Pozvánka na konferenciu, ktorá sa neuskutoční

15.10.2020 8:00 Ing. Marko Engler, PhD. Zdroj: Klub priateľov železníc Trnavy a okolia

Pozvánka na konferenciu, ktorá sa neuskutoční

Aj tak by sa dala nazvať informácia o Konferencii Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia 2020. Ako minulé roky, aj tento rok klub pripravil všetko pre uskutočnenie v poradí už siedmeho ročníka tradičního podujatia, plánovaného na 22. októbra. Členovia klubu oslovili prednášajúcich, pripravili zborník, objednali miestnosť a ... všeobecne známa globálna situácia s koronavírusom organizátorov presvedčila, že konferenciu radšej neuskutočnia prezenčnou formou.

Opatrenia vlády Slovenskej republiky platné od 1. októbra by konanie konferencie aj tak obmedzili, preto nechceli riešiť obmedzenie počtu osôb a iné nariadenia. Klub priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT) však nezahodil pripravovaný materiál a oslovil prednášajúcich, či neskúsia vytvoriť namiesto prezentácií články. Tie by následne uverejnili, so súhlasom ich autorov, na webe KPŽT a čiastočne aj na internetovom magazíne VLAKY.NET.

Pôvodne pripravované prednášky mali byť zamerané na zhrnutie činnosti KPŽT počas uplynulého roka (Mgr. Jozef SCHMIDT – Činnosť Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia 2019–2020), pripomenutie si obdobia po 40. výročí ukončenia pravidelnej parnej prevádzky ČSD (Ing. Michal TUNEGA – Prevádzka parnej trakcie na Slovensku po ukončení pravidelnej prevádzky parných rušňov), spomenutie zaujímavostí z výstavby Transsibírskej železnice (Ing. Peter SORGER – Transsibírska železnica), predstavenie modelárskych činností Krúžku železničných modelárov Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave pohľadom súčasného študenta (Michal BUČKO – Železniční modelári na SPŠ dopravnej v Trnave) a tematicky mimoriadne zaujímavá prednáška prinášajúca netradičný pohľad na železnice (Prof. RNDr. Pavol ELIÁŠ, CSc. – Rastliny rastúce na železničných stanovištiach v okolí Trnavy).

Treba si teda počkať, ktoré zo spomenutých príspevkov sa podarí pripraviť aspoň do publikovateľnej podoby (predpokladá sa uverejnenie článkov postupne a až po 22. októbri 2020).

Tlač zborníka už prebieha, bude však pre verejnosť k dispozícii až na nasledujúcich akciách KPŽT. Konanie ďalších akcií KPŽT samozrejme závisí od aktuálnej pandemickej situácie (treba sledovať web KPŽT).

Okrem zborníka mal klub predstaviť počas konferencie aj publikáciu zameranú na históriu zabezpečovacej techniky železníc na Slovensku (Historický vývoj zabezpečovacej techniky železníc na Slovensku 1848 – 2007), ktorú tento rok vydal. Autorom je člen KPŽT Ing. Marko ENGLER, PhD.

Na záver zostáva členom KPŽT dúfať, že záujemcovia o Konferenciu KPŽT 2020 sa uspokoja aspoň s „off line“ verziou konferencie v podobe článkov a neskôr aj tlačeného zborníka.

Úvodná snímka: Historická expozícia na trnavskej stanici

Upravil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy