Přestavba železničního uzlu Ústí nad Orlicí pokročila

4.6.2014 8:00 Karel Furiš

Přestavba železničního uzlu Ústí nad Orlicí pokročila

V loňském roce jsem si zdokumentoval začátek prací na této významné koridorové stavbě a přitom jsem si pomyslel, že by nebylo špatné po roce se vrátit a zachytit jejich pokračování. To jsem mezi tím mohl sledovat při opakovaných cestách po trati přes Ústí nad Orlicí vedoucí. Jarní akce, jichž se pravidelně účastním, skončily a já jsem čekal už jen na krásné počasí.

 

 

Předpověď vyšla a 21.5.2014 jsem se vydal na cestu, která vypadala trochu jinak, než minule. Z důvodů přestavby je stanice Ústí nad Orlicí pro veřejnost uzavřena a momentálně se nachází zhruba v centru rozsáhlého staveniště. Všechny vlaky, které zde zastavovaly, nyní zastavují o kousek dál na nádražíčku Ústí nad Orlicí město, kam byly také přesunuty nezbytné služby pro cestující. Odtud vede i náhradní autobusová doprava do Letohradu.

Investorem stavby je SŽDC a předpokládané dokončení je rok 2015. Modernizace urychlí průjezd stanicí ze současných 70 km/hod až na rychlost 160 km/hod. Souběžně je prováděna také modernizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Více jste se o stavbě mohli dovědět už z reportáže, která zachytila podobu celé železniční stanice ještě v téměř původní podobě a vyšla na tomto místě v dubnu 2013.


Výpravní budova z „letohradské“ strany (14.4.2013) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Přesto zde shrnu aspoň základní údaje o stavbě:

Název stavby: Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí
Investor stavby: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant: SUDOP Praha a. s.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Začátek a konec stavby: km 255,411 - km 257,828
Rychlost: 160 km/h pro klasické soupravy s lokálním omezením
Trakční vedení: montáž 16,3 km, demontáž 15,2 km
Úspora pracovních sil: 16 pracovníků
Termín zahájení: říjen 2012
Termín dokončení: březen 2015
Celkové náklady stavby: 872 078 692 Kč


Úvodní práce na úpravě vodních toků (27.07.2013) © Karel Furiš

Na tuhle cestu jsem se nijak zvlášť nepřipravoval, ani místní podmínky moc neznám a nevěděl jsem kde se bude dát pohybovat a dokumentovat. Po příjezdu jsem zvolil menší okruh kolem a přes staveniště, na který jsem vyrazil po jeho jižní straně. Nejprve jsem narazil na asi největší stavbu na tomto rozsáhlém staveništi, a to přemostění Třebovky a Tiché Orlice estakádou. Po dokončení a úpravě okolí by to mohlo vypadat skvěle.

Momentálně je to zde hodně prašné místo, kde jsem si připadal jako v rubání na šachtě. Po místní silnici jsem se dostal do nejvyššího bodu a celou stavbu jsem měl jako na dlani. Po stezce pro pěší a cyklisty jsem se dostal dolů k říčce Orlice. Čekalo mne rozhodnutí, zda obejít stavbu a nebo ji projít přímo středem. Zvolil jsem variantu druhou a vydal se přímo do centra dění.


Stavební ruch na estakádě i v samotné stanici (21.05.2014) © Karel Furiš

Přímo na stavbě je i čistička železničního podloží. Pak jsem došel ke stavědlu. Tohle stavědlo už to má za sebou a vybavení je už snad někde v muzeu. Obsluhovaný je zde už jen přejezd v centru staveniště. Od stavědla jsem si byl zdokumentovat okolí historické a zachráněné chátrající železniční budovy. Jsem zvědav, kdo se po dokončení stavby ujme hlavně finanční podpory této historické památky.

Na jižní straně výpravní budovy jsou koleje vytrhány a budují se nové nástupiště. Na severní straně se zase dokončovaly práce na zajištění svahu nad kolejištěm. Po zdokumentování jsem se vydal severní cestou zpět na nádraží ve městě. Cesta nevedla už staveništěm železničním ale městským. Připadal jsem si jako před 40 lety v Praze. I město samo je pěkně rozkopané. Po zdokumentování stanice Ústí nad Orlicí město jsem se vydal k domovu.


Stanice Ústí nad Orlicí město z ulice © Karel Furiš

V připojené galerii snímků nenajdete jen fotografie z popisované návštěvy, ale také starší. Přiznávám, že s jejich popisky jsem se příliš nenamáhal, snad jsou zobrazené objekty dostatečně zjevné (krom čísel zachycených vlaků, která jsou ale vzhledem k tématu článku nepodstatná). Vedle snímků statických jsem pořídil i nějaké pohyblivé – první video ukazuje dotčený úsek z projíždějícího vlaku, druhé pochází přímo z dějiště stavby.

Prameny a odkazy:

 1. Ústí nad Orlicí - Wikipedie
 2. Ústí nad Orlicí (nádraží) - Wikipedie
 3. České dráhy, a.s. – osobní doprava
 4. České dráhy, a.s. - Stanice info: Ústí nad Orlicí
 5. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
 6. Železniční trať Kolín - Česká Třebová - Wikipedie
 7. Železniční trať Ústí nad Orlicí - Lichkov - Štíty-Międzylesie - Wikipedie
 8. První železniční koridor - Wikipedie
 9. Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí - oficiální stránky prezentace projektu
 10. Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí na webu SŽDC
 11. Petice proti demolici nádražní budovy v Ústí nad Orlicí - stránky občanského sdružení Nádraží nedáme!
 12. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Rozestavěné nádraží Ústí nad Orlicí od města © Karel Furiš

Upravil a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský 

Galéria

Súvisiace odkazy