Naše téma: Náhoda či nehoda? Aneb když cestující vypadne z vlaku

19.2.2018 8:00 Jiří Mazal

Naše téma: Náhoda či nehoda? Aneb když cestující vypadne z vlaku

Média věnují značnou pozornost téměř dva roky starému úmrtí holčičky, jež vypadla za jízdy z vlaku. Pro usmrcení z nedbalosti byly obviněny a postaveny před soud průvodčí a vlakvedoucí ČD. Podívejme se podrobněji na tento případ a položme si otázku, zda jsou ty ženy skutečně vinny a zda mohly nehodě zabránit.

 

 

 

 

Na věc nejprve nahlédneme úřední řečí Drážní inspekce, která mimořádnou událost nazvala „Vypadnutí nezletilé cestující z nástupních dveří taženého drážního vozidla za jízdy vlaku R 884 na dráze železniční, celostátní, mezi železničními stanicemi Olomouc hl. n. a Štěpánov“, s datem 24. července 2016.

Během jízdy vlaku došlo k samovolnému otevření pravých zadních nástupních dveří vozu řady BDs. Dveře nebyly úplně dovřeny, proto i po aktivaci funkčního automatického zajišťovače nástupních dveří nebyly zajištěny proti samovolnému otevření. V momentě, kdy matka dohlížela na svou dceru na WC, druhá dcera ve věku dvou (podle některých pramenů tří) let vypadla z dveří, které se otevřely při rychlosti 111 km/h, a po pádu zemřela.

Drážní inspekce vydala následující bezpečnostní doporučení:

  • povinnost vlakové čety použít k uzavření dveří přednostně centrálního uzavírání nástupních dveří
  • upravit dveře vagonů typu Y tak, aby po použití centrálního uzavírání s dveřmi za jízdy nešlo manipulovat
  • dotyčné vagony vybavit zařízením signalizujícím neuzavřené dveře
  • do doby realizace výše uvedených opatření upravit výpravu vlaku tak, aby mohli zodpovědní zaměstnanci vždy jednoznačně identifikovat stav nástupních dveří a po rozjezdu vlaku zkontrolovat dovření dveří z interiéru.

Dodejme, že zpráva nikoho jednoznačně neoznačila jako viníka.


IC 582 „Jan Perner“ v dotčeném úseku Olomouc hl.n. – Štěpánov (20.6.2007)
© Jan Lachnit; zdroj:
www.zelpage.cz

Celou bohatost případu si ozřejmíme z denního tisku, pro který se stal široce diskutovaným tématem. Policisté začali událost vyšetřovat jako přečin usmrcení z nedbalosti, z kterého byl podezřelý neznámý pachatel. Brzy však byla obviněna vlaková četa – průvodčí Jana Stejskalová a vlakvedoucí Jarmila Soukupová. Oběma ženám hrozí až šest let vězení a podle státního zástupce obě ženy porušily předpisy Českých drah – nepřesvědčily se o uzavření nástupních dveří, čímž způsobily odjezd vlaku s řádně neuzavřenými dveřmi, které se ale cestujícím jevily jako řádně uzavřené.

Jak vypověděla průvodčí, předpis v té době nařizoval kontrolovat řádné uzavřené dveře pouze pohledem. Klíčovou roli měl pak sehrát cestující v zeleném tričku, který nastupoval na poslední chvíli a měl za sebou špatně zavřít dveře. Ani vlakvedoucí, ani průvodčí, si ho však nevšimla, a právě tyto dveře se pak staly osudnými.

Do případu vnesl zmatek další svědek, František Petraš, který ve vlaku roznášel nápoje. Podle něj dítě vypadlo z okna. Nenašli se však žádní další svědci, kteří by tuto verzi podpořili.

České dráhy nijak nelenily a zveřejnily jednak omluvu rodině zemřelé dívky a jednak se s nimi dohodly na mimosoudním vyrovnání. Případ však měl zejména dozvuky po technické stránce. Starší vozy s otočnými skládacími dveřmi totiž začaly být hromadně vybavovány světelnou signalizací, která upozorní na nedostatečně uzavřené dveře. Úprava se má týkat až 630 vozů. Celá akce bude stát desítky milionů korun.


Bezpečnostní LED světlo u nástupních dveří revitalizovaného osobního vozu
(13.9.2017, Praha-Holešovice) © Jiří Řechka

Celý případ především upozornil na nedobrý technický stav vozového parku, v němž hrají nadále svou nezastupitelnou úlohu nerekonstruované vozy typu Y. O tom i výmluvně svědčí skutečnost, že jak průvodčí, tak vlakvedoucí dotčeného vlaku stále pracují u Českých drah.

Na druhou stranu lze celý případ vidět i jinou optikou. Dvouleté dítě mohlo být lépe hlídáno, jak se jinak mohlo samo dostat do blízkosti dveří, a navíc je ve voze množství nálepek upozorňující nejen na fakt, že dítě nemá samo běhat po vlaku, tak také na to, že dveře nejsou za jízdy blokovány. Celá událost by tak šla vnímat jako nešťastná náhoda a soudní tahanice s vlakovým doprovodem jako snaha o nalezení viníka za každou cenu.

Naše otázky na závěr:

Jaký je váš všeobecný názor na tento případ?

Je vlaková četa vinna či nevinna? V případě, že ano, pak čím konkrétně?

Jsou přijímaná opatření k zabránění podobným nehodám dostatečná?


Neselhávající technika, mateřský dozor a pozornost personálu ... (17.4.2013, Břeclav)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Odkazy:

Úvodní snímek: Vůz řady BDs (7.1.2011, Praha hl.n.) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy