Naše téma: Postkoronavirová důvěra cestujících ve VHD

6.4.2020 8:00 Dominik Havel

Naše téma: Postkoronavirová důvěra cestujících ve VHD

Zatímco represivní opatření v dohledné době postupně pominou, jedna nehmotná věc bude ještě dlouho svírat společnost: strach. Strach z trávení volného času ve společnosti, z bloumání po obchodech, z popíjení v barech a v hospodách, z cestování. A dost možná také oslabená důvěra ve veřejnou dopravu.

V posledních týdnech jsme svědky zcela ojedinělého jevu. Dopravní podniky, ale i organizace jako Ropid nebo Kordis vyzývají cestující, aby pokud možno necestovali veřejnou dopravou a přepravovali se jinak – pěšky, na kole nebo autem. Vláda zrušila modré parkovací zóny, Rekola jsou díky sponzorům zdarma. Cestujících v MHD ubylo až na desetinu, na což různí dopravci reagovali jinak. Zatímco většina dopravních podniků se vydala cestou prázdninových jízdních řádů, Plzeň začala některé spoje zdvojovat, aby cestující seděli co nejdále od sebe. V drtivé většině autobusů se nepoužívají přední dveře a v řadě systémů panuje právní vakuum, kdy veřejná doprava sice zdarma není, ale zároveň si cestující nemůže koupit jízdenku (to má tu výhodu, že majitelům předplatních jízdenek se nemusí vyplácet návratky). Zlínský kraj omezil obslužnost na rozsah povánočního období, od čehož následně upustil a zároveň kontroverzně obnovil prodej jízdenek řidičem. A tak by se dalo pokračovat.

Otázka je, kdy a v jakém počtu se cestující vrátí. V posledních letech se veřejné dopravě v Česku dařilo jako nikdy předtím. Ministerstvo dopravy i většina krajů zvětšovaly počty objednaných kilometrů, na řadě linek byly zavedeny nové spoje v okrajových polohách a kouzlo integrovaných systémů začaly objevovat i ty kraje, které se integraci doposud bránily. Železnice si vydobyla zaslouženou pozici, stala se jasnou volbou na řadě dálkových relací a mnohde se stala obětí vlastního úspěchu – jmenovitě například kolem Prahy s přesahy až za hranice Středočeského kraje. Lidé objevili, že čas ve vlaku se dá využít. Ve jménu lepšího ovzduší a životního prostředí vůbec sílila pozice MHD ve velkých městech a zahraniční příklady dokazují, že mezi mladými lidmi klesá zájem o vlastnictví auta. V „dopravně vyspělých“ zemích jako Švýcarsko se cíleně omezovala infrastruktura pro IAD za účelem zvýšení atraktivity VHD.


Už dva dny před uzavřením škol v Česku byl Railjet v 18:44 z Prahy poloprázdný. Z rozhlasu se místo uvítání ozvalo pouze upozornění na povinnou karanténu po návratu z Itálie a u každého sedadla byl tento leták MZČR (s dost divnou angličtinou a ještě divnější němčinou a italštinou na opačné straně), 9. 3. 2020 © Dominik Havel

To všechno je ale teď v ohrožení. Zbytek cestujících, který v systému zůstal, je zklamaný z toho, že byl zrušen zrovna ten který vlak, a to často ze dne na den bez dostatečné informační kampaně, nebo dokonce bez aktualizace systémů ČD a IDOS (v Královéhradeckém kraji šlo na obou webech vyhledat zrušené vlaky i v první den omezení provozu). Lidé zjišťují, že v současné situaci není život bez auta tak lehký jako běžně, a mnoho měst v zahraničí zrušilo veřejnou dopravu úplně. Auto je rázem jedinou možností, jak se bezpečně přepravovat na delší vzdálenosti.

Jestli se něčeho v souvislosti s VHD bojím nejvíce, je ztráta politické podpory a návrat do 60. let na Západě, kdy MHD jen překážela a města se přetvářela tak, aby zvládala vzrůstající automobilový provoz – v dnešní době ten jediný zdravý a bezpečný. Pravděpodobně nakonec rozhodne doba, po kterou tento strach bude mezi lidmi přetrvávat a zda se během této doby podaří některá autofilní řešení prosadit. Do té doby se dá očekávat, že cestující budou MHD nadále využívat, jelikož centra měst všechna ta auta prostě nepoberou. Naopak větší propad se dá čekat v dálkové dopravě, která se dá automobilem daleko snáze a s okamžitou platností nahradit. Navíc se na ní projeví výrazně oslabený cestovní ruch a třeba i celospolečenský „objev“, že řada věcí se dá zařídit online bez nutnosti osobní přítomnosti na místě.

Ať už to dopadne jakkoli, pro všechny strany v oblasti veřejné dopravy bude velkou výzvou dát cestujícím najevo, že jsme tu zpět pro vás. Tak jako dříve.

Myslíte si, že současná situace trvale změní pohled společnosti na veřejnou dopravu?

Jak se dopravci a objednatelé vypořádají s možným úbytkem cestujících?

Hrozí podle vás ztráta politické podpory, snižování rozpočtů na dopravní obslužnost a v konečném důsledku začarovaný kruh snižujících se výkonů a ubývajících cestujících?

Odkazy:

Úvodní foto: Brno hl. n., 21. 12. 2019 © Dominik Havel

Súvisiace odkazy