Elektrifikácia trate Zvolen – Fiľakovo (160)

18.11.2004 16:08

Elektrifikácia trate Zvolen – Fiľakovo (160)

Zvolen - Projektantská spoločnosť Prodex, s.r.o. Bratislava vypracuje projektovú dokumentáciu na elektrifikáciu železničnej trate Zvolen - Fiľakovo, zmluvná cena projektu je 39,96 mil. Sk. ŽSR vyhodnocovala ponuky dvoch účastníkov, ktorými boli slovenské podniky, pričom firma Prodex predložila ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku.

Najvyššia ponúknutá cena bola na úrovni 43,3 mil. Sk. ŽSR vyhlásili tender na vypracovanie dokumentácie v júni tohto roka. So spoločnosťou Prodex uzavrela zmluvu na konci septembra. Prodex má 24 mesiacov na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá zahŕňa územné rozhodnutie, stavebné povolenie, vypracovanie podkladov pre výber zhotoviteľa, ako aj občasný autorský dozor. Firma podľa zmluvy vypracuje približne 75 % dokumentácie, zvyšok budú tvoriť subdodávky. Elektrifikácia trate by sa mala začať realizovať až po roku 2006.

Na ilustračnej snímke je motorový vozeň 812.029 na čele motorového osobného vlaku 6205 na trase Zvolen - Fiľakovo dňa 29.10.2004. -rp-

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy