Čelákovice a odklony

31.3.2015 8:00 Peter Bado

Čelákovice a odklony

Železnica dorazila do Čelákovic v roku 1873 s výstavbou trate Lysá – Praha (dnes číslo 231). Pôvodne jednokoľajná trať bola neskôr zdvojkoľajnená a elektrifikovaná. V roku 1883 boli do prevádzky uvedené trate do Brandýsa (074) a Mochova (233). Železničný miestopis Čelákovic je zaujímavý, avšak bude musieť počkať. Inšpiráciou pre vznik článku je momentálna dopravná situácia, vďaka ktorej dočasne pribudli vlaky na trati č. 231.

 

 

 

 

Trať Praha-Vysočany – Lysá nad Labem, na ktorej sa Čelákovice nachádzajú, si žije v bežných dňoch svojím pokľudným životom. Dominujú jej vlaky linky S2 resp. S20 a rýchliky medzi hlavným mestom a Hradcom Králové. Okrem toho sú osobné vlaky v špičke zhustené a „sem-tam“ sa stanicou mihne i nejaký ten náklad. K spestreniu dochádza v prípadoch mimoriadností či výluk, najmä na trati Praha – Kolín (011), kde v podstate akékoľvek obmedzenie má dopad i na trať 231, ktorá je používaná ako odklonová.


Odklonené Pendolino prechádza stanicou Čelákovice (17.4.2014) © Peter Bado

Práve prebiehajúce výluky na trati 011 majú vplyv i na jej priepustnosť a teda od marca do júna majú aj v Čelákoviciach „o radosť postarané“. Odklonom sú po trati 231 vedené viaceré rýchliky v smere Brno a Olomouc, ale i niektoré spoje Ex, EC, IC, LE a SC. Z tohto dôvodu bol vypracovaný výlukový grafikon, v krátkom čase dva razy aktualizovaný, zostavený tak, že odklony zásadne neovplyvňujú pravidelné vlaky, na rozdiel od prípadov neplánovaných prerušení dopravy medzi Prahou a Kolínom, kedy je cez Čelákovice vedená prakticky všetka diaľková doprava z Prahy na východ.


LE 1353 v „esíčku“ pred žst. Čelákovice (21.3.2015) © Peter Bado

V skratke sa dá povedať, že v posledných rokoch nebol snáď jediný, kedy by nejaký odklon z 011 po 231 neprešiel. V možnostiach jedného človeka ale nie je všetky zachytiť a tak obrázky aspoň niekoľkých vlakov, ktoré by za normálnych okolností boli v danom čase na inom mieste. A pretože trať sa okolo Čelákovic vinie v dĺžke približne 4 km, odporúčam pre základnú orientáciu, kde fotky i video vznikli, pozrieť leteckú mapu na www.mapy.cz.

Čelákovice a odklony © Peter Bado
Odkazy:

Galéria

Súvisiace odkazy