CZ LOKO: Jak se daří v Jihlavě

18.11.2009 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

CZ LOKO: Jak se daří v Jihlavě

Nedávno jsme si na tomto místě připomněli, že jihlavská provozovna CZ LOKO, a.s. opravuje, rekonstruuje a též vyrábí kolejová vozidla už 15 let. A za tu dobu se také výrazně změnila, z původních zanedbaných objektů depa na jejich místě vznikla moderní továrna se vším, co k tomu patří. Některé provozní budovy byly zmodernizovány, jiné zcela nově postaveny. A nezapomíná se ani na zaměstnance.

 

 


Podívejme se trochu do historie této sice malé, ale čím dál tím významnější lokomotivky, jediné, která v současné době pokračuje v tradici výroby motorových lokomotiv na území dnešní České republiky. Vše formálně začalo dne 24.6.1994, kdy byla do Obchodního rejstříku zapsána Jihlavská lokomotivní společnost s.r.o. (JLS) s tímto předmětem podnikání:

 1. kovoobrábění;
 2. výroba, instalace, opravy a výstroje elektrických trakčních vozidel;
 3. výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků;
 4. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma činností uvedených v § 3 živnostenského zák. a vyjma činností uvedených v příloze l-3 živnostenského zákona;
 5. zprostředkovatelská činnost vyjma činností uvedených v § 3 živnost. zák. a vyjma činností uvedených v příl.l-3 živnostenského zákona.

Původní logo JLS na výrobním štítku stroje 799.002-1 (Liberec, 22.9.2007) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Později byly některé položky změněny, vymazány či nově přidány. Z hlediska dalšího rozvoje firmy bylo důležité, že k těm posledně jmenovaným patřily například obory projektování drážních vozidel, projektování elektrických zařízení či provozování drážní dopravy. Vznikající firma původně dokonce ani nesídlila ve městě v názvu obsaženém, v době vzniku bylo její sídlo v Okříškách. Ale už 29.9.1994 bylo formálně přeneseno do Pávovské ulice v Jihlavě, kde v nevyužívaném areálu depa ČD získala provozní a další nezbytné prostory, které jí umožnily realizovat její výrobní záměry. Ale než se dostaneme k vlastní produkci a rozvoji JLS, dokončíme kapitolku věnovanou proměnám její formální stránky.

Areál někdejší JLS v bývalém depu dne 22.5.2008 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Dnem 30.11.1999 došlo k restrukturalizaci firmy založením odštěpných závodů Jihlava, Konstrukční kancelář Praha a První správkárenská Nymburk. Stalo se tak na základě sloučení JLS s firmou První správkárenská Nymburk, s.r.o., se sídlem v Kolíně. Další významný krok v historii JLS nastal dne 26.1.2000. Tehdy se stala součástí a.s. ČMKS holding. Tato společnost byla založena dne 25.1.1995 jako Českomoravská komerční společnost, a.s. se sídlem v Nymburku (přejmenována byla dne 30.9.1999) a jejím předmětem podnikání byly především různorodé obchodní aktivity, ale také výrobní činnost, oblast drážních vozidel později nevyjímaje. JLS se nadále jmenovala ČMKS - Jihlavská lokomotivní společnost s.r.o. Tato právnická osoba vyvíjela svou činnost do 31.8.2006, kdy zanikla.

Výrobní štítek, používaný v Jihlavě roku 2004, na 703.716-1 EŽ (Praha-Vršovice, 23.6.2008) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Onen zánik však byl relativní a směřoval k jejímu dalšímu rozvoji lokomotivky, neboť se stala součástí ČMKS - Lokomotivy, a.s. se sídlem v České Třebové, kterážto firma se dnem 20.12, 2006 proměnila v dnes nám známou akciovou společnost CZ LOKO. Ona ta transformace byla dlouhodobější a složitější, ale nás zajímají osudy někdejší JLS. Ta se tedy během let stala z malé samostatné společnosti součástí subjektu mnohem většího a hlavně stále se rozrůstajícího. Což bylo ku prospěchu všech zúčastněných a také lokomotivního průmyslu České republiky i jeho zákazníků tuzemských a zahraničních. Teď se konečně můžeme podívat na to, co nás zajímá nejvíce, tedy vozidla, která z dnešní jihlavské provozovny CZ LOKO, a.s. vyjížděla a vyjíždí. (I když některá nikoliv vlastní silou a dokonce ani ne v uceleném stavu, jak si povíme dále.)

Zástupce první velké zakázky JLS - 799.014-6 (SOKV Üstí nad Labem. 26.9.2008) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Zpočátku se JLS zaměřila, kromě činnosti opravárenské, na rekonstrukce zastaralých lokomotiv a drážních mechanismů, které byly postupně stále komplexnější a propracovanější. První novostavbou hnacího vozidla, byť ještě v konsorciu s ČKD-DS, byl prototyp těžké dvounápravové posunovací lokomotivy 709.701-7, který byl dokončen v roce 2003. Zůstal v majetku výrobce až do roku 2006, kdy byl odprodán do Srbska. První zcela jihlavskou novostavbou pak byla lokomotiva 709.401- 4, postavená jako neadresný prototyp v roce 2004 a známá pod obchodním názvem Effishunter. Na něj pak navázaly stroje 709.001-2 a 709.002-0, vyrobené roku 2006 pro České dráhy, jež jako první dostaly z výroby korporátní nátěr jejich dceřiné společnosti ČD Cargo, které také posléze připadly.

709.001-2 v kolejišti žst. Ústí n.L. západ dne 30.6.2007 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Hlavní produkci jihlavské lokomotivky až do loňského roku jsem se pokusil shrnout do této (patrně neúplné a nepřesné) tabulky:

řada
rok
ks
původ
odběratel
poznámka
703.3
2001
1
reko 703
průmysl
 
703.5
1996 - 1998
5
reko 703
průmysl
 
703.7
1997 - 2004
16
reko 703
průmysl
 
704.4
2000 a 2008
1
reko 704.401
Viamont
dál. ovl.+ remot.
704.5
od r. 1999
7
reko 704.5
průmysl
remotoroizace
709
2006
2
novostavba
ČD
 
709.4
2004
1
novostavba
neadresný prototyp
 
709.7
1999 - 2007
4
novostavba
průmysl
709.701 -> Srbsko
621.1
2005 - 2008
14
novostavba
Srbsko
 
711.5
2000
1
reko 710
Syn
 
711.7
1997, 1999
3
reko 710
průmysl
 
711.8
2001
2
reko 710
Německo
 
719
2008
1
novostavba
neadresný prototyp
 
724.6
2005 - 2006
4
reko 740
průmysl
+3 reko ŽOS Zvolen
724.7
1999 - 2008
13
reko 740
průmysl
+8 reko ŽOS Zvolen
724.8
2004 - 2008
6
reko 740
 
729.7
2007
2
reko 729
 
740CAT
1999 - 2000
2
reko 740
průmysl
 
740.3
2001 - 2009
23
reko 740
OKD, VČS
 
741
2000 - 2008
9
reko 740
Viamont
 
744.7
1998 . 2008
3
reko 740
ChD, SD
+4 reko ŽOS Zvolen
751N
1996 - 1997
2
reko 751
ČD
 
771.5
1999
1
reko 771.5
průmysl
náhrada závěsek
774.7
2005 - 2008
3
reko 770
SU
 
797.5
1997 - 2001
8
reko 700 - 702
průmysl
 
797.7
2002 -.2006
7
reko 700 - 702
 
797.8
1996 - 2005
18 + 2
reko 700 - 701
metro Praha, Budapešť
 
798.5
1992
1
reko 700 - 702
průmysl
 
799
1992 - 2000
41
reko 700 - 702
ČD
 
ČME 3M
2007 - 2008
14
reko ČME 3
Litva
reko Vilnius
ČME 3P
2007
1
reko ČME 3
Ukrajina
reko Poltava
MUV 71
2003 - 2004
4
reko MUV 69
ČD, SU
 
MUV 73
2002 - 2004
9
reko MUV 69
DP Praha. Skanska
 
MV 20
2000 - 2004
3
reko MUV 69
průmysl
 
MV 97
1998 - 2008
5
reko 721
EŽ, Viamont
 

Jak už jsem naznačil výše a některé údaje v tabulce to potvrzují, ne všechna vozidla v Jihlavě vznikají celá. Na mnohá se zde rodí jen dílčí komponenty, které jsou do lokomotiv montovány v České Třebové nebo za tím účelem exportovány jinam – zejména do ŽOS Zvolen či opravárenských podniků na Ukrajině a Litvě. Pracovníci jihlavské provozovny se tímto způsobem podílejí i na vzniku lokomotivních řad, které tabulka nepostihuje. Jde především o rekonstruované brejlovce, vyjíždějící z dílen českotřebovských. V poslední době se tedy jedná především o řadu 753.7 pro ČD Cargo. Obdobný podíl pak mají v Jihlavě vznikající konstrukční celky, sloužící v ŽOS Zvolen ke stavbě lokomotiv řady 756 pro ZSSK Cargo.  

Zakázka pro ŽOS Zvolen ke stavbě dalšího stroje řady 756 (CZ LOKO Jihlava, 4.11.2209) © PhDr. Zbyněk Zlinský

V současné době tvoří výroba prvků originální stavebnicové koncepce pro rekonstrukci mnohačetných lokomotivních řad československé konstrukce, které využívají dopravci tuzemští i zahraniční, podstatnou část pracovní náplně jihlavských odborníků. Vyrábějí zde všechny moduly potřebné ke komplexní modernizaci stávajících strojů – od kabin a kapot až po bloky chlazení či pomocných pohonů. Vedení firmy vidí velké možnosti využití modernizačních postupů, od pouhé remotorizace až po komplexní přestavbu, zejména v zemích bývalého Sovětského svazu, kam byly v minulosti dodány tisíce našich motorových lokomotiv, Ale obdobné možnosti jsou také třeba v Polsku. Novostavby si našly zatím své odběratele především na Balkáně. V loňském roce šla na export celá polovina jihlavské produkce.

621-114 byla exportována do Srbska (CZ LOKO Jihlava, 12.10.2008) © PhDr. Zbyněk Zlinský

O výrobcích CZ LOKO obecně a její jihlavské provozovny pak zvláště by se dalo napsat ještě mnohé, ale v zájmu stručnosti obraťme naši pozornost už jen k továrně samotné. Její doposud jen pronajímané pozemky a objekty se podařilo v posledních letech postupně od Českých drah odkoupit, což se stalo východiskem pro investice vyžadované vrůstající výrobou i potřebami zaměstnanců. Za více než 80 miliónů korun byly některé budovy rekonstruovány a další nově postaveny. V nedávné době došlo i na dokončení oplocení celého areálu a zprovoznění vrátnice, což zajisté neudělá radost šotoušstvu, navyklému chodit do kolejiště CZ LOKO bez překážek lovit zajímavé snímky, ale z hlediska zabezpečení majetku i bezpečnosti osob to bylo jistě nezbytné.

Nové olocení areálu CZ LOKO Jihlava (4.11.2009) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Takže místo nedávno ještě nepříliš přehledného shluku různorodých budov nacházíme v Jihlavě už opravdovou moderní továrnu se vším, co k ní patří. Nikoliv ovšem ve stavu konečném, protože investice budou podle vyjádření nejvyššího představitele CZ LOKO pokračovat. Je třeba dokončit úpravu ploch kolem budov a vytvořit podmínky pro další rozvoj výroby, která ani v době krize nikterak nestagnuje, i zvýšení počtu zaměstnanců, jichž je sice v současné době už celkem 120, ale ve výhledu nových kontraktů lze očekávat jejich potřebu vyšší. A k tomu jihlavským lokomotivářům, v čele s neustále aktivitou sršícím vedoucím provozovny a zástupcem generálního ředitele Jiřím Nováčkem, přejme do dalších let mnoho úspěchů.

Předseda představenstva a generální ředitel CZ LOKO, a.s. Ing. Josef Bárta a jeho jihlavský zástupce Jiří Nováček (CZ LOKO Jihlava, 23.7.2008) © PhDr. Zbyněk Zlinský 

Poznámka:

V připojené galerii najdete jak několik snímků pořízených v jihlavské provozovně CZ LOKO při příležitosti oslav jejího patnáctého výročí, spojených s prezentací mechanismu MUV 71.1.006, tak také starší fotografie areálu pro srovnání se současným stavem a na doplnění ještě pár obrázků vozidel z tamní produkce.

Náznak budoucnosti CZ LOKO Jihlava - nový stroj před novou budovou (23.7.2008) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Prameny a odkazy:
 1. CZ LOKO, a.s.
 2. MSp ČR - Obchodní rejstřík na Internetu
 3. „CZ LOKO - 160 let železničních opraven v České Třebové“, CZ LOKO, a.s., Česká Třebová 2009
 4. „Malý atlas lokomotiv 2009. Speciální vydání pro CZ LOKO, a.s.“, Gradis Bohemia, s.r.o., Praha 2008
 5. Stránky přátel železnic
 6. Jihlavský deník
 7. Obzor. Týdeník Odborového svazu železničářů

Titulní snímek: Pohled do montážní haly jihlavské provozovny CZ LOKO © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy