Elektrifikácia trate Zvolen - Banská Bystrica

1.12.2004 16:48

Elektrifikácia trate Zvolen - Banská Bystrica

Banská Bystrica - Na železničnej stanici v Banskej Bystrici pri príležitosti začiatku stavby "ŽSR, Zvolen - Banská Bystrica, Elektrifikácia trate vrátane PEÚ" sa uskutoční odhalenie základného kameňa. Akcia sa bude konať 14. decembra 2004 o 10.00 hod.

Elektrifikácia sa týka trate č. 170 v úseku Zvolen - Banská Bystrica. V rámci stavby sa vykoná predelektrifikačná úprava trate č. 170 v úseku Banská Bystrica - Harmanec a trate č. 172 v úseku Banská Bystrica - Slovenská Ľupča. Elektrifikáciu budú realizovať firmy ŽS Brno, a.s., BETAMONT, s.r.o., Zvolen a ELTRA, s.r.o., Košice.


ŽS Brno realizuje:

 • dopravné stavby železničné, cestné, diaľničné;
 • elektro a energetické stavby;
 • inžinierske stavby mostné a podzemné objekty, kanalizácie a elektrické vedenia;
 • pozemné stavby;
 • ekologické stavby;
 • sanácie a rekonštrukcie.


BETAMONT realizuje výstavby, výrobu, montáž, údržbu a servis:

 • optických a metalických diaľkových a miestnych káblových sietí;
 • zabezpečovacej techniky pre oblasť železničnej dopravy, traťové staničné a priecestné zabezpečovacie zariadenia;
 • informačného systému diaľnic.


ELTRA vykonáva:

 • montáž trakčných vedení;
 • výstavbu osvetľovacích veží;
 • zakladanie na ihlanových pilótach;
 • diaľkové ovládanie úsekových odpojovačov;
 • vonkajšie osvetlenie železničných staníc;
 • preložky a úpravy NN, VN vedení a križovaní;
 • výstavbu trafostaníc.


Na ilustračnej snímke je 750.149 v Banskej Bystrici dňa 11.9.2004.-jk-

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy