Výstava „160 let trati Česká Třebová – Brno“ objektivem VLAKY.NET

17.2.2009 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský Zdroj: Městské muzeum Česká Třebová

Výstava „160 let trati Česká Třebová – Brno“ objektivem VLAKY.NET

Dnes je poprvé široké veřejnosti přístupna výstava, o jejíž přípravě jsme vás v předstihu informovali a jejíž vernisáž proběhla v odpoledních hodinách právě uplynulé neděle. Je to první z nemnoha akcí připomínajících slavné výročí významné trati dnešního čísla 260, která byla od svého zrodu tak trochu v nemilosti a jako jedna z mála (ne-li jediná u nás vůbec) nezažila ani slavnostní zahájení provozu.

 

 


A jakoby ta absence slavnostnosti otevření trati předznamenala také nezájem budoucích pokolení o připomenutí jejího zrodu. I když se jednalo o důležitou trať, nikdy nebylo žádné kulaté výročí oslavováno. Jediným připomenutím byl historický vlak vedený lokomotivou 498.106 v roce 1999, kdy trať slavila 150. let od svého vzniku. Výročí této trati si nikdy nepřipomenulo ani město Česká Třebová, byť třeba malou výstavou, připomínající, že právě tato trať ovlivnila vývoj nejen nádraží a jeho proměnu v důležitý železniční uzel, ale byla též rozhodujícím faktorem v růstu a rozvoji České Třebové i celého okolí. Toto se však nyní změní.

Trasa tratě (zdroj Flash: Brno - Česká Třebová 2D) - ZOBRAZ EXTERNÍ ODKAZ!

To jsou slova, která dne 24.11.2008 napsal Pavel Stejskal, jeden ze zakladatelů Klubu českotřebovských fotografů železnice, na jeho stránkách. A nebyla to rozhodně slova planá, jak dokázal v roli velice pracovitého a obětavého kurátora výstavy, která byla pod křídly českotřebovského Městského muzea instalována a dne 15.2.2009 slavnostně zahájena v prostorách Kulturního centra Česká Třebová. Ale než přejdeme k vlastní reportáži z vernisáže, připomeňme si aspoň letmo samotnou historii slavící tratě.
 
Pohlednice tratí společnosti StEG (zdroj: stránky Železnice v České Třebové) - ZOBRAZ!
 
O prodloužení naší první parostrojní železnice, po níž první vlak dorazil z Vídně do Brna dne 7.7.1839, pronikly na veřejnost zprávy na počátku roku 1842. Mělo se tak stát v rámci spojení Vídně s Prahou a Drážďany. V prvním kole rozhodování o jeho trase však zvítězila varianta druhá, přes Olomouc. Nicméně nakonec se podařilo českým stavům prosadit také přímé spojení Brna s Prahou a práce na spojovací trati do České Třebové byly zahájeny v roce 1843 s tím, že provoz bude zahájen v roce 1846. V průběhu stavby se ukázalo, že tento termín je pro různé potíže, především (nikoliv však výhradně) geologického rázu, nereálný.
 
Strážní domek 137 v údolí Svitavy (zdroj: stránky Železnice v České Třebové) - ZOBRAZ!
 
Nakonec byla trať stavebně dokončena v roce 1848, bylo naplánováno a císařského dvoru oznámeno její slavnostní otevření, ale vše muselo být, dokonce opakovaně, odloženo pro až kuriózní nenadálé problémy – protahovaly se kolaudace staveb, nebyly včas dodány lokomotivy a dokonce chyběly jízdenky. Zkrátka zmatek nad zmatek, který popudil dokonce císaře pána, mladého Františka Josefa I., jenž nakonec jen vzal na vědomí, že zahájení provozu bude oznámeno v novinách. Žádná sláva se prostě nekonala (nakonec revoluční rok 1848 přinesl starosti jiné) a dne 1.1.1849 se vlaky po trati jen tak všedně rozjely. Další osudy trati (k nimž najdete dostatek informací v odkazech) ve stručnosti ukazuje tato tabulka:
 
Historie trati v datech
datum
událost
poznámka
01.01.1849
formální otevření trati
vlastník: NStB
01.01.1849
zahájení veškeré dopravy
provozovatel: KFNB
01.05.1850
změna provozovatele
KFNB → NStB
12.01.1855
změna vlastníka
NStB → StEG
01.06.1855
změna provozovatele
NStB → StEG
01.01.1908
změna vlastníka – zestátnění
StEG → KkStB
15.10.1909
změna provozovatele
StEG → KkStB
28.10.1918
změna vlastníka a provozovatele
KkStB → ČSD
09.08.1939
změna vlastníka a provozovatele
ČSD → ČMD/BMB
08.05.1945
změna vlastníka a provozovatele
ČMD/BMB → ČSD
10.02.1966
zahájení provozu v elektrické trakci
- úsek Opatov – Č.Třebová
3 kVss
01.01.1993
změna vlastníka a provozovatele
ČSD → ČD
24.01.1999
zahájení provozu v elektrické trakci
- úsek Brno-Židenice – Svitavy (mimo)
25 kV/50 Hz
24.01.1999
zahájení provozu v elektrické trakci
- úsek Svitavy (mimo) - Opatov
3 kVss
01.01.2003
změna vlastníka
ČD → SŽDC
 
Opusťme pro tuto chvíli reálnou historii a vraťme se k jejímu zachycení na výstavě v „Městečku u nádraží“, jak se České Třebové nikoliv neoprávněně říká. Význam železnice pro kdysi nepříliš významnou obec byl nakonec podtržen nejen samotnou expozicí, ale také slovy vyřčenými při její vernisáži. Ta sice propukla úderem hodiny sedmnácté, ale její aktéři byli pochopitelně na místě už dříve a s nimi se do výstavní místnosti vetřely v podobě mé maličkosti i VLAKY.NET, abychom vám mohli vystavené exponáty lépe přiblížit a nalákat vás tak k jejich shlédnutí in natura. Návštěva výstavy není žádný problém, protože Kulturní centrum leží pár kroků od nádraží a prohlídka je tak možná i mezi dvěma vlaky.
 
Kulturní centrum nedaleko nádraží © PhDr. Zbyněk Zlinský - ZOBRAZ!
 
Expozice není nějak rozsáhlá, ale velice dobře zachycuje dějiny trati mezi Brnem a Českou Třebovou od samotného jejího zrodu. Dalo by se dokonce říci až od třetihor, protože jedna vitrína obsahuje cosi na železničních výstavách nevídaného – pozůstatky dávného chobotnatce zvaného Deinotherium cuvieri, které byly nalezeny roku 1889 při stavebních pracích na trati. Ale krom této výjimky jsou zde pochopitelně artefakty už vyloženě železniční – od železničářských uniforem přes různé pomůcky až třeba po lokomotivy. Ty ovšem jen ve velikosti výstavním prostorům přiměřené, tedy modelové.
 
Rychlíková lokomotiva StEG řady Ia, která jezdila na jubilantce (zdroj: stránky Železnice v České Třebové) - ZOBRAZ!
 
Lokomotivy (a zajisté nejen je) najdete pochopitelně také na snímcích, které vedle psaných či kreslených dokumentů tvoří hlavní část exponátů. Kromě těch dávných, pocházejících z archivů, je jejich autorem vesměs sám hlavní pachatel výroční expozice, který se fotografickému ztvárňování železnice věnuje už od roku 1978. A co neměl k dispozici sám, tím přispěli jeho kolegové z už zmíněného Klubu českotřebovských fotografů železnice. Ale nebudu vás nudit zbytečně kladenými písmenky, když vás k virtuálnímu nahlédnutí na výstavu zve připojená galerie.
 
Pohled na část expozice © PhDr. Zbyněk Zlinský - ZOBRAZ! 
 
Ta zachycuje také hlavní momenty samotné vernisáže, která proběhla v malém sále Kulturního centra, kam přicházející hosty už zdáli zvaly melodie místního Velkého swingového orchestru. Sál se před zahájením nejen naplnil, ale dokonce přeplnil a všichni zúčastnění v něm vyzařovali jisté napětí. Organizátoři v podobě pochopitelné nervozity, jak to dopadne, hosté zase ve formě nedočkavosti spojené s očekáváním věcí příštích. Hlavním bodem programu bylo úvodní slovo Ing. Mojmíra Krejčiříka, železničního historika a známého autora publikací především o historii našich nádraží.
 
Ing. Krejčiřík vypráví o trati © PhDr. Zbyněk Zlinský - ZOBRAZ
 
Kdo očekával suchou přednášku s výčtem dat a dějů, byl nesporně zklamán. Ne že by byly posluchačstvu podobné informace snad upřeny, ale dostalo se mu jich ve velice poutavé podobě, citlivě okořeněné špetkou zajímavých příhod, které se udály v době stavby a krátce po zahájení provozu na jubilující trati. Za svůj proslov, který netrval dlouho, ale zajisté posluchačům utkvěl v mysli, byl Ing. Krejčiřík po zásluze odměněn potleskem a na pódiu jej vystřídal Pavel Stejskal ve své roli kurátorské.
 
Slovo má kurátor výstavy Stejskal © PhDr. Zbyněk Zlinský - ZOBRAZ
 
Jí pochopitelně odpovídal i obsah jeho slov, zaměřených na samotnou expozici i jeho roli v její přípravě. Tu umocnilo upřímné vyznání o osobním vztahu k trati směřující z České Třebové údolím Svitavy k Brnu, která je spjata s jeho životem už od dětství. Nechybělo ovšem ani poděkování všem dalším, kdož se na přípravě výstavy podíleli, ani jeho manželce, která její kvas musela v posledním období, doma opomíjena, přinejmenším trpně snášet. A pak už následovalo pozvání k návštěvě vlastní expozice.
 
Nápor prvních návštěvníků i médií © PhDr. Zbyněk Zlinský - ZOBRAZ!
 
I když musela být organizována z prostorových důvodů na etapy, ani ti, kdož čekali, až se na ně dostane, nepřišli zkrátka, V malém sále dále hudli swingující muzikanti k povznesení mysli a k potěše těla tu bylo zase připraveno malé občerstvení. Před výstavní místností se zatím utvořila fronta u „nádražní pokladny“, kde vstupující obdrželi lepenkovou jízdenku a mohli si zakoupit pohlednice s železniční tématikou, opatřit si je příležitostným razítkem a „postoupit dále do vozu“. A to vše můžete od dnešního dne až do 28. února také vy, dokonce už bez té fronty. Stačí, když do českotřebovského Kulturního centra zavítáte od úterý do neděle v době 9:00 až 12:00 a 13:00 až 17:00 hodin.
 
A ještě něco pro modeláře © PhDr. Zbyněk Zlinský - ZOBRAZ!
 
Poznámka:

Připojená galerie snímků má čtyři části. V první jsou fotografie českotřebovského nádraží a dalších drážních budov, druhá zachycuje několik vlaků, které v onu neděli jely po oslavující trati, třetí se vám pokusí přiblížit celou výstavu a čtvrtá je věnována průběhu její vernisáže. Můj záměr pořídit aktuální snímky z železničního uzlu Česká Třebová byl poněkud širší, ale počasí, které mne na místě přivítalo, nepřálo plánům přinést vám také několik záběrů z depa či dalších objektů, které by si to zasloužily. Takže na závěr aspoň jeden obrázek starší:

17.04.2008 - CZ LOKO Česká Třebová: zachovalá budova původních drážních dílen z roku 1862 © PhDr. Zbyněk Zlinský - ZOBRAZ!

Prameny a odkazy:
 1. Městské muzeum Česká Třebová
 2. Železnice v České Třebové - internetové stránky Klubu českotřebovských fotografů železnice
 3. „Zrození železnic v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“, P.Schreier, Baset, Praha 2004
 4. Sto padesát let trati Česká Třebová - Brno
 5. Výročí trati Česká Třebová – Brno
 6. 160 let trvání trati Brno – Česká Třebová
 7. Železnice z České Třebové do Brna zkrátila cestu z Prahy do Vídně
 8. Historie železničních tratí ČR 2007
 9. Popis trati 260 (Praha -) Česká Třebová - Brno
 10. Popis I. koridoru: Česká Třebová - Svitavy - Brno
 11. Trať Brno-Č.Třebová elektricky

Titulní obrázek: 350.013-9 v čele EC 171 HUNGARIA míří v den vernisáže na jubilantku © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy