Výstava o dvojici našich hlavních tratí stojí za návštěvu

11.7.2018 8:00 Pavel Stejskal

Výstava o dvojici našich hlavních tratí stojí za návštěvu

Pod názvem Z Vídně na sever probíhá ve výstavních prostorách ostravského územního pracoviště Národního památkového ústavu výstava o dvou páteřních železničních tratích na území České republiky. Tou první je Severní dráha císaře Ferdinanda (k.k. privilegierte Kaiser Ferdinands-Nordbahn, KFNB), zkráceně Ferdinandka, druhou pak Severní státní dráha (Nördliche Staatsbahn, NStB).

 

 


Severní dráha císaře Ferdinanda byla postupně budována z hlavního města monarchie Vídně přes Břeclav, Přerov, Ostravu do Haliče. Severní státní dráha zprvu nevycházela přímo z Vídně, ale z Olomouce, a vedla do Prahy. Na ní navázala trať Brno – Česká Třebová a z Prahy trať pokračovala přes Podmokly (dnes Děčín) na saské hranice. Obě železniční společnosti prožívaly krize i období rozkvětu, budovaly další tratě a rozšiřovaly svoji síť. Ferdinandka byla budována soukromým kapitálem, zatímco Severní státní dráha byla stavěna státem, tedy monarchií. V roce 1855 byla síť NStB spolu s dalšími státními drahami v monarchii a dalším movitým i nemovitým majetkem odprodány francouzskému kapitálu, a tak vznikla Rakouská společnost státní dráhy (Staatseisenbahn Gesellschaft, StEG), hovorově Štég.


Pohled do výstavních prostor © Pavel Stejskal

Jestliže někdo očekává, že na výstavě budou obrázky a modely lokomotiv, bude určitě zklamán. Já, ačkoliv jsem rovněž zaměřen spíše na lokomotivy, jsem zklamaný rozhodně nebyl. Výstava je zaměřena na stavby obou společností, které byly potřebné pro železniční provoz. Na 15 tabulích lze vysledovat podrobnější historii obou společností, doplněnou o řadu obrázků historických, ale i současných, které zachycují vybraná nádraží, depa, dílny a další stavby. Nechybí ani kolejové plány nebo nákresy některých nádraží. Lze si tak udělat obrázek, jak se rozrůstala nádraží v Olomouci či Brně, nebo jak vypadalo nádraží v Zábřehu na Moravě v roce 1845. V několika vitrínách je hned několik desítek modelů v měřítku 1 : 160, které přestavují různé objekty obou železničních společností.


Vitrína s modely budov KFNB © Pavel Stejskal

Jde hlavně o výpravní budovy, z nichž některé již neexistují či jsou přestavěné, mnohdy k nepoznání. Na čestném místě je pak velice pěkné dioráma nádraží Český Brod, přestavující tuto  stanici,  jak vypadala v roce 1845. Dioráma je ve velikosti H0 (1 : 87) i s parní lokomotivou Olmütz  („Olomouc“), jednou z těch, které tímto nádražím projížděly dne 20. srpna 1845 při otevření Olomoucko-pražské dráhy. Výstava je doplněna o model košového návěstidla, uniformu železničního úředníka a figurínu výhybkáře. Mezi modely budov bych chtěl vyzdvihnout zmenšeninu pomocné vodárenské stanice Lačnov u Svitav, která byla v roce 2016 zbořena. Dalšími zajímavými modely je nádraží Zábřeh na Moravě nebo první choceňská výpravní budova. Ale všechny modely jsou všechny velice zajímavé a pěkné.


Model prvního nádraží v Chocni © Pavel Stejskal

Ačkoliv výstava není velká svým rozsahem, je velice poutavá. Představuje tak naši železnici v období jejích počátků a prvotního rozvoje a ukazuje hlavně architekturu budov, které tvořily tehdejší nádraží a byly důležité pro železniční provoz v dnes už vesměs zapomenuté podobě. K výstavě byl vydán poměrně rozsáhlý katalog, obsahově téměř shodný s její expozicí. Výstava, veřejnosti otevřená dne 5. října 2017, měla původně skončit již 31. března 2018, ale byla prodloužena až do 28. září 2018. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště (ÚOP) Ostrava, kde je umístěna výše popsaná výstava, se nachází na adrese Odboje 1, Ostrava-Moravská Ostrava, což je nedaleko železniční zastávky Ostrava–Stodolní. Je ji možno navštívit v pracovní dny od 09:00 do 15:00 hod. za lidové vstupné zvíci 10 Kč.


Poloha ÚOP Ostrava a zastávky Ostrava-Stodolní na mapě; zdroj: mapy.cz

Odkazy:

  1. ÚOP Ostrava – oficiální web
  2. Severní dráha císaře Ferdinanda – Wikipedie
  3. Severní státní dráha – Wikipedie
  4. Výstava Z Vídně na sever mapuje dvě páteřní železniční tratě České republiky - Národní památkový ústav
  5. Výstava Z Vídně na sever je prodloužena - Národní památkový ústav
  6. Z Vídně na sever - Knihkupectví Juditina věž – nabídka a anotace katalogu výstavy

Úvodní snímek: Vitrína s modely budov NStB © Pavel Stejskal


Upravil a mapkou i odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy