Naše téma: Dámská kupé

2.4.2018 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Naše téma: Dámská kupé

Dámské oddíly ve vlacích Českých drah se staly mediálním tématem, předmětem šetření ombudsmana a dokonce důvodem soudních žalob už při svém zrodu v únoru 2012. A nyní se tato situace opakuje, ovšem v poněkud jiné poloze, dané současnou atmosférou „korektního“ strachu z trvale číhajících genderovců na jedné a zpoza Atlantiku prosakujícího MeTootání na druhé straně.

 

 

 

Ty dva „myšlenkové“ proudy jsou v rozporu nejenom vzájemném, ale také se zdravým rozumem, který ostatně (alespoň podle našeho názoru) velí vnímat i samotnou existenci dámských kupé v pár vlacích našeho národního dopravce jako záležitost spíš bezvýznamnou než hodnou pozoru. Nicméně jsme její počáteční mediální odraz sledovali alespoň v naší rubrice Krátke dopravné správy a bylo zajímavé sledovat obsah zpráv i diskusí k nim: Vagony jen pro ženy aneb ČD se „islamizují“ (5.2.2012), Ženské miesta vo vlakoch by pred súdom neobstáli (9.2.2012), Za místa pro ženy čelí ČD trestnímu oznámení (17.2.2012) a ČD: Místa pro ženy nejsou výhradně pro ženy (19.2.2012). Nový jev na naší železnici si dokonce mezi tím už vydobyl i vlastní heslo ve Wikipedii, které by mohlo posloužit jako úvod této stati.     


Interiér vozu řady Bee238 (23.11.2016, Tábor) a piktogram dámského kupé (koláž)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Z něj je také zřejmé, že druhou vlnu mediálního zájmu o dámská kupé zvedla současná veřejná ochránkyně práv, která se v půli minulého měsíce nechala slyšet, že nejsou pro muže diskriminující. Což znovu rozdmýchalo už v podstatě jen mírně doutnající nevůli dotčené menšiny národa. Z několika článků, které se objevily na internetu, upozorníme na dva, podle našeho názoru zajímavé. Oba rozebírají nález ochránkyně Šabatové v kontextu současné doby a své vývody koření dovedením jejích argumentů k absurdním koncům. Podle ombudsmanky jde jen o šest míst v celém vlaku, tak nemůže jít o žádnou diskriminaci mužů, že? Naprosto odzbrojující vysvětlení. Jen mě napadá, o kolik se může zvýšit bezpečnost, když jsou místa jen pro šest žen? Tak se zamyslel Tomáš Zdechovský 21. března na webu Forum24.


Tohle určitě dámy v kupé najít nechtějí … (2.7.2005, Plzeň hl.n.) © PhDr. Zbyněk Zlinský

O deset dní později se pro změnu na portálu Echo24.cz vyjádřil Jan Vučka sice v obdobném duchu, ale mnohem obšírněji a argumentačně důrazněji: dámská kupé jsou nezákonná. Antidiskriminační zákon připouští odchylky při poskytování služeb podle pohlaví, ale jen pokud je to „odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné“. Zde jsme si jasně ukázali, že cíl je buď nelegitimní (ochrana něčích soukromých pocitů), nebo dané prostředky nejsou schopny cíl (zabránit napadání spolucestujících) naplnit. Vcelku se těším na soudní spor, až někdo zvedne hozenou rukavici! A své myšlenky dovádí k k tomu, co jsme naznačili už v úvodním odstavci: ženy by si měly vybrat, co vlastně chtějí – „korektní“ genderovou rovnost s muži nebo naopak ochranu od nich a hlavně před nimi?


… nemluvě o čemsi takovémto (19.11.2012, na trase R 959) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Je poněkud s podivem, že se tak vyhrocený boj o dámská kupé rozhořel znovu v době, kdy České dráhy tuto službu už dávno nijak nepropagují, protože ji z principu mohou poskytovat jen ve stále se snižujícím počtu oddílových vozů – což nakonec vešlo ve známost už dva roky po jejím zavedení: Ženy si dámská kupé ve vlacích oblíbily. Vedle většího pocitu bezpečí se jim líbí to, že si mezi sebou mohou probrat věci, které by před muži nevytáhly, či že mohou v soukromí kojit. S postupnou výměnou starých dělených vagónů za velkoprostorové vozy však klasická i ženská kupé z českých kolejí zmizí. Se zavedením ženských oddílů v nových vozech ČD nepočítají, psalo se tehdy například na webu iDnes.cz. Zdá se, že ochránkyně Šabatová má schopnost problémy spíš vytvářet než řešit a hlavně odstraňovat.


Moderní vozidla žádnou segregaci nepřipouštějí (17.4.2013, ÖBB raijlet Wien – Praha)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Možná jste na problém dámských kupé při svém cestování sami narazili (jako se to stalo reportérům VLAKY.NET při návratu z cesty za jednou reportáží), většina z vás asi nikoliv. To však zajisté ani těm druhým nebrání, aby se k tomuto tématu vyjádřili. Třeba v těchto okruzích otázek:

Domníváte se, že ženy potřebují a chtějí při cestování vlakem speciální ochranu?

Vnímáte zřízení dámských kupé ve vlacích Českých drah jako diskriminaci mužů?

Jak nahlížíte na dnešní prosazování „genderové korektnosti“ a kampaň #MeToo?

Úvodní obrázek: Augustus Leopold Egg -  „Cestující společnice“ (olejomalba, 1862) a logo ČD; koláž PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy