Naše téma: Kolik cestujících uživí jednu lokálku?

2.7.2018 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Naše téma: Kolik cestujících uživí jednu lokálku?

3. dubna 2018 byla obnovena pravidelná osobní doprava na čtyřkilometrové lokálce z Čelákovic do Mochova, o čemž jsme naše čtenáře informovali prostřednictvím aktuální reportáže. V diskusi k ní mnozí vyjádřili pochybnost, zda nové spoje budou natolik využívány, aby byl jejich provoz, hrazený z veřejných prostředků, obhajitelný. A stejnou otázku si po čase položil i kdosi jiný.

 

 

 

Středočeský kraj provedl po dvou měsících provozu první oficiální sčítání cestujících na obnovené lokálce Čelákovice – Mochov. Výsledkem je, že novou linku s označením S24 využije denně 40 až 50 cestujících. To při šesti párech spojů vychází při kalkulaci s horní hranicí na čtyři lidi na vlak. Kraj a jeho dopravní organizátor IDSK je s výsledky spokojen. „Hodnotit linku po prvních dvou měsících provozu je velmi odvážné, vždy to nějaký čas trvá, než si nové vlaky najdou pravidelné cestující. Přesto musím říct, že nás čísla mile překvapila,“ uvedl ředitel IDSK Pavel Procházka. Sčítalo se ve všech spojích v období od 28. května do 8. června. Vlaky vozí cestující v podstatě jen ve směru přepravní špičky, tedy ráno jako návoz směrem ku Praze a večer do Mochova. Opačně (ráno do Mochova, večer na Prahu) jezdí fakticky prázdné.


M 152.0535 v roli Os 18323 přijíždí do Čelákovic (3.4.2018) © Jiří Řechka

Při počítání jen návozového směru průměr vychází zhruba na sedm až osm lidí na vlak. Největší zájem je pode IDSK o ranní spoje, které přijíždějí ráno na sedmou a na osmou hodinu do Čelákovic. Běžně vezou mezi 10 a 15 cestujícími. „Na to, že tu motoráčky jezdily v době sčítání teprve dva měsíce, je to slušný výsledek,“ doplnil Procházka. Tuto zvěst jsme si mohli 27. června přečíst na stránkách internetového deníku Zdopravy.cz. Když tak učinil jeden registrovaný návštěvník našeho webu, nikoliv náhodou čelákovický usedlík, nemohl si odpustit poněkud nekorektní komentář. Později se zamyslel a připojil úvahu hlubší a méně expresivní, která stojí za přečtení. Stejně jako příspěvek další, od kohosi jiného. Nezajímavá není ani diskuse pod citovaným článkem, s jejímž vyzněním poněkud neladí výsledek do něj vložené ankety:


Stav hlasování 1.7.2018 v 17:00 hod.

Ale vraťme se k odkazovaným diskusním příspěvkům. Opakují se v nich názory, že společnost KŽC Doprava má zřejmě jakési nadstandardní postavení v rámci Pražské integrované dopravy, tedy u společností ROPID a IDSK. Cosi takového ostatně naznačuje i poslední vývoj „kauzy“ linky S34: Linku S34 mezi Masarykovým nádražím a Čakovicemi bude až do roku 2028 provozovat bez soutěže společnost KŽC Doprava. Vlaky společnosti KŽC Doprava jezdí na lince S34 od roku 2014. V době, kdy pražský organizátor dopravy Ropid požadoval po jiných dopravcích například nízkopodlažnost či klimatizace, nový dopravce nasadil na trať desítky let staré motorové vozy řady 810. Cena za jeden kilometr začínala na 76 korunách, letos se vyšplhá až na 99,76 Kč. A v budoucnu to bude dokonce 180,98 Kč, jak se píše dále.


Os 7766 linky S34 Praha Masarykovo n. - Praha-Čakovice ve výchozí stanici (20.11.2013)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

KŽC Doprava tak obsluhuje městskou linku vozidly vhodnými spíš pro turistické vlaky, které tento dopravce provozuje i v dalších krajích, jak uvádí na svém webu. Historickým pokračováním jednoho z nich je i současná obsluha mochovské lokálky. Její délka i nasazené vozidlo svádí ke srovnání s koncovým úsekem trati 024 mezi Mlýnickým Dvorem a Štíty, na němž byla relativně nedávno obnovená osobní doprava dnem 10. června 2018 naopak zastavena. Pardubický kraj tak učinil v rámci opětovné změny dopravní politiky, Důvod toho konkrétního kroku tkví (krom slabé vytíženost) hlavně v tom, že úsek leží už na území sousedního kraje. Jenže proti mochovské lokálce je tu zásadní rozdíl – obsluha těch 4 kilometrů tratě nevyžadovala ani vozidlo ani jeho obsluhu navíc, jen trochu nafty, z níž se část stejně spotřebuje při čekání.


Našlapaný 810.292-3 jako Os 20508 před odjezdem ze Štítů do Lichkova (1.10.2011)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Závěrem chci ještě upozornit, že ona výše uvedená anketa je svou otázkou poněkud zmatečná, protože někdo sice může 50 lidí denně na mochovské lokálce považovat (vzhledem ke svým původním předpokladům) za úspěch, ale nikoliv už za ospravedlnění jejího obsluhování daným způsobem. A teď už otázky naše vlastní, jako vždy jen coby relativně volný rámec pro uvažování a výměnu názorů:

Domníváte se, že pravidelná obsluha mochovské lokálky v rámci závazku veřejné služby je naprosto v pořádku?

Je podle vás něco pravdy na podezření, že KŽC Doprava má výjimečné postavení u organizátorů některých IDS?

Co si myslíte o opětovném zřízení jakési „železné opony“ na lokálkách překračující hranice Pardubického kraje?

Úvodní snímek: M 152.0535 před odjezdem z Mochova do Čelákovic jako Os 18324 (3.4.2018) © Jiří Řechka

Súvisiace odkazy