ŽSR dnes otvorili projekt elektrifikácie trate Zvolen - Banská Bystrica

14.12.2004 17:05

ŽSR dnes otvorili projekt elektrifikácie trate Zvolen - Banská Bystrica

ŽSR - Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky, p. Roman Veselka, za účasti zástupcov štátnej správy a miestnej samosprávy, dnes na žst. v Banskej Bystrici odhalením základnej dosky symbolicky otvoril stavbu ŽSR, Zvolen - Banská Bystrica, Elektrifikácia trate vrátane PEÚ. Ukončenie stavby sa predpokladá v decembri 2006.

Hlavným cieľom elektrifikácie trate Zvolen - Banská Bystrica je zvýšiť úroveň infraštruktúry, rozvojového potenciálu strategických miest v tejto lokalite a odstrániť prekážky v národnej dopravnej sieti, ktoré obmedzujú prístup k ekonomicky dôležitým strediskám. Elektrifikáciou sa zároveň zníži hlučnosť a negatívne vplyvy na životné prostredie v okolí železničnej trate. Zvýšením cestovnej rýchlosti sa železničná doprava stane atraktívnejšou, zvýši sa bezpečnosť, efektívnosť a kvalita železničných služieb nielen pre cestujúcu verejnosť ale aj pre dopravcov.

Elektrifikácia trate Zvolen - Banská Bystrica je prvým projektom z oblasti železničnej infraštruktúry, ktorý bude financovaný z prostriedkov štrukturálneho fondu ERDF - Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Celkové náklady na elektrifikáciu 22 km úseku predstavujú čiastku 1,1 mld. Sk (75% prostriedky štrukturálneho fondu, 25% prostriedky štátneho rozpočtu).

Zhotoviteľom stavby je "Sdružení Zvolen - Banská Bystrica", zastúpené firmami ŽS Brno, a. s., BETAMONT Zvolen, s. r. o. a ELTRA Košice, s. r. o., ktoré sa stalo víťazom tendra ŽSR na zhotoviteľa uvedenej stavby. -rp-

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy