Pozvánka na konferenciu KPŽT 2015

7.11.2015 8:00 Ing. Marko Engler, PhD.

Pozvánka na konferenciu KPŽT 2015

Vo štvrtok dňa 19. novembra 2015 sa v Trnave uskutoční konferencia „Železnice v Trnavskom regióne, história – súčasnosť – budúcnosť“, ktorú usporadúva Klub priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT). Pôjde už o tretiu konferenciu organizovanú KPŽT s tematikou železničnej a verejnej hromadnej dopravy v danom regióne.

 

 

 

 


Klub priateľov železníc Trnavy a okolia si Vás dovoľuje pozvať na tretí ročník konferencie „Železnice v Trnavskom regióne, história – súčasnosť – budúcnosť“, ktorá sa uskutoční v zasadačke Mestského úradu v Trnave (budova starej radnice na pešej zóne Hlavná ulica 1, prízemie vľavo, cca 10 až 15 minút chôdzou zo železničnej stanice) dňa 19. novembra 2015 o 13.00 hodine.

Účasť je možná pre širokú odbornú aj laickú verejnosť a je bezplatná (rovnako sa nepožaduje žiadny príspevok za prednášajúcich)! K dispozícii by mal byť aj vytlačený zborník, ktorý dostane každý účastník zaregistrovaný pri príchode do konferenčnej miestnosti.

Cieľom konferencie je nielen pripomínanie si histórie železníc v Trnave a okolí, ale najmä napomáhanie rozvoju železničnej dopravy, či už osobnej alebo nákladnej v súčasnosti aj v budúcnosti. Preto sa KPŽT snaží združiť subjekty zaoberajúce sa železničnou dopravou, mestskou a prímestskou autobusovou dopravou, miestne a regionálne samosprávy, podniky využívajúce služby železníc a vytvárať tak lepšie podmienky využitia železničnej a autobusovej dopravy v Trnavskom regióne, či už po stránke nákladnej prepravy, verejnej osobnej dopravy alebo turistickej prevádzky.

Budeme veľmi radi, ak podporíte naše aktivity a prídete v uvedený deň na konferenciu, ktorá stručne predstaví vývoj železníc v Trnave a okolí a pokúsi sa naznačiť, ktorým smerom je potrebné rozširovať spoluprácu k napomáhaniu rozvoja železničnej a autobusovej dopravy v regióne.


Expozícia KPŽT - pamätník železničnej dopravy v Trnave po dokončení ďalšej etapy
© Ing. Marko Engler, PhD
.

Program konferencie:

13:00    Prezentácia účastníkov
13:30    Otvorenie
13:45    Miloslav LUŽÁK – Expozícia KPŽT – pamätník železničnej dopravy
14:00    Jozef STRIŠŠ – Výstavba Považskej železnice s aspektom na Trnavu
14:15    Bohuslav KRÁĽOVIČ – Záhradná železnička v Suchej nad Parnou
14:30    Prestávka
14:45    Tomáš HAVIAR, Róbert RUŽEK – LŽK – Lesná železnica Katarínka
15:00    Peter PAPÍK – SPŠ dopravná Trnava pripravuje odborníkov pre dopravu
15:15    Jaroslav STRÍŽ – ŽOS Trnava, a.s. – 90 rokov na železničnej trati
15:30    Diskusia, námety na spoluprácu, plány
16:00    Ukončenie konferencie

Konferencia KPŽT sa už pomaly stáva tradíciou, ale rok 2015 je pre KPŽT významný najmä pre otvorenie Expozície KPŽT – pamätníka železničnej dopravy v Trnave. Nejde len o vystavenie technických pamiatok, ale klub získal vybudovaním expozície aj svoje priestory, kde bude možné usporadúvať rôzne malé výstavy a príležitostné akcie. To by malo častejšie priblížiť aktivity KPŽT verejnosti.


Súčasťou expozície je aj maketa rušňa „The Rocket“ od Igora Rendeka
© Ing. Marko Engler, PhD.

Napríklad v nasledujúcom roku 2016 si pripomenieme 170 rokov od sprevádzkovania posledných úsekov prvej verejnej konskej železnice v Uhorsku (Cífer – Trnava a Trnava – Sereď), 140 rokov od výstavby železnice Trnava – Nové Mesto nad Váhom, druhej staničnej budovy v Trnave, zavedenia parostrojnej prevádzky na trati Trnava – Sereď a výstavbe prvej železničnej vlečky do cukrovaru v Trnave, ďalej 120 rokov od sprevádzkovania tretej staničnej budovy (tej pri parku, ktorá slúžila až do roku 1991) alebo 60 rokov oslávi „nové“ rušňové depo (dnes už nepoužívané pri ceste na Kamenný mlyn). 110 rokov oslávia aj neďaleké železnice Piešťany – Vrbové (dnes bez osobnej dopravy) a Trebatice – Rakovice (dnes už zrušená). Z modernejších železničných stavieb oslávia 25 rokov osobná časť stanice v Trnave s krytými nástupišťami a 35 rokov elektrifikácia trate Sereď – Trnava, ktorá umožnila príchod prvého elektrického vlaku do Trnavy (trať z Bratislavy do Trnavy bola elektrifikovaná až neskôr – v roku 1985). Z neverejných železníc si v okolí Trnavy pripomenie priemyselná úzkorozchodná železnica chemickej továrne v Smoleniciach (trať Horné Orešany – Smolenice – Trstín – Dobrá Voda) 115 rokov od začatia parostrojnej prevádzky a 50 rokov od ukončenia prevádzky na poslednom úseku spomenutej železnice.


Expozícia je v súčasnosti prístupná verejnosti z nástupišťa 4 železničnej stanice v Trnave
© Ing. Marko Engler, PhD.

Na rok 2015 sme zabezpečili prednesenie najmä aktivít KPŽT za rok 2015, v ktorom najvýznamnejšou akciou sa stalo sprístupnenie Expozície KPŽT – pamätníka železničnej dopravy v Trnave. Prednášať bude predseda KPŽT Ing. Miloslav Lužák, ktorý spomenie aj niektoré vyššie spomenuté výročia pripadajúce na rok 2016.


Novinkou je prvá skupina informačných panelov © Ing. Marko Engler, PhD.

Ďalšiu prednášku zameranú na výročia železníc postavených ešte v 19. storočí zabezpečí hosť zo Žilinskej univerzity. Následne sa budú dve prednášky venovať dobrovoľníckym aktivitám v okolí Trnavy – súkromne budovaným muzeálnym úzkorozchodným železničkám na Katarínke a v Suchej nad Parnou.

Piata prednáška predstaví Strednú priemyselnú školu dopravnú v Trnave, ktorá výrazne ovplyvnila pracovníkov v doprave, nakoľko v nej získavali maturitu mnohí pracovníci nielen železničnej dopravy (ako ju získali aj niektorí členovia KPŽT). Záverečná prednáška pripomenie jubilanta – firmu ŽOS Trnava, ktorej história zavŕšila už 90 rokov existencie.

Dúfame, že ponúknuté témy publikum zaujmú a z akcie možno získame ďalšie námety na príspevky do budúcoročnej konferencie, prípadne získame pomoc od sponzorov, sympatizantov a nadšencov.

Súvisiace odkazy