplývá, že zavedení takovéto signalizace brání předpisy, že není dosud schválena, že pověstný šiml už zase vesele řehtá. Ale doufejme, že možnost ušetřit stamiliony bude pádnou pobídkou i pro toho blonďatého koníka.


AŽD Praha instaluje nové zařízení v žst. Smržovka. Foto: AŽD Praha

A co vy, milí čtenáři? Líbilo by se vám přecházet v menších stanicích nadále bezbariérově, upozorněni jen červeným panáčkem a zvukovým signálem, kdy můžeme a kdy nemůžeme přejít? Nebo byste raději všude měli podchody? Anebo se domníváte, že je to zbytečné, že ve frekventovaných stanicích podchody už jsou a v těch méně frekventovaných by další zavádění nějakých bezpečnostních hejblátek vedlo jen k hýčkání lidí a otupování jejich bdělosti?

Snímky: AŽD Praha

Súvisiace odkazy