Elektrickým vlakom do Nitry už od roku 2013

7.12.2011 8:00 Martin Jurčo Zdroj: Časopis Leopoldov 6/2011

Elektrickým vlakom do Nitry už od roku 2013

O problémoch s dopravou v smere z Leopoldova do Nitry vie väčšina z obyvateľov mesta. Napriek tomu, že železnice uviedli do obehu nové motorové súpravy, ktoré výrazne zlepšili kultúru cestovania v porovnaní so starými umakartovými súpravami typu 810, predsalen vlaky dlho stoja na jednotlivých zastávkach, čaká sa na tzv. križovanie vlakov.

 

Aj preto nejeden cestujúci volí na cestu do Nitry z nášho mesta radšej autobus, aj keď mnohé z nich sú neraz preplnené a nepohodlné cestovanie jeho rýchlosť zďaleka nevyváži. Od roku 2013 by sa situácia mala zmeniť. Správca železničnej dopravnej cesty zaradil práve úsek trate 141 z Leopoldova cez Lužianky až do Nitry do najbližšej etapy elektrifikácie a rekonštrukcie tratí.

Železnice Slovenskej republiky ako správca dopravnej cesty (železničných tratí) má svoj dlhodobý plán obnovy a rekonštrukcie koľajovej siete. Kým niektoré trate, žiaľ, to šťastie nemali a plánuje sa ich likvidácia (napr. trať z Komárna do Kolárova alebo zo Zohora do Plaveckého Mikuláša), trať Leopoldov – Nitra azda takýto osud nečaká. Kým v minulom roku Leopoldov ako železničný uzol stratil spojenie osobným vlakom smerom do Serede, dobudúcna sa stane atraktívnym zaiste aj pre spojenie elektrickým vlakom do Nitry. Zaiste aj preto, že bude ľahšie prepojenie Bratislavy a Nitry práve cez leopoldovský uzol, kde sa prievidzské a nitrianske rýchliky museli prepriahať.

Po priorite železníc zo zdrojov Európskej únie modernizovať úsek Bratislava – Žilina – Košice sa postupne dostáva aj na opravy úsekov mimo hlavného železničného koridoru. S opravami súvisí aj elektrifikácia. Už od roku 2012 bude naše železnice využívať prvý väčší súkromný prepravca, spoločnosť RegioJet. Aj preto železnice prehodnotili niektoré projekty. V tejto súvislosti sa ešte v tomto roku začalo s generálnou rekonštrukciou úseku trate Bratislava – Dunajská Streda. V prípade úseku z Leopoldova do Nitry sa počíta nielen s rekonštrukciou, ale aj elektrifikáciou.

Mnohí z vás si isto pamätajú, že pred takmer tridsiatimi rokmi, po elektrifikácii hlavnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom bola časť trakčného vedenia napojená aj na začiatok úseku jednokoľajnej trate z Leopoldova v smere na Nitru. Časť natiahnutého vedenia sa končila niekde v úseku pri nápravnovýchovnom ústave. O niekoľko mesiacov, zdá sa, budú drôty natiahnuté až do Nitry. Potvrdili nám to kompetentní pracovníci železníc. Aj keď železničná trať Leopoldov – Nitra je traťou 2. kategórie, patrí medzi hlavné trate siete ŽSR. Spoločenská potreba elektrifikácie trate do Nitry (modernizácia úseku do jedného slovenského doteraz neelektrifikovaného krajského mesta, potreba vytvorenia pravidelných spojov z hlavného mesta do Nitry, zvýšenie využívania železníc do Nitry najmä študentmi cestujúcimi od Leopoldova, postupný plán realizácie výstavby novej modernej železničnej stanice v Nitre) si vyžiadala aj vypracovanie dokumentov hovoriacich o modernizácii trate z Leopoldova do Nitry. „Na základe materiálu Analýza a návrhy skrátenia jazdnej doby s návrhom na realizáciu v strednodobom horizonte stratégie ŽSR Nitra - Leopoldov bol spracovaný Záväzný pokyn pre stavbu ŽSR s názvom Elektrifikácia trate Šurany – Nitra – Leopoldov,“ povedala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Martina Pavlíková.

 
ŽST Nitra za čias nezávislej trakcie, 22.5.2007, © Ivan Wlachovský

Podľa záväzného pokynu železníc je stavba rozdelená na dve etapy. V prvej etape sa bude elektrifikovať úsek Leopoldov – Nitra, vrátane vybudovania novej napájacej stanice – trakčnej transformovne Lužianky. V druhej etape sa bude elektrifikovať úsek Nitra – Šurany. Tento projekt je podľa hovorkyne železníc v tomto roku zaradený v investičnom pláne ŽSR ako etapa započatia prác na projektovej dokumentácii. V súčasnosti sa upresňujú špecifikácie pre potrebu elektrifikácie trate a prebiehajú projekčné práce prvého stupňa (dokumentácia pre územné rozhodnutie) elektrifikácie trate Leopoldov – Nitra. Nová výstavba elektrifikácie a zlepšenia koľají teda zmení aj jazdné časy medzi úsekmi trate. Kým teraz je najvyššia traťová rýchlosť úseku Leopoldov – Lužianky 100 kilometrov za hodinu a v úseku Lužianky – Nitra 80 kilometrov za hodinu, podľa Analýzy je predpokladaná najvyššia traťová rýchlosť na úseku Leopoldov – Lužianky 120 kilometrov za hodinu a v úseku Lužianky – Nitra 100 kilometrov za hodinu. Ako pripomenula hovorkyňa Železníc SR Martina Pavlíková z dôvodu skrátenia intervalov križovania vo všetkých železničných staniciach jednokoľajnej trate Leopoldov – Nitra (t.j. Hlohovec, Rišňovce, Alekšince, Zbehy, Lužianky, Nitra) budú vybudované nové zabezpečovacie zariadenia, ktoré by mali byť obsluhované v cieľovom stave diaľkovo z jedného miesta.

Ukončenie projekčných prác všetkých stupňov elektrifikácie sa predpokladá v roku 2012. Hneď potom by sa malo začať s prácami. Plánovaný predpoklad začatia stavebných prác na trati je koniec roka 2012 a rok 2013. Po rekonštrukcii sa teda z Leopoldova do Nitry dostaneme oveľa rýchlejšie. Kým dnes trvá cesta týmto 35 kilometrovým úsekom niekedy viac ako 50 minút, celkový jazdný čas by sa mal skrátiť na 30 minút. O obmedzeniach a nových pracovných miestach, ktoré by súviseli s rekonštrukciou, budeme informovať aj na stránkach Leopoldova.

Foto v titulke: ŽST. Hlohovec ešte bez trakčného vedenia, 17. 6. 2010 © Ivan Wlachovský

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy