Začala optimalizace trati Cheb - státní hranice SRN

2.11.2014 8:00 Jiří Řechka

Začala optimalizace trati Cheb - státní hranice SRN

Další významnou stavební akci, kterou realizuje Správa železniční dopravní cesty, je přestavba nejzápadnější části 3. tranzitního železničního koridoru. Redakce našeho internetového magazínu obdržela pozvánku k účasti na jejím slavnostním zahájení, které se uskutečnilo dne 30. října tohoto roku v Chebu, a rozhodla se jí v zájmu svých čtenářů využít.

 

 

 

 

K cestě z Prahy do Chebu jsem použil R 766 a po příjezdu jsem provedl krátkou fotodokumentaci provozu na tamním nádraží. Jako bonus pro mne bylo zaznamenání příjezdu Excelsioru z Košic. Tímto vlakem jsem odtud několikrát jel, ale příjezd do Chebu mám poprvé - a taky naposledy před jeho zrušením. Poté jsem se vydal do kulturního centra Svoboda, kde se ona slavnostní akce konala. Po dotazu u místních občanů na cestu jsem prošel přes centrum Chebu s vyhlášeným komplexem Špalíček, abych po několika minutách dorazil na místo konání akce.


Chebské kulturní centrum Svoboda © Jiří Řechka

Zde se již scházeli pozvaní hosté. Po slavnostním zahájení byla požádána o první projev zástupkyně Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Lucie Bartáková. Za investora, tedy  Správu železniční dopravní cesty promluvil její generální ředitel Ing. Pavel Surý a jeho náměstek pro modernizaci dráhy Ing. Mojmír Nejezchleb. Za Karlovarský kraj popřál stavbě hodně úspěchu náměstek hejtmana pro dopravu Ing. Petr Navrátil. Za zhotovitele pronesli krátké projevy Ing. Josef Rezek, člen představenstva OHL ŽS, a.s. a výkonný ředitel závodu Železnice, a obchodní ředitel a.s. Metrostav Milan Veselský.


Hovoří generální ředitel SŽDC Ing. Pavel Surý © Jiří Řechka

V projevech zaznělo přání, aby tato modernizace přispěla k lepšímu přeshraničnímu propojení s německým sousedem, že tato modernizace má nejen zlepšit osobní dopravu, ale také pomoci dopravě nákladní. Po projevech došlo k slavnostnímu zahájení stavby poklepem kladívky na kolejnici a k nezbytnému přípitku na zdar stavby. O ní samotné byla vydána příslušná tisková zpráva, která obsahuje všechny základní údaje i tresť toho, co bylo v rámci jejího slavnostního zahájení řečeno. Nemá smyslu zde její obsah citovat, jestliže je možnost odkázat na její úplné znění.


Tradiční poklep na kolejnici © Jiří Řechka

Po skončení oficiální části akce jsem se vydal opět přes centrum Chebu na nádraží a zde jsem čekal na zpáteční vlak, konkrétně SC 515 Pendolino do Prahy. Z podobných akcí se obvykle vracím s pocitem uspokojení, že se naše železniční síť pomalu zlepšuje a každý takový počin vítám. V tomto případě však s jistými rozpaky, neboť přeshraniční spojení nelze budovat bez spolupráce se zahraničním protějškem a v tomto případě z bavorské strany ještě nezaznělo rozhodné slovo, zda preferuje právě tuto trať nebo dává přednost spojení přes Domažlice. Zatím je vše v úrovni poněkud mlhavých politických proklamací.


Čtvrté „Pendolino“ jako SC 515 Františkovy Lázně - Bohumín © Jiří Řechka

Prameny a odkazy:

 1. Ministerstvo dopravy
 2. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
 3. Státní fond dopravní infrastruktury
 4. SUDOP PRAHA a.s. - projektová, konzultační a inženýrská firma
 5. OHL ŽS, a.s.
 6. Metrostav, a.s.
 7. O Fondu soudržnosti na stránkách Ministerstva dopravy
 8. Operační program Doprava
 9. Třetí železniční koridor - Wikipedie
 10. Železniční trať Beroun - Plzeň - Cheb – Wikipedie
 11. Jízdní řád 2013 – 2014, 179 Cheb - Schirnding (- Marktredwitz) a zpět (formát PDF)
 12. Lepší železnici z Chebu do Německa chtějí české i bavorské obce - ČT24
 13. Cheb – Wikipedie
 14. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: 362.053 přiváží R 440 „Excelsior“ © Jiří Řechka

Upravil a doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy