Přestavba železničního uzlu Plzeň slavnostně zahájena

3.10.2014 8:00 Karel Furiš

Přestavba železničního uzlu Plzeň slavnostně zahájena

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) slavnostně zahájila na hlavním nádraží v Plzni přestavbu východní části stanice ve směru na Prahu. Oficiálně tak začala 1. fáze modernizace plzeňského železničního uzlu. Cílem projektu je upravit stanici tak, aby mohla plnohodnotně vykonávat funkci nejdůležitější křižovatky v regionu v rámci 3. tranzitního koridoru.

 

 

 

 

Tak začíná tisková zpráva našeho správce železniční infrastruktury, která byla vydána k dění, jehož dějištěm bylo prvního říjnového dne tohoto roku plzeňské hlavní nádraží. To od svého otevření v roce 1907 asi zažilo nejednu podobnou slávu, mnohdy zřejmě masovější, jako tomu bylo určitě tehdy, když dostalo jméno našeho prvního dělnického prezidenta. Od těch časů už ovšem spíš tiše chátralo a zaostávalo za potřebami doby, až se jeho historická výpravní budova konečně dočkala rekonstrukce. Později došlo i na další objekty a letošního jara se začalo kutat v kolejišti, i když ještě bez toho slavnostního posvěcení, o němž je tato stať.


Pozvánka na akci (kliknutí do náhledu ji otevře ve formátu PDF)

Když do redakce VLAKY.NET dorazila výše reprodukovaná pozvánka, její využití padlo na mne a ve středu 1.10.2014 jsem vyrazil do Plzně, abych se zúčastnil slavnostního zahájení přestavby pražského zhlaví tamního hlavního nádraží a vlastně modernizace celé stanice, jak je uvedeno v popisu stavby. Součástí přestavby jsou nové podchody, výtahy, eskalátory a nástupiště. Modernizace se dotkne také zabezpečovací techniky, kolejí, výhybek a dalších prvků. Realizace celého projektu s názvem Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví bude stát 1 676 592 312 Kč, z čehož 1 368 012 770 Kč má pokrýt evropská dotace.


Plzeň hlavní nádraží © Karel Furiš

Akce se konala v celkem klidném zákoutí plzeňského hlavního nádraží, přiléhajícím k jeho 1. nástupišti. Po krátkém zahájení tiskovým mluvčím SŽDC krátce promluvil náměstek generálního ředitele SŽDC Ing. Mojmír Nejezchleb. Mimo jiné připomněl. že po přestavbě by vlaky měly jezdit po pražském zhlaví až čtyřikrát rychleji, než je tomu v současnosti. Poté se slova ujal Ing. Jindřich Topol, výkonný ředitel divize Železniční stavitelství skupiny Skanska, za zhotovitele stavby a po něm už jen hodně krátce promluvil náměstek primátora statutárního města Plzně pro oblast dopravy Ing. Miloslav Šimák, oba z pohledu svých funkcí.


Hovoří Ing. Miloslav Šimák, náměstek plzeňského primátora © Karel Furiš

Poté došlo k odhalení symbolické kolejnice, doposud přikryté vlajkou Evropské unie, která nemalou měrou přispívá na rekonstrukci z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu doprava, jak už je uvedeno výše. A nastal vlastní obvyklý slavností akt, spočívající v poklepání na kolejnici a přípitku na zdar přestavby pražského zhlaví. Cestující si budou muset počkat zhruba rok, než budou stavební práce v prostorách stanice ukončeny. Vlaky budou odjíždět vždy z některé volné původní nebo už obnovené koleje. V některých případech bude muset být zavedena také nepopulární, ale nezbytná náhradní autobusová doprava.


Restaurovaná nádražní hala už slouží veřejnosti © Karel Furiš

Je třeba zdůraznit také skutečnost, že tato investiční akce není žádným izolovaným počinem. Přestavba pražského zhlaví je součástí celého komplexu staveb v tomto důležitém železničním uzlu. Lze ji považovat za pokračování již dokončeného projektu s názvem Průjezd železničním uzlem Plzeň ve směru 3. tranzitního železničního koridoru. Ve východním směru na ni navazuje kolejový úsek Plzeň – Rokycany, jehož modernizace začala již v loňském roce, píše se o tom v už jednou citované tiskové zprávě. Více se o obou zmíněných stavbách můžete dovědět na příslušných stránkách investora, tedy státní organizace SŽDC, v seznamu projektů.


Slavnostní zahájení stavby © Karel Furiš

I když cesta z mé domovské Ostravy do Plzně není zrovna nejkratší a v tomto případě znamenala také příslušně časné vstávaní, své účasti na jen stručně popsaném (a o to lépe snad obrazově zdokumentovaném) slavnostním aktu nelituji. Je dobře, že se u nás železnice konečně dává postupně do pořádku a dobrých zpráv v tomto směru není nikdy dost. Na závěr tedy zbývá už jen popřát stavitelům dalšího potřebného díla co nejméně problémů, občanům Plzně a dalším cestujícím, kterých se rekonstrukce dotkne, pevné nervy a nakonec všem dosažení toho stavu, který od projektu očekávají a o němž je zmínka i v závěrečném videu:

Video nejen ze slavnostního zahájení stavby © Karel Furiš
 
Prameny a odkazy:

Galéria

Súvisiace odkazy