Železničná stanica Haniska pri Košiciach

31.5.2015 8:00 Milan Weinwurm

Železničná stanica Haniska pri Košiciach

Obec Haniska leží v severovýchodnej časti Košickej kotliny v údolí rieky Torysy v nadmorskej výške 233 m. Prvá písomná zmienka o našej obci pochádza z roku 1288, keď šľachtic Juraj, syn Šimona v uvedenom roku odmenil svojho vazala (sluhu) Petra zvaného Hruška (Pirus), ktorý ho sprevádzal na vojenskej výprave vtedajšieho kráľa Ladislava IV. darovaním majetku Haniska.

 

 

 Z uvedenej listiny sa dozvedáme, že Hanisku vlastnil šľachtic Štefan ešte pred rokom 1288. Z toho vyplýva, že obec Haniska jestvovala ešte pred uvedeným rokom. Jej vznik však datovať presne nevieme.
Tak sa píše na webe obce Haniska. Mňa však zaujímala miestna železničná stanica, na ktorú som sa vybral dňa 16. mája tohto roku. Po príchode k stanici som prešiel cez železničné priecestie cez širokorozchodnú trať (ŠR), ktorá vedie na zastávku ŠR, čo je rušňové depo Haniska, kde sa menia rušňové čaty. Prišiel som smerom k budove železničnej stanice.


Žst. Haniska pri Košiciach na turistickej mape; zdroj: www.mapy.cz

Pred budovou stanice v Haniske pri Košiciach vedie nová cestná estakáda, ktorú len nedávno dali do prevádzky. Je to rýchlostná cesta R4, spájajúca Košice s Miškovcom. Pred príchodom k železničnému priecestiu signalizačné zariadenie začalo blikať na červeno, z pravej strany sa po ŠR sa blížil Pn vlak, ucelená súprava veľkokapacitných ukrajinských vozňoch v čele s trojicou rušňov radu 125 (125.812-8 + 125.811-0 + 125.821-9), ktorú som zaznamenal na video. Vlak vchádzal do stanice pomaly, pretože je tam obmedzená rýchlosť na 20 km/hod., ako je vidieť na druhom zábere.


Čakajúci rušeň 363.105-8 © Milan Weinwurm

Vľavo na normálnom rozchode 1 435 mm stál rušeň 363.105-8, ktorý čakal, až vlak uvoľní izolovaný styk a potom sa pohol krížom cez ŠR. V tom bode sa stretávajú ŠR 1 520 mm a normálny rozchod 1 435 mm. Rušeň 363.105-8 pokračoval po rušňovej koľaji až k zriaďovaciemu návestidlu do stanice. Haniska. Ja som prišiel k budove stanice a urobil som niekoľko fotografií. Vyšiel som na železnú prechodovú lávku ponad celú stanicu. Pri kraji bol ešte kontajner s posypom po zime. Väčšina koľajiska v žst. Haniska patri U.S.S. Košice.


Obsadené koľajisko smerom od Barce © Milan Weinwurm

Z lávky som niečo nafotil, podo mnou akurát posunovala mašina U.S.S. Košice 724.521-0 a na kapote jej blikali výstražné žlté svetlá. Tlačila súpravu vozňov smerom na kopec pri rudných koľajách. Dole vpravo je administratívna budova, ďalej vzadu je stará opravovňa vozňov. Odfotil som výpravnú budovu a vrátil sa späť. Z vonkajšej strany som vošiel do čakárne, ktorá bola prázdna, ale zato čistá, Vyšiel som von a vydal sa smerom k trakčnej meniarni Haniska, kde som urobil niekoľko dokumentačných snímok. Potom som sa otočil a pustil sa autom cez obec Haniska do Košíc.


Interiér výpravnej budovy © Milan Weinwurm

Odkazy:

  1. Železničná trať Užhorod – Haniska - Wikipédia
  2. Haniska (okres Košice-okolie) - Wikipédia
  3. U. S. Steel Košice - Wikipédia

Úvodná snímka: Vchod do výpravnej budovy stanice Haniska pri Košiciach © Milan Weinwurm

Upravil a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace trate

  • ŽSR-500: Maťovce ŠRT - Haniska pri Košiciach ŠRT

Súvisiace odkazy