Slavnostní otevření dopravního terminálu v České Třebové

21.9.2010 8:00 Pavel Stejskal

Slavnostní otevření dopravního terminálu v České Třebové

Od zimy roku 2008/2009 změnilo náměstí před nádražím v České Třebové zcela svou tvář. Po 17 měsících intenzivních stavebních prací zde vyrostl zcela nový dopravní terminál s autobusovým nádražím a podzemními garážemi. Ten byl 15. září 2010 v 11 hodin slavnostně otevřen.

Hlavními investory bylo město Česká Třebová a Evropská unie prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II Severovýchod. Hlavním dodavatelem stavby byla firma OHL ŽS a.s.

 


Slavnostního zahájení se zúčastnili zástupci investora, starosta města, zástupci Pardubického kraje v čele s jeho hejtmanem, zástupci ministerstva pro místní rozvoj, Českých drah a další hosté, mezi nimiž byli i zástupci partnerských měst. Celý akt byl zahájen státní hymnou a po ní se úvodního slova ujal starosta města Česká Třebová Jaroslav Zedník. Ten uvítal všechny hosty a přednesl projev, v němž shrnul zásluhy projektantů i stavbařů o vznik tohoto díla. Poté přednesli své proslovy hejtman Pardubického kraje Radko Martínek a také zástupci Českých drah a dodavatelské firmy. Po projevech a zdravicích zástupců partnerských měst byla nakonec přestřižena páska.

Po tomto aktu se pak všichni hosté i početný dav obyvatel města a okolí vydali k prohlídce dopravního terminálu, nově upraveného náměstí i podzemních garáží. Poté následovala tisková konference, kde jednotliví hosté zodpověděli mnoho otázek týkající se stavby i využití terminálu.Terminál začne plně sloužit veřejnosti od pondělí 20. září 2010. V podzemní části jsou garáže s 259 parkovacími místy. Garáže a nové autobusové nádraží jsou funkčně propojené s výpravní budovou Českých drah. Autobusové nádraží je moderně zastřešeno konstrukcí ze skla a oceli.

Na něm je 6 stání pro nástup a 1 stání pro výstup cestujících. Vedle něj je i parkoviště Taxi. Přístupy jsou bezbariérové, opatřeny vedle schodů a eskalátorů i výtahy. Zcela nově a moderně je upravené celé náměstí před nádražím, které nyní nese jméno Jana Pernera. Výraznými prvky jsou zde vodní kaskáda, otáčející se žulová koule a také abstraktní socha, která má představovat Jana Pernera. Vše doplňuje zcela nové osvětlení a velké vegetační úpravy. Náklady na celou stavbu a úpravy přišly na necelých 330 milionů Kč včetně DPH. Město se podílelo vlastními investicemi na této stavbě ve výši 125 milionů Kč. Od 1. září 2010 je také přejmenováno náměstí před nádražím na náměstí Jana Pernera.

Celému slavnostnímu ceremoniálu předcházela vernisáž výstavy Proměny českotřebovského nádraží a okolí v toku času. Výstava, kterou pořádá Městské muzeum Česká Třebová, byla otevřena v předvečer otevření terminálu 14. 9. a na mnoha fotografiích a dalších dokumentech ukazuje proměny nádraží od jeho postavení v roce 1924 až do současnosti. Výstavu lze navštívit denně kromě pondělí v Kulturním centru v Nádražní ulici do 30. září 2010.

Titulní snímek: Průčelí výpravní budovy s částí střechy autobusového nádraží © Pavel Stejskal

Galéria

Súvisiace odkazy