Linka S24 Čelákovice – Mochov zahájila pravidelný provoz

8.4.2018 8:00 Jiří Řechka

Linka S24 Čelákovice – Mochov zahájila pravidelný provoz

Když při prezentaci toho, jaká bude železnice v Praze a Středočeském kraji během turistické sezóny 2018, padla zmínka o zahájení pravidelného provozu na trati mezi Čelákovicemi a Mochovem, měl jsem jasno, že 3. dubna chci určitě být na místě. Jednak jsem nikdy po té trati necestoval a také jsem byl zvědav, jak tuto událost bude brát místní obyvatelstvo coby potenciální cestující veřejnost.

 

 

 

Tato trať, figurující v jízdním řádu SŽDC pod číslem 233, je dlouhá 4 km, do provozu byla uvedena dne 11.2.1883 Rakouskou společností místních drah pro obsluhu cukrovaru v Mochově. Po jeho zániku roku 1957 byly na jeho místě postaveny mrazírny, dnes už také zrušené. Do jejich areálu vede vlečka V1240 ARDO Mochov, ale bez platného povolení. Na trati je i jedna vlečka funkční, má číslo V1048, název ČEPS, a.s., vlečka Čechy střed a z km 1,092 tratě poblíž zastávky Mochov směřuje do transformátorovny Čechy-střed. Osobní doprava na trati fungovala od 14.5.1939. České dráhy ukončily provoz svých osobních vlaků mezi Čelákovicemi a Mochovem v roce 2006. Od roku 2007 do roku 2017 tam provozovala příležitostnou dopravu společnost KŽC Doprava a od 3. března 2018 tentýž dopravce na trať vrátil pravidelné spoje v rámci systému PID resp. Eska.


Trať 233 na mapě; zdroj wwwmapy.cz, úprava PhDr. Zbyněk Zlinský

Tolik o trati samotné v minulosti i současnosti. Linku S24, jak se nové spojení Čelákovic s Mochovem jmenuje, obsluhuje šest párů vlaků vedených motorovým vozem řady 810, jezdících jen v pracovních dnech. Tři jedou ráno, tři odpoledne. První spoj odjíždí z Čelákovic v 5:42 hod. a zpět z Mochova v 5:54 hod. Odpoledne odjíždí první spoj z Čelákovic v 16:54 hod. a poslední spoj z Mochova pak v 19:24 hod. Ve vlacích platí tarif PID a společnosti KŽC Doprava. Po prostudování jízdního řádu jsem se rozhodl uskutečnit svou první jízdu na této trati ráno. Do Čelákovic jsem odjel po šesté hodině osobním vlakem z pražského Masarykova nádraží. Za pár minut po mém vystoupení v Čelákovicích přijel motorový vlak společnosti KŽC Doprava, tvořený vozem M 152.0535, aby se vzápětí vydal zpět do Mochova.


Os 18324 před odjezdem z Čelákovic do Mochova © Jiří Řechka

Jak jsem se dozvěděl od strojvedoucího, kromě prvních cestujících přilákala tato linka při svém startu už také nějaké zájemce z řad šotoušů. Po cestě se vyskytla možnost zhotovit dokumentační snímky při kratičkém pobytu v Mochově zastávce. Po příjezdu do cílové stanice (formálně nákladiště/zastávky) byla delší časová pauza před návratem do Čelákovic, a tak jsem měl možnost v klidu zhotovit několik snímků stanice samotné a vlečky do bývalých mrazíren. Musím říci, že jsem byl velmi zvědav, kolik cestujících se mnou pojede při zpáteční jízdě do Čelákovic. A myslím, že to nebylo vůbec špatné, bylo nás celkem jedenáct. Příjezdem zpět do Čelákovic skončilo moje poznávání tratě, která se probrala do nového života – a ten snad vydrží. Ještě dodám, že jízdné činí „lidových“ 18 Kč v jednom směru, pokud cestující nemá nárok na nějakou slevu.


„Orchestrion“ ve stanici Mochov © Jiří Řechka

Při ranní cestě z Prahy jsem ve stanici Mstětice zahlédl dvě lokomotivy soukromého dopravce, a tak jsem se rozhodl, že tam při návratu vystoupím. Této možnosti nahrála skutečnost, že po příjezdu do Čelákovic za pár minut jel osobní vlak do Prahy. Nemeškal jsem, v pokladně jsem si zakoupil jízdní doklad a vzápětí přijel osobní vlak. Po nastoupení a odjezdu se ozvalo hlášení vlakového rozhlasu, že další zastávkou je Zeleneč, tento vlak Mstětice pouze projížděl. Byl jsem poněkud naštván, a pak o to víc, že při projíždění Mstěticemi jsem spatřil, že do stanice je sunuta souprava kotlových vozů ze skladů, které se tam nacházejí, lokomotivou, která tyto sklady obsluhuje. Tu jsem spatřil poprvé před několika roky jen z okna rychlíku a ani tentokrát to nebylo jiné. Ale nakonec má výprava měla jiný cíl a ten jsem splnil.


Čelákovické nádraží prochází rekonstrukcí © Jiří Řechka

Prameny a odkazy:

  1. Správa železniční dopravní cesty, s.o. - oficiální web
  2. Železniční trať Čelákovice–Mochov – Wikipedie
  3. Esko Praha – Wikipedie
  4. KŽC Doprava – Wikipedie
  5. Klub železničních cestovatelů – KŽC – oficiální web
  6. Znovuobnovení provozu na trati Čelákovice – Mochov od 3. dubna 2018 – tisková zpráva KŽC Doprava, formát PDF
  7. Vlak - Linka S24 - KŽC
  8. Jízdní řád - Linka S24 (platí od 3. 4. 2018 do 8. 12. 2018) – formát PDF
  9. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Mochov zastávka a M 152.0535 jako Os 18324 © Jiří Řechka

Upravil a odkazy i mapkou doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy