Rastliny rastúce na železničných stanovištiach v okolí Trnavy

14.8.2021 8:00 Prof. RNDr. Pavol ELIÁŠ, CSc. Zdroj: Klub priateľov železníc Trnavy a okolia

Rastliny rastúce na železničných stanovištiach v okolí Trnavy

Posledný z príspevkov, ktoré mali odznieť na Konferencii KPŽT 2020, sa venuje na železnici nie až tak často spomínanej téme – rastlinám. Tie sa v súvislosti s vlakmi spomínajú najmä v okruhu rušňovodičov, keďže zatrávnená koľaj výrazne zhoršuje adhézne podmienky – či už pri rozjazde alebo naopak, pri brzdení. Preto sú rastliny v koľajovom zvršku nežiaduce a cieľavedome likvidované. Napriek tomu sa prenosom semien železničnými vozidlami dostali mnohé rastliny do lokalít, kde predtým neboli alebo sa mutáciou vytvorili rôzne odolné druhy nachádzajúce sa predovšetkým priamo v okolí železničných tratí.

Na našu škodu autorom príspevku pripravená prezentácia a aj príspevok v zborníku nedokážu poskytnúť všetko to, čo by nám autor povedal priamo na konferencii. Zostáva nám len dúfať, že sa v najbližších rokoch konferencia KPŽT uskutoční aj naživo a autor si na ňu pripraví zaujímavé rozprávanie o rastlinách v okolí koľajníc. Teraz si musíme vystačiť len so spomenutou prezentáciou a príspevkom zo zborníka.

Kompletná písomná forma príspevku a prezentácia autora je dostupná na webe KPŽT:

Alebo na webu vlaky.net. K dispozícii je aj prezentácia.

Ilustračné fotografie: Prof. RNDr. Pavol ELIÁŠ, CSc.

Odkazy:

 

Súvisiace odkazy