Stavba ŽSR, ŽST Poprad-Tatry - výstavba podchodov a nástupísk (III. časť)

10.8.2006 15:37 Dušan Szabo

Stavba ŽSR, ŽST Poprad-Tatry - výstavba podchodov a nástupísk (III. časť)

Konečne sa stavba prebudila. Po prípravných prácach sa konečne stavebné (či zatiaľ skôr búracie) práce začali. Dňa 20.7.2006 o 8.00 hod. začala nepretržitá výluka koľají a TV č. 1,2,4,6 (+1a,2b,5,7) podľa ROV 153 etapa A. Je to jedna z piatich veľkých výlukových stavebných etáp, počas ktorých dôjde ku kompletnej prestavbe koľajiska, vybudovaniu nástupísk, TV a elektronického zabezpečovacieho zariadenia.

 V etape A sa kompletne zlikviduje pôvodné koľajisko od koľaje 1 po koľaj 6 vrátane kusých koľají 1a a 2b (koľaje 3, 3a boli zlikvidované ešte počas prípravných prác) a výhybiek a bude realizovaná výstavba časti podchodu, nové koľaje 1,2,4, a kusá koľaj 6 v nových polohách, časť obidvoch zhlaví so štíhlymi výhybkami s napojením na súčasné koľajisko, nástupisko č. 1 pri staničnej budove a časť ostrovného nástupiska č.2. Zruší sa prepojenie koľají 5 a 7 pri budove starého nástupiska TEŽ, koľaj 5 sa kvôli 1. nástupisku skráti a prečísluje na 3, koľaj 7 sa prečísluje na 5. Po ukončení tejto etapy bude aktivované elektronické stavadlo ESA 11 (AŽD) na novú časť koľajiska s napojením na zvyšok starého koľajiska – súčasná koľaj č. 10 a posunovací obvod (koľaje 12 – 26 nie sú pojaté v zab.zar).

Doprava počas výluky :

osobná doprava :

- všetky súpravy končiacich a východzích osobných vlakov na hlavnom ťahu sú prestavované ako Sv do susedných staníc Svit, Vydrník a Spišská Nová Ves (zaujímavosťou je číslovanie vlakov – pre osobnú dopravu neobvyklé päťmiestne čísla začínajú dvojkou + číslo pôvodného kmeňového vlaku.)
- osobná doprava na odbočku je okrem vlakov 8301, 8302, 8307, 8310, 8311, 8315, 8318, 8322 a 8323 kompletne nahradená autobusovou dopravou (stanovište je priamo pred staničnou budovou). Uvedené vlaky sú vedené ako konvoje (motory a prívešáky) na ostatné vlaky do výh. Studený Potok, kde sa celý cirkus manipuluje.   
- dochádza k zmeškaniu vlakov cca 5 – 15 min. (podľa situácie – priepustnosť stanice, práce v priechodnom profile, vytláčanie vlakov počas výluk napätia...)
- z dôvodu kapacity koľajiska a meškania nie sú garantované prípoje na odbočke (smer Plaveč, Tatranská Lomnica)
- prechod cestujúcich cez stavenisko po provizórnych drevených lávkach

 
nákladná doprava :

- do ŽST Poprad-Tatry je okrem vymenovaných prepravcov a dodávateľov stavby zákaz nakládky.
- počas výluk sa záťaž pre Poprad manipuluje v žst. Svit a jej doprava do a z Popradu je zabezpečená Mn vlakmi z a do Plavča a Kežmarku, ktoré majú predĺžené trasy až do Svitu.
- počet priebežných Pn vlakov tranzitujúcich cez Poprad nebol obmedzený
 
riadenie dopravy :

- zatiaľ bolo zachované a s vypätím síl sa udržuje funkcia starého zabezpečovacieho zariadenia ( riadiaci panel u výpravcu, závislé stavadlá, elektromotorické prestavovanie výhybiek) na dvoch dopravných koľajách č. 8 a 10. Napriek požiadavkám a pôvodnému plánu koľaj 12 (má TV) nebola zapojená do zab. zar.   
- TV bolo po všetkých prevádzkových problémoch prepojené netradične „natvrdo“ – párna aj nepárna skupina + zosilovacie a obchádzacie vedenia dohromady. Teraz síce drží, ale pre potreby výluk je možný len jeden spôsob vypínania napätia – celá stanica od vchodu po vchod, čo spôsobuje značné obmedzenia v nákladnej preprave (priaťahy s dieslami z Vydrníka do Svitu) 

