Ako dopadla konferencia KPŽT 2014

15.11.2014 8:00 Ing. Marko Engler, PhD.

Ako dopadla konferencia KPŽT 2014

Vo štvrtok 30. októbra 2014 sa v Trnave uskutočnila druhá konferencia Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT) zameraná na minulosť, súčasnosť a budúcnosť železničnej dopravy najmä v Trnavskom regióne. Zúčastnení si názor na konferenciu urobili sami, pre ostatných aspoň stručne priblížime, čo sa na konferencii uskutočnilo.

 

 

 

 

Hneď na úvod je však potrebné uviesť, že konferenciu organizoval KPŽT ako amatérsku akciu s technickým zameraním. V praxi to znamenalo, že prednášky neboli honorované a účasť bola zdarma pre publikum aj prednášajúcich.


Stav pamätníka na železničnej stanici Trnava koncom leta 2014 © Bohuslav Kráľovič

To sa podarilo vďaka dobrovoľnej aktivite členov KPŽT a sponzorov, ktorí prispeli na občerstvenie a propagáciu (vrátane VLAKY.NET). Významne pomohlo Mesto Trnava poskytnutím konferenčnej miestnosti v priestoroch starej radnice na Hlavnej ulici, ktorá priestorovo akcii vyhovovala.


„Výstavný vozeň“ Gbqs bude slúžiť ako výstavná sála KPŽT s modelovým koľajiskom © Marko

Témy príspevkov boli vyberané s cieľom poskytnúť publiku široký prehľad z histórie železníc v Trnave a okolí, jej nadväznosti na miestny priemysel, uvedenie aktuálneho stavu diania vo verejnej hromadnej doprave a načrtnúť vízie do budúcnosti.


Predseda KPŽT predniesol prvý príspevok o činnosti klubu © Katarína Martinkovičová

V prvom príspevku predstavil KPŽT a zrekapituloval jeho činnosť najmä za posledný rok predseda KPŽT Ing. Miloslav LUŽÁK. Za najvýraznejšiu aktivitu je možné označiť úpravu pamätníka železničnej dopravy, ktorý predstavuje parný rušeň O&K 2911/1908 s dvoma klubovými vozňami (Daa-k a Gbqs) umiestnenými na samostatnej koľaji vedľa budovy železničnej stanice (nástupište 4). Nasledovali dva príspevky zamerané na vývoj prijímacích budov železničnej stanice v Trnave (Bohuslav KRÁĽOVIČ a Ing. Ján UHNAVÝ), nakoľko sa KPŽT podarilo objaviť nové materiály o starších staničných budovách a nedávna modernizácia železničnej stanice Trnava tiež vyvoláva záujem verejnosti.


Príjemným spestrením bola prednáška Ing. Alexandry Silberhorn z TTSK o autobusovej
doprave © Katarína Martinkovičová

Po prestávke predstavil Odbor dopravnej politiky Trnavského samosprávneho kraja (Ing. Alexandra SILBERHORN) svoju funkciu v zabezpečovaní verejnej prímestskej autobusovej dopravy v Trnavskom samosprávnom kraji. Táto téma, aj keď nejde o železničnú dopravu, je zaujímavá a stále aktuálna najmä v nadväznosti medzi autobusovou a železničnou dopravou, nakoľko veľa obcí v kraji nemá železnicu vo svojom obvode, a tak mnoho cestujúcich využíva prestup vlak – autobus. Snahou KPŽT bude aj naďalej nadväzovať spoluprácu s Trnavským samosprávnym krajom a Mestom Trnava, aby dochádzalo k dialógu so železničnými podnikmi, a vznikali tak vhodnejšie podmienky na súlad železničnej a autobusovej dopravy (mestskej aj prímestskej).


Dopravu repy pre cukrovar v Trnave pomáhala mnohé desaťročia zvládať železničná
doprava; zbierka Miroslav Franko

Ďalší zaujímavý príspevok predniesol pán Miroslav FRANKO, autor publikácie o Trnavskom cukrovare, ktorá sa práve zadáva do tlače. Cukrovar v Trnave využíval železničnú dopravu prakticky od svojho vzniku, bol iniciátorom výstavby železničnej vlečky zo stanice Trnava, neskôr celého vlečkového systému z výhybne Nemčanka, postaral sa aj o výstavbu poľnej železnice do Bieleho Kostola, Dolnej Krupej, Malženíc a Nižnej, a výrazne vplýval na vyťaženie v nákladnej doprave okolitých miestnych železníc najmä zvozom repy (trate Piešťany – Vrbové, Trebatice – Rakovice, Trnava – Kúty...). Preto aj pripravovaná publikácia bude obsahovať zaujímavé informácie, mapy a fotografie zo železníc z Trnavy a okolia.


Člen KPŽT Bohuslav Kráľovič prednáša o opravovaní železničných vozidiel v Trnave
© Katarína Martinkovičová

Pán Bohuslav KRÁĽOVIČ následne spomenul vývoj železničného opravárenského priemyslu v Trnave, ktorý má najmä od roku 1925 výrazný vplyv na rozvoj Trnavy a aj v súčasnosti zamestnáva stovky odborníkov v oblasti strojárstva. Budúci rok bude ŽOS Trnava oslavovať už svoje 90. výročie.


Opravovanie a modernizovanie vozňov má v Trnave dlhoročnú tradíciu © ŽELOS Trnava

Ako mimoriadne aktuálny bonus bol pridaný príspevok o zavádzaní tzv. bezplatnej prepravy na železniciach Slovenska (predniesol Mgr. Jozef SCHMIDT). Ten vysvetlil odpovede na niekoľko základných otázok, ktoré má asi väčšina ľudí na Slovensku ohľadom danej témy. Uvidíme, ako sa podarí celý proces jej zavedenia realizovať.


Rekonštruované nástupištia trnavskej stanice 3 a 4 s pamätníkom KPŽT (vľavo) © Marko

Po diskusii na záver nasledovalo ukončenie konferencie KPŽT na rok 2014. Organizátori si tak prvý krát vyskúšali organizovanie konferencie bez obmedzenej účasti verejnosti a dúfajú, že aj budúce ročníky vzbudia záujem odbornej aj laickej verejnosti. Tohtoročnej konferencie sa zúčastnili zástupcovia niekoľkých firiem zameraných najmä na železničnú dopravu, predstavitelia Mesta Trnava, Trnavského samosprávneho kraja, Žilinskej univerzity, železničných podnikov a mnohí ďalší. Členovia KPŽT by si priali práve ich sústrediť na vznik dialógu, aby sa železničná a verejná autobusová doprava v Trnavskom kraji rozvíjala k lepším službám poskytovaným cestujúcej verejnosti, než len neustálym rušením spojov a železničných tratí.


Železničný pamätník, ako ho už tak skoro neuvidíme – ešte bez zastrešených nástupíšť 3 a 4
© Marko

Organizátori konferencie KPŽT po ukončení tohto ročníka nekončia v snívaní a už si začínajú pripravovať témy na budúci rok. Stále však hľadajú nových členov do svojich radov, ktorí by svojou aktivitou obohatili činnosť klubu a napomáhali tak k rozvoju hromadnej dopravy, ale aj k objasňovaniu histórie železničnej a autobusovej dopravy v Trnave a okolí...

Úvodná ilustračná fotografia: Marko

Súvisiace odkazy