Konferencia KPŽT 2014

20.10.2014 8:00 KPŽT

Konferencia KPŽT 2014

Dňa 30. októbra 2014 sa v Trnave uskutoční konferencia „Železnice v Trnavskom regióne, história – súčasnosť – budúcnosť“, ktorú usporadúva Klub priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT). Pôjde už o druhú konferenciu organizovanú KPŽT s tematikou železničnej a verejnej hromadnej dopravy v regióne, po prvý krát sa však uskutoční pre širokú verejnosť bez nutnosti registrácie vopred.

 

 

 


Klub priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT) si Vás dovoľuje pozvať na druhý ročník konferencie „ŽELEZNICE V TRNAVSKOM REGIÓNE história – súčasnosť – budúcnosť“, ktorá sa uskutoční v zasadačke Mestského úradu v Trnave (budova starej radnice na pešej zóne Hlavná ulica 1, prízemie vľavo, cca 10 až 15 minút chôdzou zo železničnej stanice) dňa 30. októbra 2014 o 13. hodine.

Účasť je možná pre širokú odbornú aj laickú verejnosť a je bezplatná (rovnako sa nepožaduje žiadny príspevok za prednášajúcich)! K dispozícii by mal byť aj vytlačený zborník, ktorý dostane každý účastník zaregistrovaný pri príchode do konferenčnej miestnosti.

Cieľom konferencie je nielen pripomínanie si histórie železníc v Trnave a okolí, ale najmä napomáhanie rozvoju železničnej dopravy, či už osobnej alebo nákladnej v súčasnosti aj v budúcnosti. Preto sa KPŽT snaží združiť subjekty zaoberajúce sa železničnou dopravou, mestskou a prímestskou autobusovou dopravou, miestne a regionálne samosprávy, podniky využívajúce služby železníc a vytvárať tak lepšie podmienky využitia železničnej a autobusovej dopravy v Trnavskom regióne, či už po stránke nákladnej prepravy, verejnej osobnej dopravy alebo turistickej prevádzky.

Budeme veľmi radi, ak podporíte naše aktivity a prídete v uvedený deň na konferenciu, ktorá stručne predstaví vývoj železníc v Trnave a okolí a pokúsi sa naznačiť, ktorým smerom je potrebné rozširovať spoluprácu k napomáhaniu rozvoja železničnej a autobusovej dopravy v regióne.

Program konferencie:

13:00    Prezentácia účastníkov
13:30    Otvorenie
13:45    Miloslav LUŽÁK – Činnosť a rozvoj KPŽT
14:00    Bohuslav KRÁĽOVIČ – Trnavské staničné budovy
14:15    Ján UHNAVÝ – Rekonštrukcie železničnej stanice Trnava v rokoch 1979 až 2014
14:30    Prestávka
14:45    Odbor dopravnej politiky Trnavského samosprávneho kraja – Prímestská autobusová doprava v Trnavskom
           
samosprávnom kraji – história a súčasnosť
15:00    Miroslav FRANKO – Cukrovar v Trnave a jeho železnice
15:15    Bohuslav KRÁĽOVIČ – Vývoj železničného opravárenského priemyslu v Trnave
15:30    Diskusia, námety na spoluprácu, plány
16:00    Ukončenie konferencie

Pred rokom, konkrétne 18. septembra 2013, usporiadal Klub priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT) svoju prvú konferenciu zameranú na propagáciu a históriu verejnej hromadnej dopravy v Trnave a okolí, s dôrazom najmä na železničnú a autobusovú dopravu. Išlo o zrealizovanie myšlienky usporiadať stretnutie laických aj odborných záujemcov o spomenuté druhy dopravy a podeliť sa ako o spracovávané kapitoly z histórie dopravy, tak aj opis súčasného stavu a vyhliadky do budúcnosti.

Prvá konferencia bola riešená ešte uzavretým systémom pre pozvaných hostí, nakoľko si členovia klubu potrebovali overiť svoje sily a možnosti usporadúvať takéto akcie. Vízia totiž predpokladá každoročné opakovanie tejto akcie na jeseň s bezplatným vstupom (aj bezplatnou možnosťou prednášania) pre širokú verejnosť, najmä vďaka podpore iných subjektov. Organizácia bude závisieť najmä od záujmu verejnosti, ale aj podpory sponzorov, nakoľko KPŽT chce zachovať bezplatný systém pre účastníkov konferencie.

Napriek tomu, že zatiaľ najväčším záujmom členov klubu, ako aj laickej a odbornej verejnosti, sú železnice v Trnave a okolí, na konferenciách chceme poskytnúť priestor tiež iným verejným hromadným druhom dopravy v regióne, medzi ktoré zrejme najvýraznejšie patrí autobusová doprava, či už mestská alebo prímestská. Z pohľadu verejnej hromadnej dopravy by totiž mala so železnicami tvoriť hlavný dopravný systém kraja, ktorý je vzájomne na seba nadväzujúci. Podpore tejto a podobných myšlienok sa chcú členovia KPŽT venovať.
 

Pozvánka (po kliknutí do náhľadu sa otvorí celá vo formáte PDF)

Železnice patria do mesta Trnava už od roku 1846. Postupne sa železničná sieť rozrástla aj po okolí Trnavy do rôznych smerov. Okrem hlavných tratí vznikli aj miestne železnice, železničné vlečky, úzkorozchodné železnice, ktoré spojili rôzne obce, mestá, podniky a továrne na železničnú sieť umožňujúcu cestovať alebo prepravovať svoj tovar do celého sveta.

Na rok 2014 sme zabezpečili prednesenie niekoľkých tém zameraných samozrejme na železnice, ale aj prímestskú autobusovú dopravu, opravárenský priemysel železničných vozidiel a súvis významného regionálneho priemyselného podniku – cukrovaru – na vývoj železničnej dopravy v regióne.

Prvá prednáška bude preto venovaná činnosti KPŽT za uplynulé obdobie, druhá a tretia prednáška spomenú dôležité medzníky vo vývoji prijímacích budov železničnej stanice v Trnave, štvrtá prednáška spomenie vývoj prímestskej autobusovej dopravy v Trnavskom kraji, piata prednáška uvedie vplyv významného priemyselného podniku v kraji na železničnú dopravu a šiesta prednáška stručne zmapuje vývoj opravárenského priemyslu železničných koľajových vozidiel v Trnave.

Dúfame, že ponúknuté témy publikum zaujmú a z akcie možno získame ďalšie námety na príspevky do budúcoročnej konferencie, prípadne získame pomoc od sponzorov, sympatizantov a nadšencov ...
 
Úvodná ilustračná fotografia stanice Trnava: Ing. Marko Engler

Súvisiace odkazy