 „Stavebný denník“ :

20.7. – 8.00 začiatok nepretržitej výluky (predpoklad ukončenia 31.11.2006)
20. – 23.7.: demontáž TV koľají 1,2,4,6, demontáž nástupísk a čistenie štrkového lôžka koľají 1,2,4, trhanie koľaje č. 1, úpravy zab.zar. pre znemožnenie chodov vlakov do vylúčenej časti koľajiska
24.- 28.7.:  trhanie koľají č. 2,4,5,6, a výhybiek, výkopy kanalizačných šachiet a potrubí, odstraňovanie nefunkčných návestidiel, výkopy a betonáž základov stožiarov TV, odstraňovanie bývalého nástupiska pri 1. koľaji, začiatok výkopu podchodu
29.7 – 3.8.: výkop podchodu, osadzovanie nových brán TV na košickom zhlaví, zemné práce a úprava žel. spodku pod novými koľajami 1,2,4       

mimoriadnosti :

- 20.7. „spadnuté“ návestidlo pri vchode vlaku 501 (práce na zab.zar.)
- 21.7. 2x C-14 poškodenie TV (pri vlakoch 27830 a 1.nsl 65101), napäťové výluky 4.14 – 5.10, 8.19 – 19.40, 21.27 – 0.10,  záťažou pri prechode nákladných vlakov vyžíhané oslabené TV sa natiahlo a pokleslo, na stabilizovanie prevádzky vykonané prepojenie viď vyššie ( opotrebované TV malo byť vymenené už pred 3 rokmi, niekto si neuvedomil, že bude musieť zniesť záťaž všetkých vlakov dvojkoľajnej prevádzky na 1. hlavnom ťahu ....:-(  
- 22.7. napäťová výluka celej stanice 8.05 – 18.00 úpravy a posilovanie TV
- 22.7. o 19.50 na skládke vyzískaného materiálu za St.1 došlo k poškodeniu „zabudnutého“ kábelového záveru R5, čo malo za následok výpadok zab.zar. v obvode St.1. Stavadlo   obsadené 2 výhybkármi, ktorý kľukovali výhybky do 23.7. do 19.45
- 23.7. napäťová výluka celej stanice 8.25 – 15.45 výmena poškodeného TV
- 23.7. C-14 poškodený zberač vl. 501 (nabehol na „zabudnutú“ skratovaciu tyč)
- 25.7. 14.15-15.10 drobnou chybou pri prepájaní zab.zar. vykazovala už neexistujúca výhybka obsadenie zhlavia a znemožňovala stavať vlakové cesty
- 27.7. pri výkope kanalizácie podkopaná koľaj č. 8, dve hodiny prevádzka po jednej dopravnej koľaji 
- 28.7. opäť pri výkope kanalizácie podkopaná koľaj č. 8, dve hodiny prevádzka po jednej dopravnej koľaji 
-28.7. pri výkope základov stožiarov TV a podchodu na dvoch miestach prekopané vodovodné potrubie
- 28.7. pri likvidácii pôvodného nástupiska pri koľaji č. 1 došlo k pretrhnutiu káblov, ktoré „zaručene nebudú živé“ = nefunkčné oznamovacie zariadenie smer Matejovce pri Poprade a diaľková obsluha úsekových odpojovačov 

Ako vidno, na stavbe je živo. Aj napriek drobným závadám na začiatku, stavba napreduje bez úrazov a nehôd (musím rýchlo zaklopať na drevo) a pevne verím, že nám to vydrží až do konca.
(dúfam, že som to týmto záverom neuriekol, ako v prípade vyhlásení hovorcu ZSSK o bezpečnosti vlakovej dopravy a smrteľných prípadoch cestujúcich spred pár týždnov .....) 

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy