Naša téma: Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou

9.9.2019 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Naša téma: Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach  – Moldava nad Bodvou

Elektrifikácia úseku železničnej trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou sa bude realizovať v takzvanom redukovanom variante. Ten zahŕňa elektrifikáciu trate a modernizáciu zabezpečovacieho zariadenia, ako aj rekonštrukciu železničného zvršku a spodku vrátane úpravy nástupísk. Investičné náklady predstavujú 58 miliónov eur. Na stredajšom (27. 8.) výjazdovom rokovaní v Kokave nad Rimavicou to odsúhlasil vládny kabinet.


Takúto správu priniesli slovenské médiá koncom augusta. Už pred uvedeným rokovaním vlády sa však k tejto otázke objavila na internetovom portáli FinWeb.sk akoby „uniknutá“ správa (neskoršie aktualizovaná), ktorá iniciovala výmenu názorov v príslušnej sekcii diskusného fóra VLAKY.NET. Vzhľadom na to, že následná diskusia sa uberala zvyčajným (teda nie vždy serióznym) smerom a rozhodne nebola vyčerpávajúca, rozhodli sme sa vrátiť sa k jej meritu v tejto rubrike, ktorú čítajú aj užívatelia ďalší, diskusné fórum pravidelne nenavštevujúci. Tak poďme k veci. V druhom vyššie odkazovanom článku sa (miestami z pohľadu odborníkov alebo iba poučených laikov až úsmevne) píše:

Železničné trate na Slovensku sa začali elektrifikovať od roku 1945 ešte pre parné lokomotívy, ktoré mali vysokú spotrebu uhlia. Po dobudovaní infraštruktúry na najvyťaženejších úsekoch však ďalšia elektrifikácia ustala. Na 56 percentách našich koľajníc sa stále dopravíte iba takzvanými „motoráčikmi“. Tie v porovnaní s elektrickými vlakmi prevážajú podstatne menej cestujúcich. Po siedmich rokoch nemenného stavu Železnice Slovenskej republiky navrhli elektrifikáciu trate medzi Haniskou pri Košiciach a Moldavou nad Bodvou. Analytici Útvaru hodnoty za peniaze na ministerstve financií však považujú túto investíciu za spoločensky nenávratnú a odkazujú, že na Slovensku sú úseky, ktoré potrebujú elektrifikovať omnoho viac. Zjavná odborná neznalosť páchateľa správy však na podstate jej vecného obsahu príliš nemení.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dňa 10.12.2012 podpísali s firmou PRODEX spol. s .r.o. Bratislava zmluvu o spracovaní projektovej dokumentácie stavby Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto, ktorá mala byť dodaná do decembra 2014, a termín bol zmluvne odložený o dva roky. To všetko aj s podrobnosťami si môžete prečítať na webe ŽSR. A nájdete tam aj stručný popis projektu: Cieľom je dosiahnuť lepší dopravný komfort cestujúcich jednak zlepšením dynamiky jazdy, lepšou vybavenosťou trate ako aj lepším súbehom osobných a nákladných vlakov na elektrifikovanom úseku Haniska pri Košiciach - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto. Elektrifikáciou trate sa vytvorí predpoklad na prepojenie trate s pripravovaným integrovaným systémom osobnej koľajovej dopravy Košice.

Pravdou je taktiež to, že k projektu sa vyjadril Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) nepríliš pozitívne, aj keď v predmetnom článku sú závery analytikov ÚHP podané v neprípustne zostručnenej skratke – preto odporúčame prečítať si materiál celý. Jeho text navyše pomerne podrobne popisuje celý projekt a jeho poslanie, ako ho prezentuje správca železničnej infraštruktúry. Podobne odporúčame do vašej pozornosti podklad ministra dopravy a výstavby na rokovaní vlády Slovenskej republiky 27.8.2019. Má siahodlhý názov Návrh na realizáciu stavby Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat II. etapa v plnom profile a stavby Elektrifikácia úseku trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou v redukovanom variante, naznačujúci, že text k našej téme sa v ňom začína až nižšie, konkrétne na strane 4.

Už vieme, že vláda schválila pokračovanie projektu v „redukovanom variante“. Na pochopenie jej rozhodnutia je teda treba vedieť, čo to je. Štúdia uskutočniteľnosti zámeru porovnávala okrem nulového, teda ponechania trate bez akéhokoľvek stavebného zásahu, ďalšie tri varianty:

  • Minimálny variant pozostáva výlučne z elektrifikácie trate.
  • Redukovaný variant pozostáva z elektrifikácie trate a modernizácie zabezpečovacieho zariadenia na totožnom úseku elektrifikácie tzn. Haniska pri Košiciach – Moldava na d Bodvou a z rekonštrukcie železničného zvršku a spodku, vrátane úpravy nástupísk.
  • Základný variant rozširuje redukovaný variant o modernizáciu zabezpečovacieho zariadenia na nadväzujúcom úseku Barca – Haniska pri Košiciach, vrátane samotnej stanice Haniska.

Predpokladáme, že tieto informácie (vrátanie odkazovaných zdrojov) sú postačujúce na to, aby si každý čitateľ vytvoril akýsi svoj názor na vec. Lepšie sa bude pochopiteľne uvažovať tým, ktorí situáciu v dotknutom regióne znajú z vlastnej skúsenosti, ale ani ostatní snáď nebudú príliš váhať nad otázkami, ktoré by sa mohli stať východiskom nasledujúcej diskusie.

Nazdávate sa, že tento projekt naplní očakávania, ktoré s ním ŽSR spájajú?
Schválila podľa vás vláda Slovenskej republiky  jeho najvýhodnejší variant?
Súhlasíte s návrhom ÚHP, aby sa takýto zámer realizoval skôr na inej trati?

Úvodná ilustračná snímka: Železničná stanica Moldava nad Bodvou (19.5.2007) © Gabriel Mališ

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy