Železniční expozice Městského muzea v České Třebové

25.12.2012 8:00 Pavel Stejskal

Železniční expozice Městského muzea v České Třebové

Dne 29. září 2012 dostali občané města Česká Třebová, návštěvníci a příznivci historie důstojný stánek Městského muzea. Město získalo stálou budovu pro muzejní sbírky, které se do té doby skladovaly v depozitáři. Vyvrcholilo tak 124 let trvající úsilí muzejního spolku, lidí, kterým historie a tradice města nebyla a není lhostejná.

 

 

 


Město objekt muzea nikdy nemělo, sbírky, které se z pochopitelných důvodů neustále rozrůstaly, se mnohdy nacházely v nedůstojných a nevyhovujících prostorech. Úsilí četných správců a dobrovolných pracovníků se zdálo být po mnoho let marné. Město mělo jiné priority, stále chyběly finanční prostředky i vhodné prostory. Po roce 1989 město získalo objekt v domě č. 11 v Klácelově ulici, se kterým se počítalo pro muzeum. Ale dlouholetý soudní spor o vlastnictví budovy zdržel realizaci muzea. V roce 2009 spatřil světlo světa projekt na výstavbu muzea spojením domu č. 11 s dosud nevyužitou a nevábnou prolukou u domu č. 9. S využitím dotace evropských fondů z Programu ROP NUTS II Severovýchod začala stavba v roce 2011. Město obdrželo dotaci z fondů ve výši 29,37 mil. Kč. Stavbu realizovala firma První litomyšlská stavební a.s. Vyvrcholení celé investice, která stála 33 291 374 Kč (rozdíl proti dotaci jde z rozpočtu města) bylo tedy výše uvedenou sobotu.


Projev starosty města při otevírání muzea © Pavel Stejskal

Za účasti regionálních politiků, poslanců, senátorů, rady města, zástupců patronátních měst a dalších pozvaných hostí, byla dopoledne dne 29. 9. 2012 po přednesených projevech přestřižena páska a muzeum tak otevřeno. Mottem celé muzejní expozice je: „Do České Třebové železnicí, autem, vzduchem a lodí“. Tomu je uzpůsobena stálá expozice muzea, neboť se jedná z hlediska historie města o charakteristické dopravní prostředky. Železnice utváří tvář města téměř 170 let, v České Třebové vzniklo a vyrábělo se populární vozítko Velorex, létání a konstrukcí letadel se zabýval rodák, akademický sochař František Formánek. Jen voda je trochu fikce, ale Česká Třebová měla být významným přístavem při uskutečnění plánovaného průplavu Dunaj – Odra - Labe. Místo zde najdou i nestálé expozice ve výstavních prostorech muzea. V objektu je také badatelna a přednáškový sál, který je využíván i při zasedáních městského zastupitelstva.


Badatelna a přednáškový sál © Pavel Stejskal

Z našeho zaměření nás bude zajímat expozice historie železnice v České Třebové, které je věnováno 1. podlaží budovy č. 11. Zde najdeme celou řadu exponátů z historie železnic. Modely historických vozu z roku 1845. Pohled na město v roce 1845 s polohou prvního nádraží je hned při vstupu do expozice. Na stěnách jsou pak panely s dokumenty a fotografiemi vývoje nádraží v České Třebové. Na multifunkční obrazovce si návštěvníci mohou navolit hned několik témat prohlížení historických fotografií. Dále je zde velice precizně zpracovaný model výpravní budovy z roku 1895. Tato budova byla pro zdejší nádraží v pořadí jako druhá a ustoupila rozšíření nádraží v roce 1925. To již na novém osobním nádraží stála výpravní budova nová, podstatně větší, tak jak ji známe i nyní. Tu v modelu, tentokrát v měřítku 1:120 může návštěvník spatřit v další části expozice. Model budovy je součástí modelového kolejiště ve velikosti TT. Kolejiště představuje pohled na českotřebovské nádraží ve stavu roku 1925. To již mělo osobní nádraží téměř současnou podobu.


Českotřebovské nádraží v miniatuře © Pavel Stejskal

Na kolejišti projíždějí v určeném intervalu vlakové soupravy. Zatím zde „krouží“ pouhé tři soupravy, ale v plánech muzea je rozšíření provozu o další vlaky, jakož i další oživení pomocí celé řady doplňků, postaviček a drobnějších budov. Samotné kolejiště v detailech neodpovídá kolejovému plánu nádraží roku 1925, hlavně v počtu příjezdových kolejí v obou hlavních směrech, koleje na modelu byly takto upravené vzhledem k provozu vlastního kolejiště v podmínkách muzea. V další části expozice je pohled do pokladny ČSD ve třicátých letech. Od pokladny pak lze vstoupit do osobního vozu, jaké jezdily na našich železnicích až do 70. let minulého století. Zde si zájemci mohou sednout do kupé, za oknem mohou na obrazovce sledovat jízdu krajinou, nebo zvolit další programy o železnici. Vagon zde není z pochopitelných důvodů celý, je to jen segment, ale navozující plně atmosféru cestování minulého století.


Reálné kupé s virtuální krajinou za oknem © Pavel Stejskal

K doplnění celé expozice je několik figurín v uniformách železničářů z různých období drah. U východu z expozice pak návštěvníci mohou absolvovat kvíz se slangu železničářů. Časem ještě přibude kvíz z přezdívek lokomotiv. V expozici muzea chybí až na jednu výjimku zmínka o Janu Pernerovi, který podílem na projektu a stavbě Olomoucko-pražské dráhy velkou měrou ovlivnil toto město. Zarážející je právě zmínka o Janu Pernerovi na jednom z panelů železniční expozice, že to byl jen jeden z týmu stavbyvedoucích. Přitom právě v České Třebové bylo náměstí před nádražím po Janu Pernerovi pojmenováno náměstí a od té doby tento prostor hyzdí jakýsi výtvor, který má tohoto velikána počátků naší železnice jako socha představovat.


Podivná socha Jana Pernera na stejnojmenném náměstí (25.9.2010) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Město Česká Třebová má nyní své muzeum, důstojný stánek historie, výstavní prostory, studovnu a konferenční sál. Nyní nezbývá jen popřát pracovnicím muzea mnoho spokojených návštěvníků nejen těch místních, ale i odjinud. V muzeu je opravdu na co koukat, rozšířit si obzory o věci, které ani českotřebováci mnohdy netuší. Klácelova ulice dostala novou podobu, ve které se prolíná historický objekt č. 11 s novou, moderní budovou. Zanikla nedůstojná proluka, která sloužila jako neveřejné WC hlavně při dnech sportu a k občasným černým skládkám. Také radní města se nyní budou moci důstojně zasedat a projednávat další rozvoj České Třebové. Proto až budete projíždět tímto městem, jehož dnešní podobu značně ovlivnila železnice, najděte si dost času k návštěvě zdejšího Městského muzea. Rozhodně to nebude čas ztracený.


Pokladna a vstup do vozu, který hlídá výpravčí © Pavel Stejskal

Odkazy:
  1. Česká Třebová - Wikipedie
  2. Město Česká Třebová - oficiální stránky
  3. Muzeum Česká Třebová
  4. Depo kolejových vozidel Česká Třebová - Wikipedie
  5. Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
  6. Kanál Dunaj-Odra-Labe - Wikipedie

Úvodní snímek: Pohled do části železniční expozice © Pavel Stejskal

Galéria

Súvisiace odkazy