Železničná trať Čelákovice – Mochov

25.6.2016 8:00 Peter Bado

Železničná trať Čelákovice – Mochov

Trať Čelákovice – Mochov, vedená v cestovnom poriadku pod číslom 233, je so svojou dĺžkou necelých štyroch kilometrov nenápadnou lokálkou v Strednom Polabí. Prvý pohľad súčasníka môže zvádzať k tomu, že ani nestojí za kus reči, zvlášť po tom ako bola na nej ukončená pravidelná doprava. Opak je ale pravdou. Dvakrát prežila svoju klinickú smrť, opakovane si užila svojich „päť minút slávy“ a napriek hrdzavejúcim koľajniciam žije ďalej.

 

 


 

Železničná trať bola uvedená do prevádzky 11. januára 1883 spoločnosťou ÖLEG (Rakúska spoločnosť miestnych dráh), ktorá bola i jej prevádzkovateľom. Už v roku 1885 zmenila vlastníka, ktorým sa stala spoločnosť BCB (České obchodné dráhy) a k ďalším zmenám došlo v rokoch 1890 a 1908, kedy trať prevádzkovali spoločnosti StEG (Rakúska spoločnosť štátnej dráhy) a KkStB (Rakúske štátne dráhy), až napokon od roku 1918 sa jej vlastníkom a prevádzkovateľom stali ČSD. Ešte pred prvou svetovou vojnou vznikla nenaplnená myšlienka je predĺženia do Českého Brodu, čím by sa vytvorila spojnica medzi traťou Kolín – Praha a Praha – Děčín určená pre odľahčenie pražského uzla.


Trať Čelákovice- Mochov na turistickej mape; zdroj: www.mapy.cz

Na trati bola spočiatku prevádzkovaná iba nákladná doprava, pričom hlavným zákazníkom bol cukrovar v Mochove s vlastnou vlečkou. Cukrovar bol v roku 1957 zrušený a na jeho mieste vyrástli pomerne významné mraziarne uvedené do prevádzky v roku 1962. Mraziarenské vozne sa stali koloritom na tejto trati, avšak po roku 1990 došlo k útlmu v preprave mrazených výrobkov po železnici a táto vlečka napokon osirela. Druhá vlečka na trati, v km 1,091 napojená výhybkou R1, bola vybudovaná na začiatku 60. rokov minulého storočia v súvislosti s výstavbou rozvodne. V poslednom období sa na nej uskutočnili prepravy transformátorov v rokoch 2001, 2002, 2003, 2013 a 2015. Raz do roka je trať kontrolovaná meracou drezinou SŽDC.


Zmiešaný vlak s T 435.0074 sa blíži k Čelákoviciam. Rok 1983 © Vladimír Doksanský,
zbierka Luboš Kraus

Osobná doprava bola na trati zavedená, motorovým vozňom M 131.001, až 14. mája 1939 v súvislosti s dopytom po preprave zamestnancov do cukrovaru. Na osobných vlakoch sa postupne vystriedali rôzne druhy motorových vozňov, napr. M 130.1, M 131.1, M 230.5, M 240.0 a napokon i M 152.0 resp. 809. Okrem osobných vlakov boli na trati vedené i vlaky zmiešané - a to až do GVD 1986/87. Hoci počet spojov bol stabilný, ich vyťaženosť neustále klesala napriek tomu, že od GVD 1990/91 bola daná v km 1,8 do prevádzky zastávka Mochov-zastávka pre zamestnancov rozvodne a neskoršom zaradení trate do PID. Nastal tak krok nevyhnutný a posledným dňom s pravidelnou dopravou sa stal 9. december 2006, kedy posledný osobný vlak ČD viezol motorový vozeň 809 495.


M 230.5002 v Mochove, 17. 9. 1967 © Ing. Ondřej Řepka, zbierka Luboš Kraus

Hneď v nasledujúcom roku však na trati boli uvedené v cestovnom poriadku dva páry vlakov dopravcu KŽC Doprava, ktorý ponúkal tieto na objednávku cez víkendy od 2. júna do 23. septembra. Tento koncept bol však opustený a v ďalšom GVD je trať bez osobnej dopravy. Rok 2008 je ale rokom zlomovým a 14. júna sa do Mochova vydáva „Polabský motoráček“ spoločnosti KŽC Doprava. Ten sa stal tradíciou, spája viacero polabských miest a vo vybrané dni v roku navštevuje túto trať doposiaľ. Na spojoch sa striedali motorové vozne radov 801, 830, 831 a 851, no v poslednom čase je nasadzovaný motorový vozeň radu 810 používaný vo všedné dni na linke S34.


Polabský motoráček M 286.1008 v Mochove, 4. 4. 2010 © Peter Bado

Zvláštnu úlohu trať zohrala v roku 1968, v krušných dňoch po 21. auguste. Zo Sovietskeho zväzu bol vypravený špeciálny vlak s rušičkou, ktorá mala umlčať vysielanie Československého rozhlasu v Prahe. Z Čiernej nad Tisou dorazil tento po niekoľkých dňoch práve na mochovskú trať, kde mal byť pri rozvodni napojený na elektrickú sieť a začať svoju činnosť. Sovietski „experti“ však rušičku pripojili na vysoké napätie, táto im vyhorela a doprava na trati bola obnovená až po niekoľkých dňoch. August 1968 sa na trať vrátil v roku 2009, pri natáčaní scén do jedného z dielov seriálu Českej televízie „Vyprávěj“, kedy sa natáčania zúčastnila súprava T 478.3101 + 4 x Bai. O rok neskôr sa na trať filmári vrátili pre zábery do francúzskeho filmu Nebezpečná korisť. Jednotku radu 451 vtedy na trať doviezol rušeň 749 180.


Filmársky vlak, Mochov-zastávka, 20. 7. 2010; zdroj: archív KŽC

Zrušenie trate bolo na programe už v roku 1972. Toto sa neuskutočnilo, no situácia sa zopakovala v roku 2010. Ani tento pokus však nebol úspešný a trať zrušená napokon nebola. Sporadické využitie dráhy však v roku 2014 viedlo SŽDC k rozhodnutiu o jej predaji. Záujemca o lokálku za 32 025 770 Kč sa však nenašiel a kvôli problémom s vlastníctvom pozemkov pod traťou táto v druhej vlne predaja z roku 2015 už nefigurovala. Pomerne zachovalý železničný zvršok, z väčšej časti po obnove v druhej polovici 80. rokov, dáva nádej, že z pohľadu stavebne technického trať ešte niekoľko rokov vydrží. Počíta sa s ňou i v pripravovanej prestavbe žst. Čelákovice, ktorá by mala začať na jeseň tohto roku.

Zdroje:

  1. Mochovský zpravodaj, únor 2009 (formát PDF)
  2. Čelákovice - Dopravní webovka
  3. Chcete si koupit železnici Stát poprvé prodá funkční tratě - Lidovky.cz
  4. Železniční výprodej SŽDC zlevní tratě, které nechce - ČT24
  5. Cargovák, září 2013 (formát PDF)
  6. Železničář, 16. - 22. srpna 2007 (formát PDF)
  7. Mochovské loučení - Badber
  8. Čs. železnice a jiné zajímavosti, ve filmu a televizním seriálu (formát DOCX)
  9. Železniční trať Čelákovice–Mochov – Wikipedie

Úvodná snímka: 809.434 pod mostom trate 231 mieri do Mochova, október 2006 © Luboš Kraus

Galéria

Súvisiace odkazy