Dokumentace provozu na nádraží v Čelákovicích a probíhající peronizace

12.4.2017 8:00 Pavel Šmídek

Dokumentace provozu na nádraží v Čelákovicích a probíhající peronizace

V úterý 23. 3. 2017 jsem si udělal výlet z Prahy do Čelákovic, abych zachytil aktuální stav železniční stanice, práce na peronizaci a provoz na nádraží. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost cestujících a umožnit zkrácení půlhodinového taktu osobních vlaků na polovinu.

Žst. Čelákovice leží na trati Lysá nad Labem – Praha a je odbočnou pro trať do Neratovic, resp. také Mochova, která je ovšem již několik let bez pravidelné osobní dopravy. V rámci PID v ní navazuje několik autobusových linek, a tvoří tak významný dopravní uzel. Jeho hlavním limitujícím prvkem je ovšem původní konfigurace kolejiště s úrovňovými nástupišti a traťovou rychlostí pouze 80 km/h. Rekonstrukce této stanice započala před několika týdny, a tak jsem se rozhodl zdokumentovat stávající stav včetně provozu na nádraží.

Do Čelákovic jsem vyrazil Os 9419 s odjezdem v 14:21 a ještě se mě na stejném nástupišti podařilo zachytit Os 7776 společnosti KŽC do stanice Praha-Čakovice.


471.039-8 připraven na odjezd do Milovic v 14:21 © Pavel Šmídek

Na nádraží následovala krátká dokumentace provozu, kde každou půlhodinu jede v pravidelných intervalech osobní vlak do Prahy, osobní vlak do Kolína nebo Milovic, každou hodinu osobní vlak do Neratovic a projíždí rychlíky z Prahy do Hradce Králové a naopak.


809.350-2 připraven na odjezd do Neratovic v 15:37 a vpravo osobák do Kolína © Pavel Šmídek

Dále mě zde zaujala prodejna pečiva s malým bistrem a posezením, tak jsem vešel dovnitř a při malém pivu jsem se kochal nádhernými fotkami parních mašinek na zdi.


Pekárna, která funguje také jako nádražní bistro © Pavel Šmídek

Potom dorazil Peter Bado, člověk znalý místních poměrů, a vyrazili jsme fotit na místa, kam bych se nedostal, a mohl jsem tak částečně zachytit probíhající rekonstrukci a provoz z dalších míst na nádraží.


Provoz nádraží Čelákovice a probíhající rekonstrukce © Pavel Šmídek

Předem jsem si na stránkách města Čelakovice zjistil, že cílem výstavby nástupišť a podchodů v železniční stanici Čelákovice je zvýšit kapacitu tratě a umožnit pravidelný interval osobních vlaků 15 minut mezi Prahou a Čelákovicemi, zvýšit bezpečnost cestujících při přístupu k vlakům, umožnit jim bezbariérový nástup do vlaků a vytvořit nové propojení pro pěší mezi ulicemi Kollárova a Mochovská a mezi výpravní budovou a lokalitou Krátká Linva. Rovněž byly odstraněny zastaralé stavby. Na konci galerie je zachycen stav v počátku stavby.


Demolice nákladní pokladny © Peter Bado

Stavba zahrnuje rekonstrukci celého kolejiště stanice od km 7,573 do km 9,075. Rovněž bude provedena sanace pražcového podloží včetně zlepšení vlastností zemní pláně. Proběhne výstavba nových nástupišť s pevnou hranou. Na stávajících mostních objektech dojde k náhradě nosných konstrukcí novými s železobetonovou deskou a zabetonovanými ocelovými nosníky. Práce se dotknou i trakčního vedení a energetických zařízení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.


797.704-4 a probíhající rekonstrukce tratě © Pavel Šmídek

Přešli jsme na protější stranu a za chvíli projel rychlík do Prahy.


Provoz nádraží Čelákovice a probíhající rekonstrukce © Pavel Šmídek

Následně jsme se přesunuli na opačný konec nádraží, kde se odpojuje trať 074 do Neratovic a trať 233 do Mochova.


Provoz nádraží Čelákovice a probíhající rekonstrukce © Pavel Šmídek

Nakonec jsem se s Peterem rozloučil a já pokračoval osobákem do Prahy. Počasí tento den přálo a to byl taky důvod udělat tuto malou reportáž a hlavně zachytit nádraží ještě téměř v původním stavu.

Chtěl bych poděkovat Maxipsovi za pomoc s úpravou fotek.

Galéria

Súvisiace odkazy