Ohlédnutí za oslavami Olomoucko-pražské dráhy

28.8.2020 8:00 Pavel Stejskal

Ohlédnutí za oslavami Olomoucko-pražské dráhy

Koncem léta 1995 proběhly zřejmě největší oslavy na našem území, věnované výročí jedné trati, a to Olomoucko-pražské dráhy. Excelovaly v nasazení parních lokomotiv, v délce trvání i počtu lokalit, kde se konaly. Jejich hlavní část byla rozdělena do tří míst a slavilo se v Olomouci, České Třebové a Praze, o víkendech mezi 19. srpnem a 3. září. Dne 20. srpna 1995 byl z Olomouce vypraven historický protokolární vlak pro pozvané hosty a s ním jel i „souběžný“ parní vlak pro fotografy.

Víkend 19. - 20. srpna byl také ve znamení oslav a jízd v Olomouci a v okolí. V depu Olomouc proběhla výstava lokomotiv a celá řada doprovodných akcí. Další víkend 26. - 27. srpna se stala střediskem oslav Česká Třebová a dny 1. – 3. září proběhly v Praze a okolí. Na všech třech místech oslav se uskutečnily jízdy historických vozidel po přilehlých tratích, návozy vlaků s návštěvníky a další doprovodné akce a výstavy připomínající výročí Olomoucko-pražské dráhy. Byla vydána celá řada publikací, propagačních materiálů, na své si přišli sběratelé pohlednic, razítek i filatelisté. Vedle oslav v jednotlivých jednotkách Českých drah se oslav zúčastnily další organizace, muzea, proběhly různé výstavy opět věnované železnici.

Nechci tímto článkem hodnotit celé rozsáhlé oslavy Olomoucko-pražské dráhy v roce 1995, jejichž přípravy začaly v roce 1994 a pro organizátory byly opravdu náročné. V Olomouci jsem nebyl, z této části oslav jsem získal jen několik obrázků od kamarádů, a pražské oslavy jsem jen zběžně proběhl. Zaměřím se na průběh oslav v České Třebové, které byly opravdu rozsáhlé a nekonaly se jen o víkendu 26. a 27. srpna, ale byly mnohem delší. V České Třebové se poprvé sešel přípravný výbor pro oslavy již v lednu 1994. Bylo to takové oťukávání a ověřování možností v té době ještě lokomotivního depa i dalších složek Českých drah. Výbor se pak několikrát scházel během roku, kdy se upřesňovaly jednotlivé postupy, koordinace s ústředním přípravným výborem pro oslavy, vyhodnocovaly se jednotlivé úkoly a cíle.


Emblém oslav

Koordinace celých oslav byla nutností, protože bylo potřeba zajistit finanční prostředky na bezchybný chod oslav, paliva a maziva pro historická vozidla, sponzory, propagační materiály a další potřebné věci. Přípravy vyvrcholily koncem června 1995, upřesňovaly se jízdní řády zvláštních vlaků, domluvily se návozy vlaků a vozidel ze zahraničí i zápůjčky vozidel a exponátů od dalších dopravců a spolků. V České Třebové se urychleně dokončovaly nové omítky na výpravní budově, aby se tak i nádraží stalo důstojným stánkem oslav. V samotném depu, které se mezitím přejmenovalo na DKV Česká Třebová a stalo se ústředním bodem části oslav, probíhaly horečné přípravy. Ačkoliv víkend 19. a 20. srpna 1995 byl ve znamení oslav v Olomouci, v České Třebové byly oslavy rovněž odstartovány.

Dne 19. srpna byla v Dělnickém domě zahájena prodejní výstava grafik se železniční tématikou akademického malíře Jiřího Boudy, která trvala do 27. srpna. Ve stejný den byla otevřena v žst. Česká Třebová výstava železničních modelů a historických dokumentů. V depu byly po oba dny výstavy lokomotiv, prohlídky pracovišť s ukázkami činnosti různých zařízení. Mezi stanicí a depem jezdil vláček, který přivážel návštěvníky na výstavu lokomotiv. Již tento víkend bylo v České Třebové několik parních lokomotiv a na výstavě byly hlavně lokomotivy domácího depa. Zajímavostí tohoto víkendu byla účast nové lokomotivy z výroby Škoda Plzeň, v té době označené továrním číslem 93E 001, dnes známé jako SD 184.501.


Stroj 93E 001 (184.001 na výstavě (19.8.1995) © Evžen Šimek

Dne 20. srpna 1995 projel Českou Třebovou protokolární vlak se dvěma parními lokomotivami, který byl následován druhým parním vlakem pro fotografy, opět se dvěma lokomotivami. V čele protokolárního vlaku byly lokomotivy 498.106 a 498.022 a na druhém vlaku pak 475.179 a 387.043. V České Třebové oba vlaky zastavily, proběhly zdravice a vítání cestujících z protokolárního vlaku. Protokolární vlak měl v České Třebové hodinový pobyt, který byl hosty z vlaku, mezi nimiž byl tehdejší generální ředitel ČD, využit k obědu v hotelu Padevět. Na nástupišti vyhrávala železničářská dechovka a u poštovního vozu byla velká fronta na pamětní razítka. Všechny parní lokomotivy mezitím dobraly vodu a nastoupily v prohozeném stavu na oba vlaky, které pak odjely do Prahy.

Jízda obou vlaků proběhla za velké pozornosti široké veřejnosti, fotografů a filmařů. Lokomotiva 498.106 se v noci vrátila do České Třebové a ráno 21. srpna. stanula v čele vlaku IC 500 Jan Perner z České Třebové do Prahy. Během jízdy vlaku probíhalo reportážní vysílání Českého rozhlasu. V dalších dnech proběhly návozy lokomotiv a vozů z Olomouce do České Třebové, aby se zúčastnily českotřebovské části oslav. O víkendu 26. a 27. srpna 1995 proběhla další část oslav, tentokrát v samotné České Třebové. Den před tím, v pátek 25. srpna, dorazily do České Třebové konvoje lokomotiv na výstavu a během večera byly rozvezeny na koleje malé točny, kde byla hlavní část výstavy. Do České Třebové po oba víkendové dny během dopoledne přijelo 8 zvláštních vlaků, které dovezly návštěvníky ze širšího okolí, ale také z Prahy, Hradce Králové, Přerova a Brna.


Zvláštní vlak Polička – Č.Třebová (27.8.1995, Svitavy-Lačnov) © Pavel Stejskal

Na většině z nich byly parní lokomotivy, na vlaku z Litomyšle byly M 131.1448 a 1487 a na vlaku ze Šumperka M 120.437 a M 131.101. V depu proběhly opět dny otevřených dveří s velkou výstavou historických a soudobých lokomotiv na paprscích malé točny a v přilehlém okolí. Navíc byly po oba dny uspořádány kavalkády lokomotiv s komentovaným výkladem. V rámci kavalkády jely lokomotivy z Dlouhé Třebové po 100. koleji na vjezdové nádraží a odtud po jižní spojovací koleji do odjezdové skupiny. Na jižní spojovací koleji bylo v místech montážní základny přehlídkové místo s tribunou pro fotografy a zde kavalkádu doprovázel železniční odborník Ing. Radko Friml odborným komentářem ke každé lokomotivě. Před kavalkádou byl pro zájemce vypraven vlak ze stanice a po ní zase zpět

Zde je výčet lokomotiv zúčastněných na výstavě lokomotiv a kavalkádách v České Třebové ve dnech 26. a 27.8.1995:

  • Parní lokomotivy: 310.006, 310.072, 313.432, 354.1217, 387.043, 422.025, 423.009, 423.041, 433.001, 433.002, 434.2186, 464.008, 464.202, 475.101, 475.1142, 477.043, 498.022, 498.104, 498.106, 524.1110, 534.0432, 556.0298 – všechny provozní. Dále byla na výstavě neprovozní 1435 CS 40A..
  • Elektrické lokomotivy: 100.001, 110.020, 111.018, 121.055, 122.051, 130.033, 130.036, 140.089, 140.094, 141.058, 150.016, 180.001, 181.002, 181.009, 182.026, 230.073, 263.001, 363.009.
  • Motorové lokomotivy a vozy: 720.016, 725.101, 725.220, 726.062, 742.383, 743.010, 753.001, 754.068, 771.084, 776.019, 781.545, BN-60, T 426.001, T 499.0002, 820.083, 842.010, 852.010, M 120.437, M 131.101, M 131.1405, M 131.1463, M 131.1448, M 131.1487,


Vystavená vozidla z vodárenské věže (19.8.1995) © Evžen Šimek

Kromě zde vyjmenovaných lokomotiv se po oba dny mohli návštěvníci na výstavě v DKV Česká Třebová setkat s dalšími lokomotivami, které zajížděly do depa v rámci běžného provozu na tratích v okolí České Třebové. Jednalo se o lokomotivy řady 750 a 754 z DKV Brno, které sem běžně zajížděly po trati č. 260. Ačkoliv vypadaly kavalkády na první pohled po oba dny stejně, nebylo tomu tak a některé lokomotivy byly přehozené, jiné vynechané, další zase nasazené oproti původnímu plánu. Navíc byly po oba dny vypraveny vyhlídkové vlaky po českotřebovském uzlu. 26. srpna 1995 proběhla v Národním domě zábava s kulturním programem. Druhý den, 27. srpna 1995, proběhla v malé scéně přednáška s promítáním diapozitivů se železniční tématikou, další přednáška byla věnována historii železnice.

Oba dny byla otevřena přepážka na poště 02 Česká Třebová a v DKV s použitím příležitostného razítka. Do oslav se zapojily i železniční dílny ŽOS Česká Třebová, v té době již privatizované a přejmenované na ČMKS. Zde byly dny otevřených dveří s prohlídkou závodu a rovněž výstava lokomotiv, které zde byly v té době opravovány. V železniční stanici, DKV i ŽOS bylo zajištěno občerstvení a prodej upomínkových předmětů. Ve večerních hodinách 26. srpna bylo v DKV Česká Třebová uskutečněno pro fotografy noční fotografování lokomotiv, před zahájením a po ukončení s odvozem zvláštním vláčkem. V neděli 27.8.1995 v České Třebové hlavní část oslav skončila a většina lokomotiv byla přesunuta na další víkend do Prahy.


Parní lokomotivy při nočním fotografování (26.8.1995) © Pavel Stejskal

Víkend 2. a 3. září 1995 byl ve znamení oslav v Praze, kde proběhly opět jízdy parních vlaků po okolí Prahy a pražských spojkách. V depu Praha Masarykovo nádraží byla výstava lokomotiv, také v Praze byly oslavy spojeny s dalšími kulturními akcemi. Nicméně v České Třebové probíhaly oslavy i o tomto víkendu téměř stejně jako předchozí týden, byla však vynechána kavalkáda lokomotiv a návozy návštěvníků zvláštními vlaky. V České Třebové zůstaly hlavně menší parní lokomotivy. Proti plánu bylo uskutečněno také noční fotografování lokomotiv na výstavě v DKV. Ve dnech 4. a 5. září 1995 byly ještě uspořádány dny otevřených dveří s výstavou lokomotiv pro místní školky a školy. Pro ně byly po uzlu vypraveny také parní vlaky s lokomotivami 310.072, 433.001, 433.002 a 524.1110.

Vedle celé řady parních jízd v okolí České Třebové byla v druhé polovině srpna v pracovní dny na některé osobní vlaky z České Třebové do Zábřehu na Moravě a do Chocně nasazována lokomotiva 180.002. Dne 14.8.1995 byla poprvé nasazená na zkoušku, zda bude stíhat jízdní doby lokomotiv řady 163, které zde byly turnusově nasazovány. Definitivní tečkou za rozsáhlými oslavami 150 let Olomoucko-pražské dráhy byl odvoz všech lokomotiv několika konvoji. Poslední opustily Českou Třebovou v noci z 5. na 6. září 1995.


Odjezd vlaku pro českotřebovské školy do depa (5.9.1995) © Pavel Stejskal

Jak jsem se již zmínil, bylo vydáno poměrně velké množství propagačních materiálů, brožur a knih. DKV Česká Třebová vydalo poměrně obsáhlou knihu pod názvem 150 let železnice v České Třebové. Kniha zahrnula rozvoj nádraží, depa a tratí v okolí České Třebové a dodnes je nepřekonaným dílem. Dopravní fakulta Jana Pernera vydala knihu o parních lokomotivách UNNRA řady 459.0. K ní je třeba dodat, že obsahově velice pěkná kniha byla sražena nekvalitním tiskem fotografií. DKV Česká Třebová vydalo v rámci oslav několik souborů pohlednic s lokomotivami. České dráhy vydaly knihy Železnice Čech, Moravy a Slezska a Masarykovo nádraží. K výročí byl vydán zvláštní časopis Osudový vlak a zvláštní vydání zpravodaje Českých drah Jedeme, které zároveň katalogem vozidel zúčastněných na oslavách.

K výročí vyšly také dvě poštovní známky, několik cenin a mnoho příležitostných razítek. Také samotná část oslav v České Třebové měla svoje razítko, které vytvořil Ing. Jiří Vorel, stejně tak i další razítka a přítisky. Z kavalkády v České Třebové vznikl film, distribuovaný na kazetách VHS. Jen na oslavy v České Třebové přispělo více jak 30 sponzorů z místních firem, ale byl sponzor i ze Slovenska. Česká Třebová se důstojně zhostila oslav, DKV zajistilo perfektní servis i zázemí pro desítky lokomotiv a jejich doprovod v průběhu celých oslav. Dopravní zaměstnanci zajistili bezchybný chod celého nádraží, doprovody vlaků a při běžném provozu železnice také návozy a průběh kavalkád.


Kolektiv pořadatelů z DKV Č.Třebová na točně depa (19.8.1995) © Evžen Šimek

Uplynulo 25 let od velkých oslav, letos připadá na Olomoucko-pražskou dráhu další výročí a to 175 let od zahájení provozu. České dráhy připravovaly nějaké dílčí připomenutí, ale koronavirová krize přípravy upozadila. Město Česká Třebová, jeho muzeum ani zdejší drážní složky před krizí žádné připomenutí výročí důležité trati nepřipravovaly.

Odkazy:

  1. Severní státní dráha – Wikipedie
  2. Železniční trať Česká Třebová – Přerov – Bohumín – Wikipedie
  3. Železniční trať Praha – Česká Třebová – Wikipedie
  4. Česká Třebová (nádraží) – Wikipedie
  5. Depo kolejových vozidel Česká Třebová – Wikipedie

Úvodní snímek: Lokomotiva 387.043 při kavalkádě (26.8.1995) © Pavel Stejskal

Upravil a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy