DKV Česká Třebová

31.7.2004 15:44

DKV Česká Třebová

Česká Třebová - Kolegovia fotografi, redakcia Loko-stránok Vás prosí o pomoc pri určovaní niekoľkých rušňov nachádzajúcich sa v DKV Česká Třebová, ktoré budú onedlho zošrotované. Nie sú označené radovým označením, ani výrobnými štítkami. Pomocou Lokoštatistiky sa nám podarilo vylúčiť niekoľko strojov, ktoré neprichádzajú do úvahy. Ak budete schopní určiť niektoré rušňe, dajte vedieť redakcii VLAKY.NET (agentc@elnet.sk) alebo Loko-stránok (lokocislo@seznam.cz).
Rušeň rady 121 - jeden z ústeckých rušňov, ktoré boli zrušené minulý rok - buď č. 034 alebo 059Rušeň rady 735 DKV Liberec - ide buď o č. 107, 135, 149, 150, 151, 168, 190, 193, 194 alebo 283, ale s najväčšou pravdepodobnosťou to bude 735.168, prosíme o potvrdenie.Rušeň rady 750 DKV Liberec. Zvláštne znamenie: náter pluhov.Rušeň rady 753 DKV Č. Třebová - buď č.171 (hlásený ako prevádzky neschopný, ale má iné pluhy) alebo č. 187 (ale ten ešte najmenej v januári 2004 jazdil).Rušeň rady 770 z neznámeho depa - ( nie je to 771.043 ! ). Zvláštne znamenie : úzky výstražný pruh.

-Miroslav Pösel-

Súvisiace odkazy