Činnosť Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia 2020

31.3.2021 8:00 Mgr. Jozef Schmidt Zdroj: Klub priateľov železníc Trnavy a okolia

Činnosť Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia 2020

Na stránkach VLAKY.NET sa už objavila informácia o nekonaní Konferencie Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT) 2020. Vzhľadom na pripravenosť akcie sa organizátor nakoniec rozhodol zverejniť aspoň stručné prezentácie alebo články z prednášok, aby sa vynaložené úsilie prednášajúcich čiastočne dostalo medzi záujemcov o železnice. Prvá téma sa venuje činnosti KPŽT v časovom rozmedzí približne medzi konferenciami KPŽT 2019 a 2020. Informovať o činnosti KPŽT mal na konferencii predseda KPŽT pán Mgr. Jozef Schmidt.

Pri hodnotení činností Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT) za obdobie od predchádzajúcej konferencie konanej v týchto priestoroch dňa 15. novembra 2019 do septembra roku 2020 musím konštatovať, že činnosť klubu výrazne ovplyvnila pandémia koronavírusu. Viacero akcií sa konalo v neskoršom termíne ako boli plánované a niektoré sa neuskutočnili. 

Prvou akciou v roku 2020 bola výročná členská schôdza, konaná  dňa 6. marca 2020 na obvyklom mieste, v zasadačke administratívnej budovy železničnej stanice Trnava. Zúčastnilo sa jej 52 členov a okrem obvyklého programu sa uskutočnilo aj odovzdanie ocenenia ZSVTS (Zväz slovenských vedecko-technických spoločností) dvom členom KPŽT. Za doterajšie úspešné pôsobenie a vykonané práce pre SVTS dopravy a KPŽT, na návrh sekcie dopravy Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti (SVTS) si Ing. Peter Siváček a Ing. Peter Papík prevzali „Čestné uznanie“.


Výročná členská schôdza KPŽT konaná dňa 6. marca 2020 © Ing. Roman Remenár

Činnosť KPŽT sa v roku 2020 realizovala v súlade s plánom práce schváleným na výročnej členskej schôdzi. V tomto roku bol na deň 25. apríl 2020 plánovaný jubilejný 10. ročník turistického pochodu „Memoriál Mariána Školníka – po stopách malokarpatských železníc – Katarínka“ na počesť a pamiatku zakladajúceho člena a prvého predsedu KPŽT Ing. Mariána Školníka. Z dôvodu pandémie koronavírusu bol termín preložený na 20. júna 2020 avšak z dôvodu nepriaznivého počasia bol preložený o týždeň neskôr na 27. júna 2020, keď sa aj uskutočnil za nádherného počasia. Akcie sa v tomto roku zúčastnilo 31 členov KPŽT a ich rodinných príslušníkov, ktorí si vypočuli príhovor predsedu KPŽT – Mgr. Jozefa Schmidta a rozprávanie p. Ružeka o histórii a budúcich plánoch úzkorozchodnej železničky, pochutili si na guláši a previezli sa na vláčiku po úzkorozchodnej železničke.


10. ročník turistického pochodu „Memoriál Mariána Školníka – po stopách malokarpatských železníc – Katarínka“ © Ing. Roman Remenár

Dňa 3. júna sa v zmysle plánu práce KPŽT mala pri príležitosti MDD uskutočniť akcia "Železnica očami detí", vzhľadom na pandémiu koronavírusu bola zrušená.

V júni bola plánovaná aj akcia „Plavecký hrad – jazda sezónnym vlakom do Plaveckého Podhradia a výstup na Plavecký hrad“. Z dôvodu pandémie koronavírusu bola preložená na 22. augusta 2020. Počasie bolo ukážkovo letné. Akcie sa zúčastnilo 8 členov klubu a ich rodinných príslušníkov. Po vystúpení z vlaku v Plaveckom Podhradí si účastníci vypočuli krátku históriu o trati Zohor – Plavecký Mikuláš, s ktorou ich oboznámil tajomník klubu Ing. Bavolár. Potom nasledoval výstup na Plavecký hrad, z ktorého si účastníci vychutnali nádherné výhľady na Záhorie.


Publikácia a zborník vydané KPŽT v roku 2020 © Ing. Marko Engler, PhD.

Takisto na jún 2020 bola plánovaná aj brigáda na Lesnej železnici Katarínka. Vzhľadom na pandémiu koronavírusu bola preložená na 18. 7. 2020 avšak počasie opäť neprialo a preto bola preložená na 29. 8. 2020. Zúčastnilo sa jej 8 členov klubu a ich rodinných príslušníkov. Pri peknom počasí išla robota ako po masle. Brigádnici sa postarali o „zmiznutie“ obrovskej kopy štrku, ktorý porozvážali fúrikmi do koľajiska na novovybudovanej zastávke železničky, pre ktorú je prichystané nádherné pomenovanie „Katarínka Pokoj a dobro“. Brigádničky naniesli 4 vrstvy oleja na nový vozeň. Po poctivo vykonanej práci si všetci pochutili na výbornom fazuľovom guláši. Z Katarínky všetci odchádzali trochu unavení ale spokojní, že pomohli pri budovaní lesnej železničky.


Pohľad na zadné strany publikácie a zborníka vydaných KPŽT v roku 2020 © Ing. Marko Engler, PhD.

Ďalšou akciou v zmysle plánu činnosti klubu bola v dňoch 04. až 06. septembra 2020  „Exkurzia Považská lesná železnica – Múzeum liptovskej dediny v Pribyline“. Zúčastnilo sa jej 22 členov KPŽT a ich rodinných príslušníkov. V piatok sa spoločne prepravili rýchlikom do Liptovského Mikuláša, kde čakal autobus, ktorý ich doviezol do úplného lona prírody – do hotela Akademik, ktorý leží uprostred lesa na začiatku Račkovej doliny. Počasie bolo slnečné, tak mnohí to využili na prechádzku po okolitej prírode a niektorí aj mali šťastie a našli zopár húb. V sobotu sa zúčastnili samotnej exkurzie do Múzea liptovskej dediny v Pribyline – skanzenu. Po vstupe do skanzenu sa presunuli k zastávke Považskej lesnej železnice s príznačným názvom DEDINA, odkiaľ sa odviezli historickým vláčikom na konečnú zastávku DEPO. Po vystúpení z vláčiku účastníkom exkurzie predseda občianskeho združenia Považská lesná železnica, p. Veselý porozprával o histórii Považskej železnice a o vzniku expozície železnice v priestoroch Múzea liptovskej dediny. Urobil exkurziu vystavovaných parných a motorových historických rušňov a samotného depa, v ktorom sa nachádzala aj nádherná autodrezina Škoda 1201. Po skončení prehliadky lesnej železničky si účastníci exkurzie prezreli samotný skanzen, kde sa mnohí zúčastnili aj organizovanej prehliadky troch historických objektov, ktoré nie sú voľne prístupné: Kaštieľ z Parížoviec, Zemianska kúria z Paludze a Kostol Panny Márie z Liptovskej Mary.


Súčasťou Konferencie KPŽT 2020 malo byť aj pripomenutie si 40. výročia oficiálneho ukončenia parnej prevádzky Východnej dráhy ČSD © Marko

KPŽT dňa 1. októbra 2020 mala participovať aj na akcii Kam po skončení základnej školy „Študuj dopravu“, ktorú organizuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR, avšak jej konanie bolo vzhľadom na neustále sa meniacu  epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky zrušené.

Posledným bodom plánu práce KPŽT na rok 2020 bolo vydanie publikácie o histórii zabezpečovacej techniky. Publikácia s názvom „Historický vývoj zabezpečovacej techniky železníc na Slovensku 1848 až 2007“, autor Ing. Marko Engler, PhD., bola vydaná v septembri 2020.

Ako vidieť, z vyššie uvedených aktivít KPŽT v roku 2020, toto všetko by nebolo možné bez aktívnej účasti členov KPŽT, sponzorov z rôznych spoločností, či už železničných alebo mimo železničných. Za všetku tú spoluprácu a podporu patrí všetkým poďakovanie.

Viac fotografií z akcií KPŽT nájdete na webe klubu www.kpzt.sk/cinnost-kpzt-v-roku-2020.html

Úvodná snímka: Posledný prevádzkovaný parný rušeň v Trnave v roku 1990 - teda 10 rokov po ukončení parnej prevádzky ČSD © Ing. Marko Engler, PhD.

Súvisiace odkazy