Oslavy 170 let trati Brno – Česká Třebová

15.6.2019 8:00 Pavel Stejskal

Oslavy 170 let trati Brno – Česká Třebová

V letošním roce proběhly oslavy trati Brno – Česká Třebová, která si připomněla 170 let od zahájení provozu. To proběhlo 1. ledna 1849 bez okázalých oslav, průjezdu panovníka a jeho doprovodu, slavobrán a zdravic na jednotlivých zastávkách slavnostního vlaku, tak, jak to bylo do té doby zvykem. Zahájení provozu bylo oznámeno lakonickou správou v novinách. Letos si toto kulaté výročí připomenuli hned v několika městech ležících na jubilující trati.

První připomenutí výročí 170 let trati Brno – Česká Třebová proběhlo vlastně již 15. září 2018, kdy na regionální den železnice v České Třebové projel po této trati parní vlak s rakouskou lokomotivou 310.23 v čele. Výročí si tak připomenuly České dráhy a zdálo se, že další připomenutí se již konat nebude.


310.23 v čele vlaku do Brna, Opatov, 15.09.2018. © Pavel Stejskal

V prosinci 2018 se na městském úřadě ve Svitavách sešli starostové měst Svitav a České Třebové a obcí Opatov, Hradec nad Svitavou a Březová nad Svitavou, zástupce spolku Poličská lokálka z.s., Městského muzea a galerie Svitavy a Informačního centra Svitavy a usnesli se, že si výročí trati připomenou oslavami s jízdou parního vlaku a výstavou o historii trati. Termín byl zvolen podle hlavního pořadatele, města Svitav na 1. červen 2019, kdy byl stanoven také stejný datum dokončení dopravního terminálu před svitavským nádražím. Tento termín však nebyl příliš vhodný, neboť toto datum je exponované, protože je Den dětí a problém byl se zajištěním vhodné parní lokomotivy a soupravy pro jízdu na hlavní trati. Nicméně na tomto sezení všichni zúčastnění souhlasili s předloženým plánem oslav a slíbili, že se budou aktivně podílet na přípravách i spolufinancování oslav. Osloven byl také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který přislíbil záštitu nad oslavami a finanční příspěvek.

Nicméně se za několik týdnů ukázalo, že město Česká Třebová uspořádá své oslavy ve spolupráci s Městským muzeem a Kulturním centrem Česká Třebová, spojené rovněž s jízdou parního vlaku. Samotné oslavy v České Třebové tedy proběhly ve dnech 4. až 7. dubna 2019. Zahájeny byly vernisáží výstavy „Železnice jako malovaná“, věnované výtvarnému umění s motivy nádraží a železnice. Výročí trati Brno – Česká Třebová zde bylo připomenuto jen okrajově a dalším výročím, které připadá na letošní rok, je 95 let od otevření současné výpravní budovy v České Třebové. K tomuto výročí byl zaměřen další program. Uskutečnilo se promítání filmů z Národního filmového archivu, na kterých byly záběry železnice z České Třebové a okolí. V sobotu 6. dubna se uskutečnila jízda parního vlaku z České Třebové do Letovic a zpět. V čele stanula parní lokomotiva 423.009. Poslední den oslav proběhly komentované prohlídky výpravní budovy a řídícího stavědla 019 v České Třebové.


Zvláštní vlak Č.Třebová - Letovice  6.4.2019. © Pavel Stejskal

Další připomenutí výročí 170 let trati Brno – Česká Třebová proběhla v Městské knihovně Blansko ve dnech 15. až 17. května výstava „Od koněspřežky po blanenské tunely“. Výstava byla velice krátká, trvala pouhé 3 dny a jejím autorem byl Milan Sýkora, historik a badatel z Blanska. Výstava byla zahájena přednáškou o významu trati pro Blansko a okolí.


Od koněspřežky k blanenským tunelům, výroba parních lokomotiv v Adamově. 17.5.2019. © Pavel Stejskal

Mezitím vrcholily přípravy k oslavám, jejichž hlavní centrum se měly stát Svitavy. Připravovala se výstava, která dostala název „Železnicí údolím Svitavy“ a její rozsah tak obsáhnul větší část výstavních prostor Městského muzea a galerie Svitavy. V posledním týdnu před pátkem 31. 5. 2019 vrcholily dokončovací práce na dopravním terminálu, který měl být otevřen v sobotu 1.6.2019 po příjezdu parního vlaku. Nastal však problém, zda vůbec parní lokomotiva pojede. Jednalo se opět o stroj 423.009, která před tím byla nasazena na několika akcích v předešlých týdnech a projevily se na ní závady, které neumožňovaly její další nasazení a lokomotiva tedy podrobila opravám. Nicméně pořadatelům spadl kámen ze srdce, když přišla z depa v České Třebové zpráva, že se oprava povedla a lokomotiva se zatápí.

Dne 31.5.2019 byla v rámci Noci v muzeu zahájena výstava „Železnicí údolím Svitavy“ vernisáží v Městském muzeu a galerii Svitavy. Na více jak 60 panelech je představen průřez historií provozu na trati Brno – Česká Třebová, představení jednotlivých úseků a nádraží s některými zajímavostmi, a to včetně tunelů. Dále je zde seznámení se společností Severní státní dráhy a Společností státní dráhy (StEG), vlastníky a provozovateli dopravy na jubilující trati v průběhu 19. a počátku 20. století i lokomotivami, které byly na trati Brno – Česká Třebová v průběhu 170 let nasazovány. Není opomenuto ani období parního provozu v 70. letech, kdy zde parní trakce končila, ale také nasazení barevných brejlovců. Rekonstrukce trati a její přerod v součást 1. koridoru a současnost provozu je zde rovněž součástí panelů. Další částí výstavy je část expozice z výstavy „Z Vídně na sever“, která proběhla v Národním památkovém ústavu v Ostravě. Z této výstavy byla zapůjčena část, která pojednává o tratích Severní státní dráhy a StEGu. Kromě popisu vývoje těchto tratí je tato expozice zaměřena hlavně na architekturu budov pro zajištění provozu obou společností a za tímto účelem byla zapůjčena rovněž kolekce modelů budov, které pro výstavu „Z Vídně na sever“ vyrobil ing. Vladimír Londin z Olomouce. Součástí výstavy jsou rovněž modelová kolejiště, z nichž největší a nejdokonalejší je ve velikosti H0, řízené pomocí počítače. Jeho autorem je svitavský modelář Milan Meisl, který během výstavy bude toto kolejiště předvádět v provozu každou neděli odpoledne.


Železnicí údolím Svitavy, úvodní panel, MG Svitavy, detail kolejiště, 31. 5. 2019. © Pavel Stejskal

Doplněním celé expozice jsou modely parních lokomotiv, představující hlavní typy lokomotiv, které byly na jubilující trati nasazovány v různých obdobích. Po dobu vernisáže zahrála kapela Lokálka, bylo podáváno občerstvení a uskutečnila se komentovaná prohlídka výstavy. Vedle otevření výstavy „Železnicí údolím Svitavy“ byla zahájena v dalších prostorách muzea výstava Deskové a vzdělávací hry ve spolupráci s firmou Albi, která hry vyrábí. Výstava zaujme malé i velké a návštěvníci si zde mohou tyto hry vyzkoušet a zakoupit. Dalším bodem muzejní noci bylo odhalení další části tzv. Klicperky, keramického panoramatu Svitav, provedeného na zdi proti muzeu. Toto dílo vzniká postupně už několik let a je dílem profesora university z Opole Wita Pichurského. Nová část panoramatu ukazuje několikdalších domů na svitavském náměstí a v této oblasti nebylo zapomenuto na železnici a vlaky. A lokomotivy zde můžeme nalézt hned tři. Noc v muzeu pokračovala také ve výstavních prostorách na výstavě Deskové a společenské hry, kde si mohli děti, ale i dospělí vyzkoušet celou řadu her, od jednodušších až po složité, včetně četných hlavolamů.


Starosta Svitav D. Šimek odhaluje Klicperku, Svitavy, 31. 5. 2019. © Pavel Stejskal

V sobotu 1. června ve Svitavách proběhla celá řada akcí, zaměřených hlavně na Den dětí. Název „Hrajeme Sy“ připadal na první pohled jako hrubka, nicméně Sy je zkratka pro město Svitavy. Ale součástí programu, který se odvíjel hlavně na prostorném svitavském náměstí, byly také oslavy trati Brno – Česká Třebová, kdy za tímto účelem byly vypraveny parní vlaky z České Třebové do Letovic a zpět. V jejich čele stanula již zmíněná parní lokomotiva 423.009. Příjezd vlaku do Svitav byl očekáván zástupem obyvatel, zástupci města a pořadatelů včetně starosty města Davida Šimka. Mnozí z účastníků uvítání vlaku byli oblečeni v dobových kostýmech a uniformách. Vlak měl ve Svitavách půl hodiny pobyt, během kterého proběhly zdravice a následně byl otevřen přednádražní dopravní terminál, kterým se změnil do té doby nevzhledný prostor před nádražím. Po celý den byla mezi nádražím, náměstím a muzeem zavedena autobusová doprava historickým autobusem Tatra z roku 1940. V muzeu pokračovaly výstavy, na nádvoří se mohli zájemci svést parním vláčkem Síčovy zahradní železnice, v dílně si malí zájemci mohli postavit vláček nebo si zahrát na výstavě deskových her. Kromě výstav bylo v činnosti modelové kolejiště ve velikosti H0 a pro zájemce byl k dispozici trenažer práce výpravčího se dvěma stanicemi a jednou odbočkou, který vyrobili a obsluhovali členové Chornického železničního klubu, který byl předveden už při Muzejní noci. V prodeji byly propagační materiály, pohlednice, magnetky a turistické vizitky. Zájemci mohli získat do turistických zápisníků celou řadu příležitostných razítek. Parní vlak jel z České Třebové do Letovic a zpět odpoledne ještě jednou a v přilehlých obcích byl také vítán. V Letovicích byl připraven pro návštěvníky bohatý kulturní program.


Horké párky, studené pivo, roznáška občerstvení u parního vlaku, Svitavy 1. 6. 2019. © Pavel Stejskal

Hlavní program oslav v sobotu 1.6. skončil, výstava „Železnicí údolím Svitavy“, věnovaná výročí 170. let trati Brno – Česká Třebová bude v Městském muzeu a galerii Svitavy pokračovat až do 22. 9.2019. Kromě právě uplynulých oslav trati a běžící výstavy se připravuje nakladatelstvím Tváře kniha o jubilující trati pod názvem Železnice v údolí řeky Svitavy, která vyjde v létě a bude v prodeji v síti knižního obchodu. Po vydání se připravuje také křest, pevný datum a místo nebyly doposud stanoveny.

Galéria

Súvisiace odkazy